Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định mới

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định mới đặt ra một số ràng buộc và điều kiện cụ thể mà người dân cần tuân thủ để đảm bảo quyền lợi và tránh vi phạm pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc hiểu rõ các quy định và thủ tục liên quan đến việc cấp sổ đỏ, từ đó giúp mọi bên thực hiện các quy định pháp luật một cách chính xác và đúng đắn. Hãy cùng tìm hiểu về Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định mới trong bài viết dưới đây.

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định mới
Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định mới

1. 05 trường hợp không được cấp sổ đỏ (đề xuất)

Theo Điều 144 của Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các trường hợp không được cấp sổ đỏ bao gồm:

 1. Đất thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
 2. Đất được giao để quản lý theo các trường hợp quy định tại Điều 8 của Dự thảo Luật, trừ trường hợp: đất được giao sử dụng chung với đất được giao quản lý thì được chứng nhận phần quyền sử dụng theo quyết định giao, cho thuê của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất; đất nhận khoán, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Đất đã được đăng ký vào sổ địa chính nhưng đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện.
 5. Tổ chức, UBND cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm công trình giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều này khác biệt so với quy định hiện hành, khi không đề cập đến trường hợp người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, các trường hợp không được cấp sổ đỏ đã được đưa từ Nghị định 43/2014/NĐ-CP lên Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và được điều chỉnh, bổ sung so với quy định hiện hành.

2. 07 trường hợp không được cấp sổ đỏ hiện hành

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

 1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý theo các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.
 2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
 3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
 5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 7. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

3. Mọi người cùng hỏi

Có những điểm gì khác biệt với hiện hành trong việc không được cấp sổ đỏ theo quy định mới?

Trong quy định mới, không đề cập trường hợp người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài những trường hợp đã đề cập, còn những điều gì quan trọng khác cần lưu ý?

Cần lưu ý rằng, các trường hợp không được cấp sổ đỏ đã được đưa từ Nghị định 43/2014/NĐ-CP lên Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và đồng thời được sửa đổi, bổ sung so với hiện hành.

Quy định mới về không được cấp sổ đỏ có những ưu và nhược điểm gì so với quy định hiện hành?

Quy định mới đưa ra các điều kiện cụ thể và rõ ràng hơn về việc không được cấp sổ đỏ, tuy nhiên, cũng có thể gây ra một số hạn chế và khó khăn cho người dân trong việc sử dụng và quản lý đất đai.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định mới. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345