Chức năng, nhiệm vụ của Cục đầu tư nước ngoài

Với vai trò là cơ quan chủ trì về quản lý, điều hành và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trong lãnh thổ Việt Nam, Cục Đầu tư Nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút nguồn vốn đầu tư từ các quốc gia khác. Hãy cùng tìm hiểu Chức năng, nhiệm vụ của Cục đầu tư nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Chức năng, nhiệm vụ của Cục đầu tư nước ngoài
Chức năng, nhiệm vụ của Cục đầu tư nước ngoài

1. Cục Đầu tư nước ngoài là gì?

Cục Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Agency – viết tắt là FIA) là một cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có vai trò hỗ trợ Bộ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về các hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài được quy định cụ thể trong Quyết định số 1895/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Đầu tư nước ngoài

Theo Điều 2 của Quyết định số 1895/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài có các nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

Về quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài:

 • Làm đầu mối hỗ trợ Bộ trưởng trong quản lý các hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài.
 • Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài.
 • Thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực Casino, đua ngựa, đua chó, cá cược, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, và các dự án khác khi được phân công.

Về xúc tiến đầu tư:

 • Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trên toàn quốc.
 • Chủ trì tổng hợp, xây dựng và điều phối Chương trình xúc tiến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Xây dựng chiến lược và chính sách thu hút đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Các nhiệm vụ, quyền hạn khác:

 • Điều phối việc xử lý tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước.
 • Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài
Cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài

Theo Điều 3 của Quyết định số 969/QĐ-BKHĐT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ cấu tổ chức bao gồm các đơn vị sau đây:

Các phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Tổng hợp và Thông tin
 • Phòng Đầu tư nước ngoài
 • Phòng Đầu tư ra nước ngoài
 • Phòng Xúc tiến đầu tư

Các đơn vị sự nghiệp:

 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam

4. Mọi người cùng hỏi

Những ưu tiên của Chính phủ trong việc thu hút đầu tư?

Chính phủ Việt Nam đang gia tăng việc thu hút đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Hiện nay, các ngành công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ được tập trung phát triển. Ngoài ra, ưu tiên đảm bảo phát triển kinh tế bình đẳng hơn trên cả nước. Đầu tư nước ngoài được khuyến khích đầu tư vào khu vực địa lý cụ thể được gọi là khu vực “khuyến khích đầu tư” và “đặc biệt khuyến khích”.

Cục đầu tư nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc xúc tiến đầu tư ra nước ngoài?

Trách nhiệm bao gồm xây dựng chính sách, quản lý công tác xúc tiến đầu tư, tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình vận động xúc tiến đầu tư.

Cơ cấu tổ chức của Cục đầu tư nước ngoài bao gồm những phòng và đơn vị nào?

Bao gồm Văn phòng Cục, Phòng Tổng hợp và Thông tin, Phòng Đầu tư nước ngoài, Phòng Đầu tư ra nước ngoài, Phòng Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc và phía Nam.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Chức năng, nhiệm vụ của Cục đầu tư nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345