Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas là một trong những tài liệu quan trọng, xác nhận rằng một cá nhân hoặc tổ chức đã hoàn thành và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu cần thiết để kinh doanh trong lĩnh vực này. Đây là bước quan trọng đánh dấu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động kinh doanh Gas được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả. Hãy cùng đi vào chi tiết của Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas để hiểu rõ hơn về các điều kiện cần thiết và quy trình cấp phát.

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas
Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas

1. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas là tài liệu chứng nhận rằng tổ chức hoặc cá nhân đã đáp ứng đủ các điều kiện để kinh doanh gas theo quy định của pháp luật.

Thời hiệu: Theo khoản 5 Điều 43 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas có thời hiệu là 10 năm tính từ ngày cấp mới.

Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

2. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas
Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas

Nội dung mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas

Giấy chứng nhận gồm các thông tin sau:

 • Tên cơ quan cấp: Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận là Sở Công thương (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
 • Số Giấy chứng nhận: Số Giấy chứng nhận được cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý để cấp Giấy chứng nhận là Luật Thương mại, Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí, Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về kinh doanh khí.
 • Giám đốc Sở Công thương: cấp Giấy chứng nhận.
 • Chứng nhận: Nội dung chứng nhận bao gồm các thông tin như: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, mã số thuế,…
 • Thời hạn hiệu lực: Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận là 10 năm.
 • Nơi nhận: Nơi nhận Giấy chứng nhận bao gồm thương nhân, Sở Công Thương, cơ quan có thẩm quyền.

3. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas và các tài liệu đi kèm

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas và các tài liệu đi kèm
Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas và các tài liệu đi kèm

Theo quy định từ Điều 37 đến Điều 42 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, tuỳ theo từng trường hợp mà kèm theo mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas sẽ là các tài liệu sau:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh
 • Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa (nếu có)
 • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực (nếu kinh doanh LPG chai)
 • Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG (nếu kinh doanh LPG chai)
 • Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam (nếu xuất nhập khẩu LPG/LNG/CNG)
 • Tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí (nếu kinh doanh LPG/LNG/CNG qua đường ống)
 • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực (nếu kinh doanh khí qua đường ống)
 • Tài liệu chứng minh có trạm cấp khí, trạm nạp LNG/CNG hoặc trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn (nếu kinh doanh LNG/CNG)
 • Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG (nếu sản xuất/sửa chữa chai LPG)
 • Danh mục quy trình về an toàn chế tạo và sửa chữa chai LPG (nếu sản xuất/sửa chữa chai LPG)
 • Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo, sửa chữa (nếu sản xuất/sửa chữa chai LPG)
 • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị kiểm tra an toàn sau chế tạo và sửa chữa (nếu sản xuất/sửa chữa chai LPG)
 • Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng (nếu có trạm nạp LPG vào chai/xe bồn/phương tiện vận tải)

4. Mọi người cùng hỏi

Tại sao mẫu giấy chứng nhận này quan trọng?

Mẫu giấy chứng nhận này quan trọng vì nó xác nhận rằng hoạt động kinh doanh Gas được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo an toàn cho cộng đồng và môi trường.

Ai có thể yêu cầu cấp phát mẫu giấy chứng nhận này? 

Các cá nhân hoặc tổ chức muốn kinh doanh Gas có thể yêu cầu cấp phát mẫu giấy chứng nhận này sau khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

Quy trình cấp phát mẫu giấy chứng nhận như thế nào?

Quy trình cấp phát mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas thường bao gồm nộp hồ sơ, kiểm tra và đánh giá, sau đó cơ quan chức năng sẽ cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gas. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345