Danh bạ điện thoại cục đầu tư nước ngoài

Danh bạ điện thoại cục đầu tư nước ngoài là một công cụ quan trọng trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào thị trường Việt Nam. Đây không chỉ là một nguồn thông tin quan trọng mà còn là một kênh tiếp cận đối tác tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư trong nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Danh bạ điện thoại cục đầu tư nước ngoài
Danh bạ điện thoại cục đầu tư nước ngoài

1. Cục đầu tư nước ngoài là gì?

Cục Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Agency – FIA) là một đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm hỗ trợ Bộ trưởng trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của FIA được quy định cụ thể trong Quyết định số 1895/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn
Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 1895/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Cục Đầu tư nước ngoài có những nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

Làm nhiệm vụ trung gian hỗ trợ Bộ trưởng trong việc quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; đồng thời, chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cũng như các Bộ, ngành, địa phương để soạn thảo chiến lược, kế hoạch, và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Về quản lý doanh nghiệp nhà nước đối với các hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài:

 • Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để giám sát, kiểm tra, và thanh tra việc thực thi các quy định về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ.
 • Chủ trì thẩm định hồ sơ dự án và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án trong lĩnh vực Casino, đua ngựa, đua chó, cá cược, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và các dự án khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
 • Phối hợp với Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư trong việc thẩm định hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật.
 • Chủ trì đưa ra ý kiến đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tập hợp, sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về đầu tư để công bố trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
 • Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong Bộ trong việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan quản lý nhà nước.
 • Một số nhiệm vụ và quyền hạn đối với dự án đầu tư ra nước ngoài (4 mục).

Về công tác xúc tiến đầu tư:

 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trên toàn quốc bao gồm việc hướng dẫn xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, điều phối các hoạt động, theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình và hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư, cũng như phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xúc tiến đầu tư.
 • Chủ trì tổng hợp, xây dựng, triển khai và điều phối Chương trình xúc tiến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Chủ trì tổng hợp, xây dựng, triển khai, điều phối và giám sát việc thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.
 • Chủ trì xây dựng định hướng chính sách thu hút đầu tư và chiến lược xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam, tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình vận động xúc tiến đầu tư, tổ chức tập huấn đào tạo về công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư và triển khai dự án đầu tư, cũng như hợp tác quốc tế liên quan đến xúc tiến đầu tư.
 • Làm đầu mối quản lý, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi và phối hợp hoạt động với bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.
 • Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của cả nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định; kiến nghị việc điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

3. Danh bạ cục đầu tư nước ngoài

STT Họ và tên Chức vụ ĐTCQ
1 Đỗ Nhất Hoàng Cục trưởng 48955
2 Vũ Văn Chung Phó Cục trưởng 3.7343.765
3 Đỗ Văn Sử Phó Cục trưởng 44725

Văn phòng Cục

4 Phạm Thanh Bình Chánh Văn phòng 48463
5 Đỗ Cao Nguyên Phó Văn Phòng 48461
6 Phạm Thị Quyên Chuyên viên 48461
7 Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên 3.7343.764
8 Vũ Mạnh Thắng Chuyên viên 48463
9 Trần Gia Ngọc Chuyên viên 48461
10 Nguyễn Hoài Thu Chuyên viên 48461
11 Nguyễn Thu Hiền Chuyên viên 3.7343.764

Phòng Tổng hợp và Thông tin

12 Nguyễn Việt Cường Trưởng phòng 48087
13 Vũ Hải Hà Phó trưởng Phòng 48087
14 Đặng Thị Nhung Chuyên viên 48973
15 Phạm Anh Thư Chuyên viên 3.7343.767
16 Nguyễn Hà Phương Chuyên viên 48087
17 Nguyễn Hoàng Dương Chuyên viên 48973
18 Nguyễn Hữu Tiến Chuyên viên 3.7343.767

Phòng Đầu tư ra nước ngoài

19 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Trưởng phòng 3.7343.756
20 Nguyễn Xuân Vĩnh Phó trưởng Phòng 3.7343.758
21 Nguyễn Sỹ Hiệp Chuyên viên 3.7343.758
22 Phạm Mạnh Hùng Chuyên viên 3.7343.758
23 Nguyễn Thị Phương Hạnh Chuyên viên 3.7343.758
24 Đào Diễm Hằng Chuyên viên 3.7343.758

Phòng Đầu tư nước ngoài

25 Dương Thị Vĩnh Hà Trưởng phòng 3.7343.761
26 Nguyễn Đức Anh Phó trưởng Phòng 3.7343.762
27 Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên 3.7343.761
28 Bùi Thị Thùy Dung Chuyên viên 3.7343.762
29 Vũ Xuân Hương Chuyên viên 48431
30 Tống Đức Long Chuyên viên 48431
31 Nguyễn Văn Nam Chuyên viên 48431

Phòng Xúc tiến đầu tư

32 Hoàng Thanh Tâm Trưởng phòng 3.7343.759
33 Trần Mai Lâm Chuyên viên 3.7343.759
34 Phan Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 3.7343.763
35 Nguyễn Quang Vinh Chuyên viên 3.7343.763
36 Nguyễn Quang Long Chuyên viên 3.7343.763
37 Nguyễn Tấn Thành Chuyên viên 3.7343.759
38 Trần Viết Dũng Chuyên viên 3.7343.759
39 Trần Mạnh Thắng Chuyên viên 3.7343.759
40 Lại Thu Trang Chuyên viên 3.7343.759
41 Lục Vân Thu Chuyên viên 3.7343.759
42 Nguyễn Thúy Quỳnh Chuyên viên 3.7343.759

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc

43 Đỗ Thị Quỳnh Nga Giám đốc
44 Trần Thị Huế Phó Giám đốc
45 Lê Xuân Trung Trưởng phòng HCQT
46 Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng TTTL
47 Văn Đức Phú Phó trưởng phòng XTĐT
48 Phùng Thị Hiền Lan Viên chức
49 Vũ Đình Thưởng Viên chức
50 Nguyễn Thị Hồng Nhung Viên chức
51 Nguyễn Bích Khánh Viên chức
52 Trần Nguyệt Ánh CBHĐ
53 Nguyễn Thị Hoài CBHĐ

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam

54 Trần Thị Hải Yến Giám đốc Tại phía Nam
55 Vũ Xuân Đặng Phó Giám đốc Tại phía Nam
56 Nguyễn Thị Hoài Thu Trưởng phòng HCQT Tại phía Nam
57 Hồ Đào Thanh Nguyên Chuyên viên Tại phía Nam
58 Đặng Thị Ngân Hà Chuyên viên Tại phía Nam
59 Huỳnh Thị Phương Thanh Chuyên viên Tại phía Nam
60 Nguyễn Ngọc Thiên Phước Chuyên viên Tại phía Nam
61 Lê Thị Lan Chuyên viên Tại phía Nam
62 Nguyễn Thùy Nhi Chuyên viên Tại phía Nam
63 Nguyễn Hồng Lam Chuyên viên Tại phía Nam
64 Bùi Ngọc Lan Linh Chuyên viên Tại phía Nam
65 Lê Minh Dương Phó Giám đốc Tại miền Trung
66 Nguyễn Quang Anh Tại miền Trung
67 Nguyễn Cửu Thị Hoa Tại miền Trung
68 Nguyễn Trần Hưng Tại miền Trung
69 Trịnh Phương Thảo Tại miền Trung
70 Phạm Thị Ngọc Nguyên Tại miền Trung
71 Nguyễn Thị Huệ Tại miền Trung
72 Lê Công Bình Tại miền Trung

4. Mọi người cùng hỏi

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Danh bạ điện thoại cục đầu tư nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345