Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường mới 2024

Năm 2024, các điều kiện mới về kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường đã được đưa ra. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường mới 2024 thông qua bài viết dưới đây.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường mới 2024
Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường mới 2024

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường thì điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường như sau:

Tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 của điều này, phải tuân thủ các điều kiện quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của điều này.

Điều kiện về năng lực quan trắc môi trường đối với tổ chức quy định tại khoản 1 của điều này bao gồm:

 • Có quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó bao gồm hoạt động quan trắc môi trường.
 • Có năng lực thực hiện quan trắc môi trường đối với ít nhất một trong các nền mẫu môi trường, bao gồm nước mặt lục địa, nước thải, nước dưới đất, nước biển, không khí xung quanh, khí thải, đất, trầm tích, bùn, chất thải rắn, và các vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị chứa chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Đối với mỗi nền mẫu môi trường, tổ chức phải có năng lực thực hiện cả hoạt động quan trắc hiện trường và hoạt động phân tích môi trường.
 • Đối với năng lực phân tích mẫu nước mặt lục địa hoặc nước thải, tổ chức phải có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bao gồm BOD5, COD, TSS, TP, TN.
 • Các yêu cầu khác về năng lực phân tích môi trường đối với các nền mẫu khác như nước dưới đất, nước biển, không khí, đất, trầm tích, bùn thải được quy định cụ thể tương ứng với từng loại mẫu.

Điều kiện đối với hoạt động quan trắc hiện trường bao gồm:

 • Có đủ cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường, với số lượng tùy thuộc vào loại thông số quan trắc và yêu cầu cụ thể.
 • Người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường phải có trình độ đại học trở lên và kinh nghiệm đối với lĩnh vực quan trắc môi trường.
 • Thiết bị và phương tiện bảo hộ phải đảm bảo an toàn và tuân thủ quy trình sử dụng và vận hành.

Điều kiện đối với hoạt động phân tích môi trường bao gồm:

 • Có đủ cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động phân tích môi trường với trình độ và kinh nghiệm phù hợp.
 • Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn và bảo đảm độ chính xác theo quy định.
 • Có quy trình thao tác chuẩn và đảm bảo vệ sinh phòng thí nghiệm.

Điều kiện đối với tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm:

 • Có đủ năng lực quan trắc và đo đạc các thông số cơ bản theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 • Người quản lý, phụ trách bảo đảm chất lượng hoạt động quan trắc phải có trình độ và kinh nghiệm phù hợp.
  Thiết bị và phương tiện bảo hộ phải đảm bảo an toàn và tuân thủ quy trình sử dụng và vận hành.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức gửi 02 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ;

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong vòng 45 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ và phí thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức. Nội dung thẩm định bao gồm xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế tại tổ chức;

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị. Trong trường hợp không cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo lý do cho tổ chức đề nghị;

Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có hiệu lực trong 06 tháng, tính từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này, tổ chức cần lập hồ sơ mới khi đề nghị cấp, gia hạn hoặc điều chỉnh.

3. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 • Yêu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải tuân thủ mẫu văn bản quy định tại Phụ lục XXV của Nghị định 08/2022/NĐ-CP;
 • Hồ sơ về năng lực của tổ chức phải theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

4. Câu hỏi thường gặp

Ai là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận trong quy trình kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường mới này?

Trong quy trình mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Thời gian xử lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận là bao lâu?

Thời gian xử lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận là 03 ngày làm việc cho việc tiếp nhận và xem xét hồ sơ, và 45 ngày làm việc cho việc thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận có hiệu lực trong bao lâu và điều gì xảy ra nếu vượt quá thời hạn này?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận có hiệu lực trong 06 tháng, kể từ ngày tiếp nhận. Nếu quá thời hạn này, tổ chức phải lập hồ sơ mới khi đề nghị cấp, gia hạn hoặc điều chỉnh.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường mới 2024. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345