Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài thường là công cụ quan trọng và cơ sở pháp lý để điều chỉnh quan hệ giữa các bên trong quá trình đầu tư và hợp tác. Đây là một bước quan trọng giúp định rõ các điều khoản, quyền lợi và trách nhiệm của từng bên, đồng thời tạo ra một cơ chế pháp lý để bảo vệ lợi ích và mục tiêu kinh doanh chung. Hãy cùng tìm hiểu Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài
Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài

1. Khái quát về hợp đồng?

Theo quy định của Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015, Hợp đồng được định nghĩa là thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Dưới đây là một số loại hợp đồng phổ biến mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày:

 • Hợp đồng mua bán tài sản (được quy định tại Điều 430 Bộ luật Dân sự năm 2015).
 • Hợp đồng vay tài sản (được quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015).
 • Hợp đồng thuê tài sản (được quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự năm 2015).
 • Hợp đồng về quyền sử dụng đất (được quy định tại Điều 500 Bộ luật Dân sự năm 2015).
 • Hợp đồng dịch vụ (được quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự năm 2015).
 • Hợp đồng ủy quyền (được quy định tại Điều 562 Bộ luật Dân sự năm 2015).
 • Hợp đồng lao động (được quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019).
 • Hợp đồng xuất nhập khẩu (được quy định tại Luật Thương mại năm 2005).

2. Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài
Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài

3. Hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài

Theo quy định tại Điều 504 của Bộ luật Dân sự năm 2015, Hợp đồng hợp tác được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.

Về tài sản chung của các thành viên hợp tác, quy định tại Điều 506 của Bộ luật Dân sự năm 2015 xác định như sau:

 • Tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác theo quy định của pháp luật là tài sản chung theo phần của các thành viên hợp tác. Trường hợp có thỏa thuận về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực hiện, phải có trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này và phải bồi thường thiệt hại.
 • Việc quyết định tài sản như quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải có thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên; việc quyết định tài sản khác do đại diện của các thành viên quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Không được phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, trừ trường hợp tất cả các thành viên hợp tác đồng ý. Việc phân chia tài sản chung không ảnh hưởng đến các quyền, nghĩa vụ đã thiết lập trước thời điểm tài sản được phân chia.

Hợp đồng hợp tác đầu tư (BCC) là sự thỏa thuận giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác đầu tư, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế. Chủ thể của hợp đồng này có thể là cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, theo quy định tại khoản 18, 19, 20 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020.

4. Mọi người cùng hỏi

Các yếu tố quan trọng cần có trong mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Các yếu tố quan trọng bao gồm mô tả chi tiết về mục tiêu hợp tác, phân phối lợi nhuận, quyền và trách nhiệm của mỗi bên, điều kiện và thời gian của hợp đồng, cũng như các điều khoản về giải quyết tranh chấp và chấm dứt hợp đồng.

Ai có thẩm quyền ký kết mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài?

Thường thì các tổ chức, cá nhân đại diện cho mỗi bên sẽ có thẩm quyền ký kết mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài sau khi thương lượng và đồng ý về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình đầu tư và hợp tác?

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư không chỉ là một công cụ pháp lý quan trọng để điều chỉnh quan hệ giữa các bên mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư và hợp tác, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Nhà đầu tư nước ngoài mua chứng khoán. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345