Nghỉ việc có được hoàn thuế TNCN không?

Hoàn thuế TNCN là một quyền lợi của người lao động. Người lao động cần nắm rõ các quy định của pháp luật về hoàn thuế TNCN để thực hiện quyền lợi của mình một cách chính xác và đầy đủ. Vậy Khi nghỉ việc có được hoàn thuế tncn không? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Khi nghỉ việc có được hoàn thuế tncn không?
Khi nghỉ việc có được hoàn thuế tncn không?

1. Doanh nghiệp hay người lao động sẽ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc?

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người lao động đã nghỉ việc tại thời điểm quyết toán thuế thì không được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế thay. Người lao động phải tự quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trả.

Như vậy, trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc thì người lao động sẽ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Người lao động cần chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN;
 • Bản sao các chứng từ chứng minh căn cứ tính thuế theo quy định;
 • Bản sao các chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định;
 • Bản sao các chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ gia cảnh (nếu có).

Người lao động có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động đã nghỉ việc là chậm nhất là ngày thứ 31 tháng 3 của năm tiếp theo năm quyết toán.

Ví dụ: Ông A nghỉ việc vào ngày 31/12/2023. Ông A có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại công ty A trong năm 2023 là 100 triệu đồng. Ông A đã nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 20%, tổng số thuế đã nộp là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định, thu nhập tính thuế của ông A không vượt quá 132 triệu đồng/năm. Như vậy, số thuế phải nộp của ông A chỉ là 26,4 triệu đồng. Do đó, ông A được hoàn thuế TNCN số tiền 3,6 triệu đồng.

Ông A cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/3/2024.

2. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động đã nghỉ việc gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động đã nghỉ việc gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong năm, bao gồm:

 • Bản sao bảng lương/hóa đơn lương từ nơi làm việc.
 • Bản sao chứng từ đóng góp cho quỹ hưu trí (Superannuation).
 • Bản sao chứng từ đóng góp cho các tổ chức từ thiện.
 • Bản sao chứng từ chi phí y tế.
 • Bản sao chứng từ chi phí giáo dục.
 • Bản sao chứng từ chi phí nhà ở.

Lưu ý

 • Người lao động đã nghỉ việc không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay.
 • Trường hợp người lao động không có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập tổng hợp số thuế đã khấu trừ trên bảng lương, bảng xác nhận tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của cá nhân và cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân.

3. Cách nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động đã nghỉ việc

Cá nhân đã nghỉ việc có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi người lao động cư trú.

Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua cổng dịch vụ công trực tuyến, người lao động cần có tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thuế và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người lao động thực hiện theo các bước sau để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

 1. Truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/
 2. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.
 3. Chọn mục “Hoàn thuế”.
 4. Chọn loại hồ sơ “Hoàn thuế thu nhập cá nhân”.
 5. Nhập thông tin và tải lên hồ sơ theo quy định.
 6. Kiểm tra lại thông tin và nhấn “Nộp hồ sơ”.

Sau khi nộp hồ sơ, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận cho người lao động. Người lao động cần kiểm tra thông báo xác nhận và thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của hệ thống.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn giải quyết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Thời hạn giải quyết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn giải quyết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là 45 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu người lao động nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm so với thời hạn quy định thì sẽ không được hoàn thuế hoặc số tiền hoàn thuế sẽ bị giảm.

5. Trình tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online đối với người lao động đã nghỉ việc ra sao?

Trình tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online đối với người lao động đã nghỉ việc

Trình tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online đối với người lao động đã nghỉ việc bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản thuế điện tử

Người lao động cần đăng ký tài khoản thuế điện tử tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Để đăng ký tài khoản thuế điện tử, người lao động cần có mã số thuế cá nhân và số điện thoại di động.

Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Sau khi đăng ký tài khoản thuế điện tử thành công, người lao động có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN online qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể, người lao động có thể phải nộp thêm các giấy tờ sau:

 • Giấy ủy quyền trong trường hợp người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ quyết toán thuế thay.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người lao động.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người nộp hồ sơ quyết toán thuế thay.
 • Giấy tờ chứng minh hoàn thuế theo từng trường hợp cụ thể, ví dụ như:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của con,… trong trường hợp hoàn thuế TNCN đối với người phụ thuộc.
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp thuế TNCN tại nước ngoài,… trong trường hợp hoàn thuế TNCN đối với thu nhập từ nước ngoài.

Lưu ý:

 • Người lao động cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là ngày 31 tháng 3 của năm sau năm tính thuế.
 • Nếu hồ sơ quyết toán thuế chưa hợp lệ, cơ quan thuế sẽ thông báo cho người lao động để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Các bước cụ thể để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN online đối với người lao động đã nghỉ việc

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN online đối với người lao động đã nghỉ việc, người lao động cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Người lao động truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn. Sau đó, người lao động nhập mã số thuế và mật khẩu để đăng nhập.

Bước 2: Chọn mục “Quyết toán thuế”

Trên giao diện Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người lao động chọn mục “Quyết toán thuế”.

Bước 3: Chọn loại hình quyết toán thuế

Người lao động chọn loại hình quyết toán thuế là “Quyết toán trực tiếp”.

Bước 4: Tải hồ sơ quyết toán thuế

Người lao động tải hồ sơ quyết toán thuế từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế

Người lao động hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế theo hướng dẫn trên hồ sơ.

Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Người lao động nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng cách chọn mục “Nộp hồ sơ”.

Bước 7: Kiểm tra tình trạng hồ sơ

Người lao động có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ quyết toán thuế bằng cách chọn mục “Kiểm tra tình trạng hồ sơ”.

4. Mọi người cùng hỏi

Làm thế nào để yêu cầu hoàn thuế TNCN sau khi nghỉ việc?

Để yêu cầu hoàn thuế TNCN sau khi nghỉ việc, bạn cần nộp đơn xin hoàn thuế cùng với các giấy tờ chứng minh thu nhập và thuế đã nộp trong năm.

Thời gian xử lý đơn hoàn thuế TNCN sau khi nghỉ việc là bao lâu?

Thời gian xử lý đơn hoàn thuế TNCN sau khi nghỉ việc thường phụ thuộc vào cơ quan thuế và thời điểm nộp đơn. Thông thường, quá trình này có thể mất từ 15 đến 30 ngày làm việc.

Nếu tôi đã nghỉ việc từ đầu năm, liệu có còn quyền yêu cầu hoàn thuế TNCN không?

Có, nếu bạn đã nghỉ việc từ đầu năm và có thu nhập chịu thuế, bạn vẫn có quyền yêu cầu hoàn thuế TNCN dựa trên thu nhập đã tính đến thời điểm nghỉ việc.

Trên đây là một số thông tin về Khi nghỉ việc có được hoàn thuế tncn không?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với ACC Đồng Nai, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790