Quy trình các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Nai

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ, phù hợp với những cá nhân có khả năng tài chính và kinh nghiệm kinh doanh.

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin về doanh nghiệp

Trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp phải bao gồm hai thành tố là “doanh nghiệp tư nhân” và tên riêng của chủ doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải có ít nhất hai chữ cái và không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm giao dịch, làm việc thường xuyên của doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải được xác định cụ thể theo số nhà, đường phố, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố.
 • Ngành, nghề kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân có thể đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành, nghề kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân không được thấp hơn 100 triệu đồng.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh cá nhân của chủ doanh nghiệp

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả mở công ty tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp tư nhân.

Bước 4: Khắc mẫu dấu doanh nghiệp tư nhân

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục khắc mẫu dấu doanh nghiệp. Mẫu dấu của doanh nghiệp tư nhân phải có hình tròn, đường kính tối thiểu là 30mm và tối đa là 60mm; nội dung dấu bao gồm tên doanh nghiệp, hình dấu và mã số doanh nghiệp.

Bước 5: Công bố thông tin công ty tư nhân

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6: Thủ tục cần thiết sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện các thủ tục cần thiết sau:

Thủ tục kê khai thuế ban đầu

Doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế.

Mở tài khoản và thông báo số tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp tư nhân có thể mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế.

Thủ tục phát hành hóa đơn

Doanh nghiệp tư nhân có thể phát hành hóa đơn khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đáp ứng đủ các điều kiện phát hành hóa đơn, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Nai

Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo Điều 21 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP đòi hỏi chuẩn bị hồ sơ gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Đây là bước đầu tiên và quan trọng để bắt đầu quá trình đăng ký. Giấy đề nghị này chứa thông tin cơ bản về doanh nghiệp và chủ sở hữu tư nhân.
 2. Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân: Để đảm bảo tính hợp pháp của chủ sở hữu tư nhân, bạn cần cung cấp bản sao của giấy tờ như Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu này, doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa điểm mà doanh nghiệp đã đặt trụ sở chính. Tại đây, họ sẽ nhận giấy biên nhận xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ và sau đó chờ đợi để biết kết quả xem hồ sơ của họ đã được chấp nhận và doanh nghiệp đã được thành lập hay chưa.

3. Điều kiện thành lập Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều kiện thành lập Doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

 • Chủ thể thành lập: Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp tư nhân phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân) và tên riêng. Tên riêng phải bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu. Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân phải được xác định theo địa giới hành chính. Địa chỉ trụ sở chính phải là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp và phải được ghi cụ thể trong Điều lệ doanh nghiệp.
 • Ngành, nghề kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân có thể kinh doanh tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp phải kê khai ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp dự định thực hiện.
 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.

Ngoài các điều kiện trên, doanh nghiệp tư nhân còn phải đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai?

Thời gian xử lý hồ sơ thành lập doanh nghiệp được quy định theo Điều 33 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Nếu hồ sơ của bạn đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản và cung cấp thêm thời gian 3 ngày làm việc để bạn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ.

Trong bài viết này, chúng ta đã xem xét quy trình các bước cần thiết để thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Nai. Từ việc chuẩn bị tài liệu đến đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Nai có thể đầy thách thức nhưng cũng đầy triển vọng. Với sự hỗ trợ và kiên nhẫn, người khởi nghiệp có thể tạo nên cơ hội thành công trong môi trường kinh doanh đang phát triển nhanh chóng tại Đồng Nai. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790