Hủy sổ đỏ trong trường hợp nào?

Hủy sổ đỏ là một quy trình pháp lý quan trọng và chỉ được thực hiện trong những trường hợp cụ thể, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch và sự chính xác trong quản lý tài sản đất đai của mỗi cá nhân và tổ chức. Vậy, Hủy sổ đỏ trong trường hợp nào?

Hủy sổ đỏ trong trường hợp nào?
Hủy sổ đỏ trong trường hợp nào?

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

2. Hủy sổ đỏ trong trường hợp nào?

Hủy Giấy chứng nhận đã bị mất

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 77 trong Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do mất mát, Văn phòng đăng ký đất đai phải tổ chức lập hồ sơ và trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận mới.

Hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận mới

Dựa theo quy định tại khoản 2 của Điều 82 trong Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khi người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền theo quy định nhưng chưa tiến hành thủ tục sang tên, thì không được thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận mới.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo bằng văn bản cho bên nhận chuyển quyền và công bố tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất về việc tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền.

Sau thời hạn 30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc công bố lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để tiến hành thủ tục cấp mới.

Không giao nộp giấy chứng nhận

Dựa theo quy định tại khoản 7 của Điều 87 trong Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, các trường hợp sau đây khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để cấp quyết định hủy Giấy chứng nhận đã được cấp:

 • Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, người sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định, tự nguyện trả lại đất, hoặc có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, người sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước, trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.
 • Trong trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, người sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ đăng ký biến động.
 • Khi thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, bao gồm: không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất, hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Khi thu hồi Giấy chứng nhận theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành.

3. Mọi người cùng hỏi

Hủy sổ đỏ xảy ra trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?

Trả lời: Hủy sổ đỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật khi có các trường hợp như vi phạm quy định về sử dụng đất, vi phạm hợp đồng, hay có tranh chấp về quyền sở hữu đất.

Ai có trách nhiệm quyết định hủy sổ đỏ?

Quyết định hủy sổ đỏ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thường là Văn phòng Đăng ký đất đai, ban hành sau khi kiểm tra và xác định vi phạm theo quy định pháp luật.

Hậu quả của việc hủy sổ đỏ là gì?

Hậu quả của việc hủy sổ đỏ có thể là mất quyền sử dụng đất, mất điều kiện pháp lý để thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vi phạm các quy định liên quan.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Hủy sổ đỏ trong trường hợp nào?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345