Cách xử lý khi diện tích đất không đúng với sổ đỏ

Khi diện tích đất không đúng so với thông tin ghi trên sổ đỏ, việc xử lý phải được thực hiện một cách cẩn thận và theo quy định của pháp luật. Điều này đòi hỏi sự can thiệp kịp thời và hiệu quả của cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định quyền sử dụng đất. Hãy cùng tìm hiểu về Cách xử lý khi diện tích đất không đúng với sổ đỏ trong bài viết dưới đây.

Cách xử lý khi diện tích đất không đúng với sổ đỏ
Cách xử lý khi diện tích đất không đúng với sổ đỏ

1. Cách xử lý khi diện tích đất không đúng với sổ đỏ

Việc khác biệt về diện tích giữa thực tế và sổ đỏ không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người được miễn thuế và sử dụng đất. Trong trường hợp này, diện tích ghi trên sổ đỏ chỉ là thông tin tham khảo về tài sản của họ.

Theo Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai 2013, khi có sự chênh lệch diện tích giữa thực tế và ghi trên sổ đỏ nhưng ranh giới thửa đất không thay đổi và không có tranh chấp với các hộ liền kề, diện tích đất được xác định theo số liệu thực tế. Trong trường hợp này, người sử dụng đất không phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

Nếu ranh giới thửa đất thay đổi và diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích ghi trên sổ đỏ, phần chênh lệch sẽ được xem xét để cấp lại sổ đỏ với diện tích mới.

Nếu diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên sổ đỏ do sai sót của cán bộ địa chính, người sử dụng đất có thể làm thủ tục đính chính với cơ quan chức năng. Trong trường hợp diện tích đất bị lấn chiếm bởi các hộ liền kề, người sử dụng đất có thể gửi đơn khiếu nại để được giải quyết.

2. Diện tích nhỏ hơn Sổ đỏ sẽ công nhận theo thực tế?

Việc diện tích thực tế của đất nhỏ hơn so với thông tin ghi trong Sổ đỏ là một vấn đề phổ biến thường gặp trong thực tế địa phương. Khi xuất hiện tình trạng này và cần phải xác định lại diện tích, có một số nguyên nhân cụ thể và các biện pháp xử lý tương ứng. Đôi khi, sự khác biệt về diện tích có thể do các yếu tố tự nhiên như sạt lở đất, sụt lún, hoặc biến đổi của dòng nước. Trong trường hợp này, việc đo đạc và cập nhật thông tin trong Sổ đỏ để phản ánh diện tích thực tế mới là cần thiết.

Theo quy định của Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013:

“Trong trường hợp có sự chênh lệch giữa diện tích đo đạc thực tế và diện tích ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.”

Điều này có nghĩa là, khi diện tích thực tế nhỏ hơn so với thông tin ghi trong Giấy chứng nhận, việc cấp hoặc cập nhật Giấy chứng nhận sẽ dựa trên diện tích đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp thêm tiền sử dụng đất cho phần diện tích chênh lệch nếu có.

3. Thủ tục cấp đổi Sổ đỏ để ghi theo diện tích thực tế

Thủ tục cấp đổi Sổ đỏ để ghi theo diện tích thực tế
Thủ tục cấp đổi Sổ đỏ để ghi theo diện tích thực tế

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đất có thể nộp hồ sơ đề nghị tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Cách 2: Nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính, hộ gia đình, cá nhân có thể nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thông thường là tại bộ phận một cửa cấp huyện nơi có đất. Đối với những địa phương chưa có bộ phận một cửa, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian tối đa là 03 ngày làm việc.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (ghi ngày trả kết quả).

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4: Trả kết quả

 • Khi đã giải quyết xong, kết quả sẽ được trả lại tại nơi đã nộp hồ sơ. Cơ quan có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận mới cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày có kết quả giải quyết.

4. Mọi người cùng hỏi

Khi diện tích đất không khớp với thông tin trên sổ đỏ, quy trình xử lý như thế nào?

Quy trình xử lý bao gồm việc kiểm tra, đo đạc lại đất, làm thủ tục hành chính để điều chỉnh thông tin trên sổ đỏ.

Ai là người chịu trách nhiệm trong việc xác định và xử lý khi diện tích đất không chính xác so với sổ đỏ?

Cơ quan quản lý địa chính, các chuyên viên đo đạc địa chính, và các bên liên quan như chủ sở hữu đất.

Quy trình kiểm tra và điều chỉnh diện tích đất không khớp với sổ đỏ bao gồm những bước nào?

Bước đầu tiên là kiểm tra thông tin, sau đó đo đạc lại đất, làm thủ tục hành chính để cập nhật thông tin trên sổ đỏ.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Cách xử lý khi diện tích đất không đúng với sổ đỏ. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345