Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là những dự án được thực hiện tại một quốc gia bằng cách sử dụng vốn đầu tư từ các tổ chức hoặc cá nhân đến từ các quốc gia khác. Đây thường là những dự án có sự hợp tác giữa các nhà đầu tư nước ngoài và các đối tác địa phương, nhằm mục tiêu tạo ra lợi ích kinh tế và phát triển cho cả hai bên. Hãy cùng tìm hiểu Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì? thông qua bài viết dưới đây.

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì?
Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

1. Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là dự án do tổ chức kinh tế có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài thực hiện và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là dự án thuộc trong các trường hợp nào?

Theo quy định của Khoản 1 Điều 2 trong Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát và đánh giá đầu tư đối với các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, dự án có vốn đầu tư nước ngoài được xác định theo các trường hợp sau:

 • Dự án do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài, theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2020, thực hiện và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Dự án được đầu tư dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2020.

3. Giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài dựa trên nguyên tắc nào?

Tại Điều 3 của Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, đã quy định như sau:

 • Tuân thủ đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và dựa trên cơ sở quy định của pháp luật.
 • Tránh chồng chéo, trùng lặp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra; đồng thời phối hợp trong việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá.
 • Thực hiện đúng kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm túc.
 • Thực hiện công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức kinh tế, và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình giám sát, đánh giá.

4. Thẩm quyền giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Thẩm quyền giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?
Thẩm quyền giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ vào quy định của Điều 4 trong Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, các điểm quan trọng được quy định như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Tiến hành giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

Thực hiện giám sát và đánh giá tổng thể về các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Kiểm tra các dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội; các dự án có quy mô lớn, tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội; và các dự án khác theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành:

Chịu trách nhiệm chủ trì giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài liên quan tới lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

Ủy quyền cho các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương để chịu trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá chuyên sâu về lĩnh vực quản lý ngành.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Tổ chức giám sát và đánh giá tổng thể về hoạt động đầu tư nước ngoài trong phạm vi quản lý của địa phương.

Giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc tổ chức chuyên môn địa phương để tiến hành giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Cơ quan đăng ký đầu tư:

Thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

Tự thực hiện việc giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại các điều 70 và 74 của Nghị định 29/2021/NĐ-CP.

5. Mọi người cùng hỏi

Ai là những nhà đầu tư thường tham gia vào dự án có vốn đầu tư nước ngoài?

Các nhà đầu tư tham gia dự án này thường là các tổ chức hoặc cá nhân đến từ các quốc gia khác, có nhu cầu hợp tác và đầu tư vào thị trường đó.

Mục tiêu của dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Mục tiêu của dự án này thường là tạo ra lợi ích kinh tế, phát triển kinh tế và xã hội, cũng như tạo ra cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương.

Ví dụ về dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Một ví dụ điển hình là dự án xây dựng một nhà máy sản xuất của một công ty nước ngoài tại một quốc gia khác, với mục tiêu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường địa phương và quốc tế.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345