Giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh khác nhau thế nào?

Giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh là hai loại giấy tờ quan trọng, đóng vai trò quyết định đối với sự thành công và hợp pháp của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng có những khác biệt đáng chú ý về tính chất, mục đích và quy trình cấp phép. Để hiểu rõ hơn về Giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh khác nhau thế nào?, chúng ta cần phải tìm hiểu về các đặc điểm cụ thể của từng loại giấy phép này.

Giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh khác nhau thế nào?
Giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh khác nhau thế nào?

1. Cơ sở pháp lý

Luật Đầu tư 2020

Luật Doanh nghiệp 2020

2. Giấy phép đầu tư là gì?

Giấy phép đầu tư là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư. Giấy phép đầu tư xác nhận nhà đầu tư có quyền thực hiện dự án đầu tư theo nội dung được ghi trong giấy phép.

3.  Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, tổ chức để hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh xác nhận doanh nghiệp, tổ chức có quyền hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề đã đăng ký.

4. Điểm giống nhau giữa giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh

Điểm giống nhau giữa giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh
Điểm giống nhau giữa giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh

Giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh đều là loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Giấy phép này xác nhận đối tượng được cấp có đủ điều kiện để hoạt động về mặt pháp lý.

5. Điểm khác nhau giữa giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh

Điểm khác nhau giữa giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh
Điểm khác nhau giữa giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh

6. Mọi người cũng hỏi

Cơ quan nào cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Giấy phép kinh doanh: Tùy vào ngành, nghề mà cơ quan cấp giấy phép sẽ khác nhau.

Giấy phép đầu tư là gì?

Giấy phép đầu tư là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư. Giấy phép đầu tư xác nhận nhà đầu tư có quyền thực hiện dự án đầu tư theo nội dung được ghi trong giấy phép.

 Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, tổ chức để hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh xác nhận doanh nghiệp, tổ chức có quyền hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề đã đăng ký.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh khác nhau thế nào? . Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    087.790.7790