Quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đã trở thành một phần không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho cả nhà đầu tư và quốc gia, việc quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đóng vai trò quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu Quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm những doanh nghiệp nào?

Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư 06/2019/TT-NHNN, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được xác định như sau:

Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại mục (1) bao gồm các trường hợp sau đây:

 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo quy định của Điều 5 trong Thông tư 06/2019/TT-NHNN, mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được xác định như sau:

Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài quy định tại mục 1;
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP).
 • Các đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thực hiện các quy định sau:
 • Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép;
 • Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

Trường hợp thực hiện các khoản vay nước ngoài:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được mở thêm tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp liên quan đến khoản vay nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp:

 • Thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thay đổi ngân hàng được phép:

 • Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng được phép khác;
 • Chuyển toàn bộ số dư sang tài khoản mới, sau đó đóng tài khoản cũ;
 • Tài khoản mới chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định sau khi hoàn tất các bước đã nêu.

Thủ tục đóng tài khoản:

 • Doanh nghiệp quy định tại mục 2 và 3 phải thực hiện đóng tài khoản đã mở;
 • Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú có sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp này thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong các trường hợp quy định.

3. Mọi người cũng hỏi

Ai được phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài?

 • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp FDI.
 • Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hoặc dự án đối tác công tư (PPP).

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở đâu?

Tại ngân hàng được phép hoạt động về ngoại hối.

Mở tài khoản mất bao lâu?

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345