Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp được không?

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, việc nhà đầu tư nước ngoài muốn mua lại toàn bộ vốn góp của một doanh nghiệp tại Việt Nam là một vấn đề được quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi liệu Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp được không? Đây là một câu hỏi phổ biến và đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quy định và điều kiện liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp được không?
Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp được không?

1. Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100% vốn góp là khi một cá nhân hoặc tổ chức từ nước ngoài mua toàn bộ cổ phần hoặc vốn góp của một doanh nghiệp trong một quốc gia khác, trở thành chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp đó.

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp theo hình thức nào?

Nhà đầu tư nước ngoài có thể mua lại 100% vốn góp của một doanh nghiệp trong một quốc gia khác qua các hình thức sau:

 • Mua lại cổ phần hoặc cổ phiếu: Nhà đầu tư nước ngoài mua toàn bộ cổ phần hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp mục tiêu, trở thành cổ đông duy nhất và kiểm soát 100% vốn góp.
 • Chấm dứt hợp đồng liên doanh: Trong trường hợp đã có hợp đồng liên doanh, nhà đầu tư nước ngoài và đối tác địa phương có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và nhà đầu tư nước ngoài mua lại toàn bộ vốn góp của đối tác địa phương.
 • Sáp nhập hoặc mua lại hoàn toàn: Nhà đầu tư nước ngoài có thể sáp nhập hoặc mua lại toàn bộ tài sản và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu, từ đó trở thành chủ sở hữu 100%.

Quá trình này thường phụ thuộc vào quy định pháp luật của quốc gia đích và phải tuân thủ các quy định về đầu tư và thương mại quốc tế.

3. Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp được không?

Có, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua lại 100% vốn góp của một doanh nghiệp trong một quốc gia khác, tạo ra sự kiểm soát hoàn toàn (100%) đối với doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, khả năng thực hiện điều này có thể phụ thuộc vào quy định và chính sách đầu tư của quốc gia đích và phải tuân thủ các quy định pháp luật và quy định về đầu tư và thương mại quốc tế. Việc mua lại 100% vốn góp thường đòi hỏi các thủ tục pháp lý và thỏa thuận giữa các bên liên quan, và quá trình này có thể có những yếu tố phức tạp và kéo dài thời gian.

4. Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp của công ty Việt Nam

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp của công ty Việt Nam
Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp của công ty Việt Nam

Có một số trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài có thể mua lại 100% vốn góp của một công ty tại Việt Nam:

 • Thỏa thuận đồng thuận từ cổ đông hiện hữu: Nếu cổ đông hiện hữu (bất kể là cá nhân hay tổ chức) đồng thuận bán toàn bộ cổ phần của họ cho nhà đầu tư nước ngoài, thì việc mua lại 100% vốn góp có thể được thực hiện.
 • Sáp nhập hoặc mua lại hoàn toàn (M&A): Quá trình sáp nhập hoặc mua lại toàn bộ công ty cũng có thể dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100% vốn góp của công ty mục tiêu.
 • Chấm dứt hợp đồng liên doanh: Nếu đã có hợp đồng liên doanh với đối tác địa phương, thì việc chấm dứt hợp đồng và mua lại toàn bộ vốn góp của đối tác cũng có thể dẫn đến việc kiểm soát 100% vốn góp.

Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi sự đồng thuận và tuân thủ các quy định pháp luật và quy định về đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

5. Quy định của pháp luật liên quan khi nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam

Quá trình nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100% vốn góp vào doanh nghiệp tại Việt Nam thường phải tuân theo các quy định và quy tắc pháp luật liên quan. Dưới đây là một số quy định chính liên quan đến trường hợp này:

 • Luật đầu tư nước ngoài (Law on Foreign Investment): Đây là quy định cơ bản về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nó quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài, thủ tục đăng ký đầu tư, và các điều kiện và hạn chế liên quan đến việc mua lại 100% vốn góp.
 • Luật Doanh nghiệp (Law on Enterprises): Đây là quy định về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Nó liên quan đến việc thực hiện sáp nhập, mua lại và chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Luật cổ phần hóa (Law on Securities): Đây là quy định về giao dịch chứng khoán và quản lý công ty cổ phần. Nếu doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, quá trình mua lại 100% vốn góp có thể phải tuân theo các quy tắc về giao dịch chứng khoán.
 • Quy định về an ninh quốc gia và an ninh quốc phòng: Các quy định này có thể áp dụng đối với các ngành công nghiệp liên quan đến an ninh quốc gia và an ninh quốc phòng, và có thể áp đặt hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Quy định thuế: Nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các quy định thuế liên quan đến việc mua lại vốn góp, bao gồm thuế trả sau khi giao dịch hoàn tất.

Quy định cụ thể có thể thay đổi theo thời gian và tình hình cụ thể của từng trường hợp đầu tư. Việc tuân thủ các quy định và tư vấn với luật sư hoặc chuyên gia phù hợp là quan trọng trong quá trình này.

6. Mọi người cùng hỏi

Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng của nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100% vốn góp của một doanh nghiệp?

Các yếu tố bao gồm quy định về ngành nghề, điều kiện đầu tư, và quy định về sở hữu nước ngoài trong các lĩnh vực cụ thể.

Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ những quy định nào khi muốn mua lại toàn bộ vốn góp của một doanh nghiệp tại Việt Nam?

Họ phải tuân thủ các quy định về đầu tư nước ngoài, quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan khác.

Việc nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100% vốn góp của một doanh nghiệp ở Việt Nam có ảnh hưởng đến thị trường và kinh tế không?

Có, việc này có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh, quản lý và hoạt động kinh doanh trong ngành, cũng như có thể tạo ra các cơ hội mới cho phát triển kinh tế của quốc gia.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100 vốn góp được không?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345