Dự án yêu cầu di dân trên 20.000 người phải xin giấy phép môi trường không?

Việc di dân là một vấn đề tế nhị và có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Do đó, việc thực hiện di dân cần được thực hiện một cách cẩn trọng, đảm bảo tính minh bạch và công khai, đặc biệt là dự án đầu tư di dân trên 20.000 người. Vậy, dự án yêu cầu di dân trên 20.000 người phải xin giấy phép môi trường không? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.

Dự án yêu cầu di dân trên 20.000 người phải xin giấy phép môi trường không?
Dự án yêu cầu di dân trên 20.000 người phải xin giấy phép môi trường không?

1. Quy định về đối tượng bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Theo quy định của Điều 39 trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, có ba đối tượng bắt buộc phải có giấy phép môi trường. Trước hết, đó là các dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III mà có sự phát sinh nước thải, bụi, hoặc khí thải xả ra môi trường. Đối với những dự án này, việc xử lý nước thải, bụi, khí thải hoặc quản lý chất thải nguy hại là bắt buộc khi dự án đi vào vận hành chính thức.

Ngoài ra, các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, nhưng có tiêu chí về môi trường như quy định tại khoản 1 Điều 39, cũng phải có giấy phép môi trường.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công sẽ được miễn giấy phép môi trường.

Điều này thể hiện một sự cân nhắc đúng đắn giữa việc đảm bảo sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ các quy định về môi trường từ các tổ chức và cá nhân có hoạt động ảnh hưởng đến môi trường.

2. Dự án yêu cầu di dân trên 20.000 người phải xin giấy phép môi trường không?

Căn cứ theo những đối tượng phải có giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nêu trên, tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư thì dự án đầu tư nhóm I được quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Phụ lục III kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án có yêu cầu di dân, tái định cư từ 10.000 người ở miền núi hoặc từ 20.000 người ở các vùng khác trở lên thuộc dự án đầu tư nhóm I.

Theo đó, nếu như các dự án này có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức thì phải có giấy phép môi trường.

3. Nội dung giấy phép môi trường cấp cho dự án đầu tư có yêu cầu di dân trên 20.000 người

Nội dung giấy phép môi trường cấp cho dự án đầu tư có yêu cầu di dân trên 20.000 người
Nội dung giấy phép môi trường cấp cho dự án đầu tư có yêu cầu di dân trên 20.000 người

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020, nội dung giấy phép môi trường bao gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

Trong đó, nội dung cấp phép môi trường được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều này như sau:

2. Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

a) Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải;

b) Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải;

c) Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;

d) Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

đ) Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

4. Câu hỏi thường gặp

Thời hạn của giấy phép môi trường cho dự án đầu tư có yêu cầu di dân trên 20.000 người là bao lâu?

Theo điểm a khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn của giấy phép môi trường cho dự án đầu tư có yêu cầu di dân trên 20.000 người là 07 năm.

Thời hạn của giấy phép môi trường cho dự án đầu tư có yêu cầu di dân trên 20.000 người có thể ngắn hơn không?

Theo điểm d khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư có yêu cầu di dân trên 20.000 người thuộc về cơ quan nào?

Như đã đề cập, dự án đầu tư có yêu cầu di dân trên 20.000 người là dự án đầu tư nhóm I. Do đó, nếu như các dự án này có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức thì thẩm quyền cấp giấy phép môi trường sẽ thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo khoản 1 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Dự án yêu cầu di dân trên 20.000 người phải xin giấy phép môi trường không?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345