Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại 2024

Trong năm 2024, các điều kiện để được cấp phép xử lý chất thải nguy hại được quan tâm và điều chỉnh một cách cẩn thận, phản ánh sự nhạy cảm và quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sức khỏe công cộng. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại 2024 thông qua bài viết dưới đây.

Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại 2024
Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại 2024

1. Căn cứ cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại?

 • Khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
 • Điều 10 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

2. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là gì?

Dựa theo quy định của Khoản 16, Điều 3 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP, việc xử lý chất thải đề cập đến quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ và kỹ thuật, khác biệt so với việc sơ chế, nhằm mục đích làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải cùng các yếu tố có hại trong đó.

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là loại giấy phép được cấp cho chủ sở hữu hoặc quản lý chất thải nguy hại, cho phép họ thực hiện các hoạt động xử lý, tái chế, đồng xử lý, hoặc thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại. Điều này có thể bao gồm các hoạt động như vận chuyển, trung chuyển, lưu trữ và sơ chế.

3. Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại
Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại, hoặc các tài liệu thay thế như:
 • Các văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành cho cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, bao gồm Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Văn bản thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường, Phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường, hoặc các giấy tờ tương đương.
 • Hoặc Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã hoạt động.
 • Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại, trừ khi là cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại, phải nằm trong các quy hoạch về quản lý và xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt, theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật

 • Các hệ thống và thiết bị xử lý chất thải, bao gồm cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng, cùng với phương tiện vận chuyển bao bì và thiết bị lưu chứa, cũng như khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển (nếu có), phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý được quy định tại Phụ lục 2B của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
 • Các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại cũng cần tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật và quy trình quản lý được quy định trong Phụ lục 2B của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Điều kiện về nhân lực

Đội ngũ nhân sự cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất một người đảm nhiệm vai trò quản lý và điều hành. Đồng thời, cơ sở này cần có ít nhất một người hướng dẫn về chuyên môn và kỹ thuật, có trình độ chuyên môn thuộc các chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học.
 • Một trạm trung chuyển chất thải nguy hại cần phải có ít nhất một người đảm nhiệm vai trò quản lý và điều hành, đồng thời hướng dẫn về chuyên môn và kỹ thuật, có trình độ chuyên môn thuộc các chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học.
 • Ngoài ra, trạm trung chuyển cần phải có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo và tập huấn để đảm bảo vận hành an toàn của các phương tiện, hệ thống, và thiết bị.

Điều kiện liên quan đến công tác quản lý

Cơ sở xử lý chất thải nguy hại cần áp dụng quy trình vận hành an toàn cho các phương tiện, hệ thống, và thiết bị, bao gồm cả quy trình thu gom, vận chuyển (nếu có), và xử lý chất thải nguy hại, bao gồm cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, và thu hồi năng lượng.

Cơ sở này cũng cần có một phương án bảo vệ môi trường, bao gồm các kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo và tập huấn định kỳ, chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.

Hơn nữa, cơ sở cần có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động.

Nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên, họ có thể lập hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại và nộp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trên toàn quốc. Thời hạn của giấy phép xử lý chất thải nguy hại là 03 năm kể từ ngày cấp.

4. Câu hỏi thường gặp

Phương án bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại bao gồm những yếu tố quan trọng nào?

Phương án bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại cần bao gồm các kế hoạch kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa sự cố, đào tạo nhân viên, quan trắc môi trường và phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động.

Điều kiện nào doanh nghiệp cần đáp ứng để được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại?

Để được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng họ có đội ngũ nhân sự đủ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và quản lý, cũng như có kế hoạch bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm.

Nội dung chính của quy trình quản lý tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại là gì?

Quy trình quản lý tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại bao gồm các biện pháp để đảm bảo an toàn vận hành, kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa sự cố, và đào tạo định kỳ cho nhân viên.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại 2024. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345