Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài 2024

Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài năm 2024 nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết và rõ ràng về quy trình, các bước cần thiết để các tổ chức, cá nhân có thể tiến hành đầu tư ra nước ngoài một cách hiệu quả và hợp pháp.

Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài 2024
Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài 2024

1. Đầu tư ra nước ngoài là gì?

Đầu tư ra nước ngoài là việc chuyển giao vốn đầu tư từ Việt Nam sang các quốc gia khác nhằm mục đích kinh doanh và thu lợi nhuận. Các nhà đầu tư có thể sử dụng vốn và tài sản để đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau như sau:

 • Thành lập hoặc tham gia góp vốn vào tổ chức kinh tế ở nước ngoài: Đây là hình thức phổ biến nhất, nhà đầu tư sẽ trực tiếp tham gia vào quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ngoài.
 • Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay vốn: Nhà đầu tư cung cấp vốn cho doanh nghiệp ở nước ngoài với mức lãi suất nhất định.
 • Mua cổ phần hoặc phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài: Nhà đầu tư sẽ sở hữu một phần vốn của doanh nghiệp nước ngoài và nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.
 • Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Nhà đầu tư đảm bảo thanh toán cho bên thứ ba trong các giao dịch với tổ chức kinh tế ở nước ngoài.

2. Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Nộp hồ sơ:

Gửi hồ sơ: Gửi hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKHĐT) hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư (SKHĐT) của tỉnh/thành phố mà nhà đầu tư có trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài.
 • Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc các văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư.
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài.
 • Giấy ủy quyền (nếu có).
 • Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

BKHDT/SKHDT tiến hành thẩm tra hồ sơ:

Thời gian thẩm tra: 10 ngày làm việc.

Nội dung thẩm tra bao gồm:

 • Xác minh tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Kiểm tra tính phù hợp của dự án đầu tư với quy định của pháp luật;
 • Đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm hoạt động của nhà đầu tư.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (GCNĐKTĐTN):

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, BKHDT/SKHDT sẽ cấp GCNĐKTĐTN cho nhà đầu tư.

Đăng ký thông tin đầu tư:

Nhà đầu tư thực hiện đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài:

Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản tại ngân hàng được phép kinh doanh dịch vụ ngoại hối.

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài:

Nhà đầu tư thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Lưu ý:

 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài có thể thay đổi tùy theo lĩnh vực, ngành nghề đầu tư và quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.
 • Nhà đầu tư nên liên hệ với BKHDT/SKHDT hoặc các tổ chức tư vấn đầu tư uy tín để được hướng dẫn cụ thể.

3. Hồ sơ đầu tư ra nước ngoài bao gồm những gì?

 • Chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Đầu tiên, nhà đầu tư cần được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trừ các trường hợp khác được quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 5 của Nghị định. Điều này đảm bảo tính chính thức và pháp lý của quá trình chuyển vốn.
 • Phê duyệt dự án dầu khí Thứ hai, dự án dầu khí phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nước tiếp nhận đầu tư không có quy định về cấp phép hoặc phê duyệt, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
 • Tài khoản vốn theo quy định Thứ ba, nhà đầu tư phải có tài khoản vốn theo quy định tại Điều 63 của Luật đầu tư. Điều này đảm bảo rằng nhà đầu tư có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.
 • Tự chịu trách nhiệm và tuân thủ hợp đồng Thứ tư, nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm đối với việc chuyển vốn ra nước ngoài, đảm bảo rằng quá trình này diễn ra đúng mục đích, đúng thời hạn và tuân thủ các quy định của hợp đồng dầu khí, hợp đồng mua bán cổ phần và các thỏa thuận khác.
 • Chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư Cuối cùng, nhà đầu tư chỉ được phép chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài, theo quy định tại Điều 21 của Nghị định.

4. Điều kiện để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Điều kiện để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
Điều kiện để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Chính phủ đã đề ra 5 điều kiện cụ thể để nhà đầu tư có thể chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động đầu tư. Các điều kiện này được quy định chi tiết trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, thay thế cho cả Nghị định số 121/2007/NĐ-CP và Nghị định số 17/2009/NĐ-CP.

 • Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài: Thông tin về nhà đầu tư, dự án đầu tư, thị trường mục tiêu, nguồn vốn đầu tư, phương án tài chính, dự kiến lợi nhuận,… cần được trình bày rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, và có tính thuyết phục cao.
 • Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: Bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất, bản sao hợp đồng tín dụng, giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng,…
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc các văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư: Cần đảm bảo nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài được thực hiện hợp pháp và tuân thủ các quy định của pháp luật về ngoại hối.
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài: Do Hội đồng quản trị hoặc chủ sở hữu của nhà đầu tư thông qua.
 • Giấy ủy quyền (nếu có): Trong trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
 • Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật: Tùy theo lĩnh vực, ngành nghề đầu tư và quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư mà có thể có thêm các tài liệu khác cần thiết.

5. Mọi người cùng hỏi

Những lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài được ưu tiên trong năm 2024 là gì?

Trong năm 2024, những lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài được ưu tiên có thể bao gồm công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, sản xuất công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đầu tư ra nước ngoài là gì?

Quy định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đầu tư ra nước ngoài cần được Nhà nước phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đất đai.

Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt đầu tư ra nước ngoài trong năm 2024?

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầu tư ra nước ngoài trong năm 2024 là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với sự hỗ trợ và giám sát từ các cơ quan liên quan khác như Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài 2024. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345