Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng mạnh mẽ, việc đầu tư vào chứng khoán không chỉ là cách hiệu quả để làm tăng gia tăng tài sản, mà còn là nguồn thu nhập quan trọng đối với nhiều người. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém khi tham gia thị trường chứng khoán là hiểu rõ về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về “Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán“.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán là việc cơ quan thuế trả lại số tiền thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đã nộp thừa cho Nhà nước. Số tiền thuế được hoàn trả là số tiền thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đã nộp vượt quá số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

2. Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán được quy định tại Điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

Có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Giá chuyển nhượng căn cứ vào giá thực hiện tại sở giao dịch chứng khoán hoặc giá trên hợp đồng, giá thực tế chuyển nhượng.

Có số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa.

Số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa là số tiền thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đã nộp vượt quá số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật.

Đã thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân tự khai, nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế với cơ quan thuế.

3. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán được quy định tại Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

Hồ sơ hoàn thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 04/KK-TNCN.
 • Bảng kê các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • Bảng kê các khoản thu nhập chịu thuế (nếu có).
 • Bảng kê các khoản giảm trừ gia cảnh (nếu có).
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa (nếu có).

Hồ sơ hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN.
 • Bảng kê các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • Bảng kê các khoản thu nhập chịu thuế (nếu có).
 • Bảng kê các khoản giảm trừ gia cảnh (nếu có).
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa (nếu có).

Hồ sơ hoàn thuế đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay

 • Giấy ủy quyền thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN.
 • Bảng kê các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • Bảng kê các khoản thu nhập chịu thuế (nếu có).
 • Bảng kê các khoản giảm trừ gia cảnh (nếu có).
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa (nếu có).

4. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ vào điều kiện và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán quy định , cá nhân chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế
 • Nộp qua đường bưu điện
 • Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước sau:

 • Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế
 • Xác định số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa
 • Quyết định hoàn thuế

Bước 4: Hoàn trả tiền thuế

Cơ quan thuế sẽ hoàn trả tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa cho cá nhân theo hình thức sau:

 • Hoàn trả trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước
 • Hoàn trả qua ngân hàng
 • Hoàn trả qua tổ chức chi trả thu nhập

5. Lưu ý khi thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Khi thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán, cá nhân cần lưu ý một số điểm sau:

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán là căn cứ để cơ quan thuế xác định số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa và thực hiện hoàn thuế. Do đó, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

Nộp hồ sơ đúng thời hạn

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán là 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kỳ tính thuế. Do đó, cá nhân cần nộp hồ sơ đúng thời hạn để được hoàn thuế kịp thời.

Kiểm tra thông tin trên hồ sơ

Trước khi nộp hồ sơ hoàn thuế, cá nhân cần kiểm tra kỹ thông tin trên hồ sơ, đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác. Trường hợp có sai sót, cá nhân cần chỉnh sửa lại hồ sơ trước khi nộp.

Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế, cá nhân có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan thuế. Trường hợp có thắc mắc về hồ sơ, cá nhân có thể liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể đối với từng cách thức nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế

Cá nhân khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế cần mang theo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Khi nhận hồ sơ, cán bộ thuế sẽ kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu cần thiết.

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện

Cá nhân khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện cần ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ trên phong bì. Khi nhận hồ sơ, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo nhận hồ sơ cho cá nhân.

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Cá nhân khi nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cần có tài khoản đăng nhập. Cá nhân có thể tìm hiểu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên website của Tổng cục Thuế.

6. Thời hạn nộp hồ sợ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Thời hạn nộp hồ sợ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán được quy định tại Điều 128 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế chậm nhất là 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kỳ tính thuế.

 • Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân chậm nhất là 04 tháng kể từ ngày tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã phát hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân.

 • Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay chậm nhất là 04 tháng kể từ ngày cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay.

Trong trường hợp cá nhân phát hiện sai sót, thiếu sót trong hồ sơ quyết toán thuế đã nộp, cá nhân có thể đề nghị cơ quan thuế ra quyết định điều chỉnh quyết toán thuế. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế chậm nhất là 04 năm kể từ ngày cuối cùng của năm tính thuế.

7. Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán ở đâu?

Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán được quy định tại Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã phát hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân.

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã phát hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân.

Như vậy, cá nhân có thể nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế hoặc cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã phát hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790