Đất lấn chiếm có được cấp sổ không?

Khi một khu đất bị lấn chiếm, tức là bị sử dụng mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý địa phương, câu hỏi về việc có được cấp sổ đỏ cho đất này hay không trở nên phức tạp. Trong bối cảnh pháp luật đất đai ngày càng chặt chẽ, việc xác định và xử lý trường hợp đất lấn chiếm đòi hỏi sự cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng từ các cơ quan chức năng. Hãy cùng tìm hiểu Đất lấn chiếm có được cấp sổ không? thông qua bài viết dưới đây.

Đất lấn chiếm có được cấp sổ không?
Đất lấn chiếm có được cấp sổ không?

1. Điều kiện cấp sổ đỏ đất lấn chiếm

Theo quy định tại Điều 22, Khoản 5 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đất lấn chiếm có thể được cấp sổ đỏ khi thỏa mãn hai điều kiện sau đây: Người sử dụng đất phải ổn định trong các trường hợp quy định và không có tranh chấp.
Để được cấp sổ đỏ cho đất lấn chiếm, việc lấn chiếm phải xảy ra trước ngày 1.7.2014; sau ngày này, việc lấn chiếm đất được coi là vi phạm pháp luật. Điều này chỉ áp dụng cho hộ gia đình và cá nhân, không áp dụng cho tổ chức.
Cần lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp lấn chiếm đều được cấp sổ đỏ, mà chỉ có người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điểm a và Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 3 của Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không có tranh chấp mới được cấp sổ đỏ.

2. Đất lấn chiếm có được cấp sổ không?

Theo quy định tại Khoản 5 của Điều 22 trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất lấn chiếm có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) khi đáp ứng hai điều kiện sau:

 • Người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp theo quy định.
 • Không có tranh chấp.

Để được cấp Sổ đỏ cho đất lấn chiếm, việc lấn chiếm phải xảy ra trước ngày 1/7/2014; sau ngày này, việc lấn chiếm đất được coi là vi phạm pháp luật. Điều này chỉ áp dụng cho hộ gia đình và cá nhân, không áp dụng cho tổ chức.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp lấn chiếm đều được cấp Sổ đỏ, mà chỉ có người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điểm a và Điểm c của Khoản 2, Điểm b của Khoản 3 của Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không có tranh chấp mới được cấp Sổ đỏ.

Cụ thể:

Trường hợp 1: người đang sử dụng đất ổn định theo quy định tại Khoản 1 của Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không có tranh chấp thì được cấp Sổ đỏ khi:

 • Lấn chiếm đất được Nhà nước giao cho mục đích bảo vệ công trình công cộng sau khi đã công bố.
 • Đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mà diện tích đất lấn chiếm không thuộc quy hoạch bảo vệ công trình công cộng, không thuộc quy hoạch xây dựng đường giao thông, không dành cho mục đích xây dựng công trình sự nghiệp hoặc công trình công cộng khác.

Trường hợp 2:  người đang sử dụng đất ổn định theo quy định tại Điểm a và Điểm c của Khoản 2 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không có tranh chấp thì được cấp Sổ đỏ khi:

 • Lấn chiếm đất đã được giao không thu tiền sử dụng đất cho các nông trường, lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng, trung tâm, trạm, trại, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp.
 • Lấn chiếm đất không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Trường hợp 3: người đang sử dụng đất ổn định theo quy định tại Điểm b của Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không có tranh chấp thì được cấp Sổ đỏ khi:

 • Lấn chiếm đất chưa sử dụng và không thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

3. Mọi người cùng hỏi

Ai là người quyết định việc cấp sổ đỏ cho đất bị lấn chiếm?

Quyết định về việc cấp sổ đỏ cho đất bị lấn chiếm thường thuộc vào quyền hành của các cơ quan quản lý địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Có cách nào để chứng minh và giải quyết vấn đề đất lấn chiếm để có thể được cấp sổ đỏ không?

Người sở hữu hoặc sử dụng đất bị lấn chiếm cần phải tổ chức các biện pháp pháp lý và hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.

Đất lấn chiếm có thể được pháp luật công nhận và cấp sổ đỏ sau khi được điều chỉnh không?

Trong một số trường hợp, đất lấn chiếm có thể được điều chỉnh và được công nhận pháp lý, từ đó có thể được cấp sổ đỏ sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345