Mẫu quyết định thay đổi người đại diện pháp luật mới nhất

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một điều không thể tránh khỏi để phù hợp với tình hình mới và chiến lược phát triển của công ty. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu về Mẫu quyết định thay đổi người đại diện pháp luật mới nhất thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện pháp luật mới nhất
Mẫu quyết định thay đổi người đại diện pháp luật mới nhất

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là người được pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định, không dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên.

Người đại diện theo pháp luật bao gồm các trường hợp sau: cha, mẹ đại diện cho con chưa thành niên; người giám hộ đại diện cho người được giám hộ; người được Tòa án chỉ định đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với pháp nhân; chủ hộ đại diện cho hộ gia đình trong các giao dịch vì lợi ích chung của hộ, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình; tổ trưởng tổ hợp tác đại diện cho tổ hợp tác; và những người khác theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Phân tích quy định pháp luật:

 • Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ được xác định khác nhau. Tuy nhiên, việc tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp và thay mặt doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ phải do cá nhân đảm nhiệm.
 • Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật cần được lập thành văn bản. Quyết định này được thành lập dựa trên sự đồng thuận của các thành viên trong công ty. Những người tham gia biểu quyết phải là thành viên của hội đồng thành viên hoặc là những người có quyền theo quy định của pháp luật.
 • Quyết định phải ghi rõ cá nhân nào sẽ thay mặt đại diện cho doanh nghiệp kể từ thời điểm hiệu lực thi hành.
 • Những người tham gia biểu quyết phải là thành viên của hội đồng thành viên hoặc là những người có quyền theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật 
Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

3. Thẩm quyền kí quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thẩm quyền kí quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thẩm quyền kí quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thẩm quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại điều 75 Luật Doanh nghiệp năm 2014, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người quản lý công ty và quản trị nội bộ công ty. Do đó, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của loại hình này là chủ sở hữu công ty.

Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo khoản 2, điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2014, việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc cần được Hội đồng thành viên chấp thuận thông qua. Vì vậy, thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên thuộc về Hội đồng thành viên.

Đối với loại hình công ty cổ phần

Theo khoản 2, điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các người quản lý khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Do đó, thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc về Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật dẫn đến việc thay đổi điều lệ công ty, theo điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật, và việc này sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật, cần làm thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4. Mọi người cùng hỏi

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì kèm theo mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Cần chuẩn bị các giấy tờ sau: mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, biên bản họp (nếu có), giấy ủy quyền (nếu có), bản sao giấy tờ tùy thân của người đại diện mới, và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật có cần công chứng không?

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật không cần công chứng, nhưng phải được ký bởi người có thẩm quyền của doanh nghiệp và nộp cùng hồ sơ đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là bao lâu?

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật thường là 3-5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu quyết định thay đổi người đại diện pháp luật mới nhất. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345