Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về nội vụ và sự phát triển bền vững của địa phương. Cùng ACC Đồng Nai điểm qua thông tin bạn bần biết về Sở Nội Vụ tại Đồng Nai thân yêu nhé!

Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai

1. Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai

 • Địa chỉ trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Tầng 6 – Khu trụ sở khối Nhà nước)
 • Điện thoại: (061)3.822.518; Fax: (061)3.829.847
 • Email: vbnoivu@dongnai.gov.vn
 • Website: snv.dongnai.gov.vn
 • Giám đốc Sở Nội Vụ: ông Nguyễn Hữu Định
 • Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ​

2. Lịch làm việc Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai

Giờ làm việc hàng ngày:

 • Thứ Hai đến Thứ Sáu:
 • Buổi sáng: từ 8:00 đến 12:00.
 • Buổi chiều: từ 13:30 đến 17:00.

3. Vị trí, chức năng Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai công tác quản lý nhà nước về nội vụ. Các lĩnh vực chính của Sở bao gồm tổ chức bộ máy; biên chế công chức, vị trí làm việc, và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; quản lý vị trí làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng nhân sự trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, và lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; quản lý chính quyền địa phương và địa giới hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, và cán bộ, công chức cấp xã; quản lý những người không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; quản lý văn thư, lưu trữ nhà nước; giám sát hoạt động tôn giáo; triển khai công tác thi đua – khen thưởng và công tác thanh niên.

4. Nhiệm vụ của Sở Nội vụ

Nhiệm vụ chung

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

 5. Nguyên tắc hoạt động của Sở Nội vụ

Nguyên tắc hoạt động của Sở Nội vụ
Nguyên tắc hoạt động của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ thực hiện vai trò lãnh đạo và quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tuân thủ sự chỉ đạo, kiểm tra, và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ được pháp nhân hóa, sở hữu con dấu đặc biệt và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của tỉnh Đồng Nai.

Trụ sở của Sở Nội vụ đặt tại số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (tại Trụ sở Khối nhà nước của tỉnh).

6. Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai

Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai
Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai

7. Ban lãnh đạo Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai

Giám đốc

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Định
 • Số điện thoại: 0251.3.822.518
 • Email: dinhnh.snv@dongnai.gov.vn

Phó Giám đốc​​

 • Họ và tên: Phạm Minh Phước
 • Số điện thoại: 0251.3.822.518​
 • Email: phuocpm.ubndvc@dongnai.gov.vn

Phó Giám đốc

 • Họ và tên: Nguyễn Quốc Vũ
 • Số điện thoại: 0251.3.822.518
 • Email: vunq@dongnai.gov.vn

Phó Giám đốc

 • Họ và tên: Hà Thanh Tùng
 • Số điện thoại: 0251.3.822.518
 • Email: tunght.snv@dongnai.gov.vn

8. Mọi người cùng hỏi

Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ chính là gì?

Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm về việc quản lý, tổ chức và thực hiện các công tác về nội vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các chức năng cụ thể của Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai là gì?

Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai có chức năng quản lý về cải cách hành chính, quản lý nhà nước, quản lý cán bộ công chức, xây dựng và phát triển hệ thống hành chính công.

Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai đóng vai trò quan trọng như thế nào trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh?

Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, cải thiện chất lượng dịch vụ công và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Sở Nội vụ Tỉnh Đồng Nai. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết. Hoặc bạn có thể để lại bình luận phía bên dưới chúng tay cùng nhau tìm hiểu nhé!

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345