Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân và tổ chức. Việc có giấy phép hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các công trình này góp phần quan trọng vào việc cải thiện chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe con người và đảm bảo sự phát triển bền vững. Hãy cùng tìm hiểu về Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường qua bài viết sau đây.Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

1. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là gì?

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là tài liệu xác nhận rằng chủ dự án đã hoàn tất các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP, loại giấy xác nhận này bao gồm: giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; và giấy xác nhận hoàn thành một trong các hạng mục công trình của dự án đã được đầu tư theo nhiều giai đoạn. Việc này đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ môi trường đã được triển khai đúng quy định và dự án có thể hoạt động mà không gây hại đến môi trường xung quanh.

2. Đối tượng nào cần xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

Khoản 10 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 17 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Theo khoản 8 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP quy định “Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (từng hạng mục công trình hoặc từng giai đoạn theo phân kỳ đầu tư hoặc toàn bộ dự án) theo quy định.”

Như vậy, cá nhân không có Giấy xác nhận này sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng, trong khi tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng (do mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 155/2016/NĐ-CP).

4. Câu hỏi thường gặp

Không thực hiện một trong các nội dung của Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ khoản 9 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP, ffối với cá nhân nếu không thực hiện một trong các nội dung của Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Đối với tổ chức thì sẽ bị xử phạt từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng (căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 155/2016/NĐ-CP).

Đối tượng nào không phải thực hiện xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

Theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 17 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, các dự án không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Chủ dự án phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc chất thải (nếu có), bảo đảm các nguồn chất thải trước khi thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành.

Lưu ý khi xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

Khi xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, cần chú ý đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về môi trường. Ngoài ra, cần kiểm tra kỹ các tài liệu và thông tin liên quan để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin được cung cấp. Thực hiện kiểm tra hồ sơ và công trình một cách cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu bảo vệ môi trường đã được thực hiện đúng cách. Cuối cùng, cần thực hiện quy trình xác nhận một cách trung thực và minh bạch, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345