Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI

Chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư, tăng cường sự phát triển kinh tế, và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế của đất nước. Bằng việc cung cấp các ưu đãi thuế hấp dẫn, Chính phủ Việt Nam khuyến khích sự đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp FDI. Hãy cùng tìm hiểu Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI thông qua bài viết dưới đây.

Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI
Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI

1. Doanh nghiệp FDI là gì?

Công ty hoặc tổ chức kinh doanh FDI (Foreign Direct Investment) là những doanh nghiệp mà nguồn vốn chủ yếu đến từ các nhà đầu tư ở nước ngoài. Điều này có thể bao gồm việc mua cổ phần của các doanh nghiệp có sẵn hoặc thành lập các doanh nghiệp mới tại quốc gia đích.

2. Điều kiện để doanh nghiệp FDI được hưởng chính sách ưu đãi

Theo Điều 15 của Luật Đầu tư năm 2020, để được hưởng các ưu đãi về thuế, doanh nghiệp FDI cần phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Có dự án đầu tư thuộc ngành, nghề hoặc địa bàn được ưu đãi đầu tư.

Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

 • Tổng doanh thu đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu.
 • Sử dụng trên 3.000 lao động.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên, hoặc dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật.

Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc dự án có chuyển giao công nghệ.

Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp FDI được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020. Điều này bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn so với mức thuế suất thông thường trong một khoảng thời gian nhất định hoặc suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể, các doanh nghiệp FDI có thể được miễn thuế, giảm thuế và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020, ưu đãi về thuế nhập khẩu áp dụng cho các hàng hóa nhập khẩu được sử dụng để tạo tài sản cố định hoặc để sản xuất, bao gồm nguyên liệu, vật tư, linh kiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

Ưu đãi về thuế sử dụng đất

Dựa trên quy định tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC và Thông tư số 130/2016/TT-BTC, doanh nghiệp FDI có thể được miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tùy theo điều kiện và trường hợp cụ thể quy định.

4. Các trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế

Các trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế
Các trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế

Theo khoản 5 Điều 15 của Luật Đầu tư năm 2020, các điểm b, c và d của khoản 2 Điều này không áp dụng đối với các loại dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
 • Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền.
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

5. Mọi người cũng hỏi

Đánh giá chính sách ưu đãi tài chính như thế nào?

Việt Nam đã liên tục hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi về tài chính để thu hút và quản lý tốt hơn nguồn lực đầu tư nước ngoài. Tựu chung lại, các ưu đãi về tài chính tập trung vào 3 lĩnh vực: 

(i) Ưu đãi về thuế TNDN. 

(ii) Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu. 

(iii) Ưu đãi về tài chính đất đai.

Tại sao chính sách ưu đãi thuế được áp dụng cho doanh nghiệp FDI?

Chính sách ưu đãi thuế được áp dụng để thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào quốc gia, giúp tăng cường phát triển kinh tế và tạo ra các cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý nào quy định về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI?

Cơ sở pháp lý chính là Luật Đầu tư và các quy định liên quan của pháp luật thuế tại quốc gia đó.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345