Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về cơ hội kinh doanh tại Đồng Nai, một trong những tỉnh phát triển mạnh tại Việt Nam. Và có lẽ, bạn đang quan tâm đến việc thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai. Điều này không chỉ là một cơ hội kinh doanh hấp dẫn, mà còn là một bước quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai. Hãy cùng khám phá!

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai

1. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai là gì?

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là quá trình cho phép cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đầu tư và thành lập một doanh nghiệp tại một quốc gia khác ngoài quốc gia của họ. Quá trình này thường bao gồm việc đăng ký và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hình thành một công ty mới hoặc mua cổ phần trong một công ty có sẵn tại quốc gia đó.

Thành lập công ty FDI có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và kiến thức kinh doanh, đóng góp vào nguồn vốn và tạo điều kiện cho sự hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, quá trình này cũng cần tuân theo quy định pháp luật của quốc gia đó về đầu tư nước ngoài và có thể liên quan đến việc xin giấy phép, đăng ký doanh nghiệp, và thực hiện các yêu cầu khác mà quốc gia đó đề ra.

2. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai.

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Xin chấp thuận chủ trương đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Dự án đầu tư;
 • Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc văn bản cam kết hỗ trợ tài chính của nhà đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của nhà đầu tư;
 • Văn bản xác nhận nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về lao động;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của nhà đầu tư nước ngoài.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2. Xin giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi được cấp chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Quyết định của tổ chức về việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Văn bản xác nhận nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện về vốn đầu tư;
 • Dự án đầu tư;
 • Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài hoặc văn bản cam kết hỗ trợ tài chính của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của nhà đầu tư;
 • Văn bản xác nhận nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện về lao động.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của thành viên, cổ đông sáng lập;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của nhà đầu tư nước ngoài.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập công ty là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Xin các loại giấy phép theo điều kiện của lĩnh vực kinh doanh hay đây còn gọi đây là thủ tục xin các loại giấy phép con

Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, nhà đầu tư cần xin các loại giấy phép con theo quy định của pháp luật. Ví dụ, đối với dự án đầu tư sản xuất, nhà đầu tư cần xin giấy phép xây dựng, giấy phép môi trường, giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép an toàn vệ sinh lao động, v.v. Các loại giấy phép con được cấp bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép con tùy thuộc vào từng loại giấy phép.

3. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai cần điều kiện gì?

 • Điều kiện về chủ thể đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức thành lập theo pháp luật của nước ngoài.
 • Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Nhà đầu tư nước ngoài có quyền đầu tư vào tất cả các ngành nghề kinh doanh không bị cấm đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Điều kiện về vốn đầu tư: Vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải được góp đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Điều kiện về địa điểm đầu tư: Địa điểm đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện cụ thể đối với từng ngành nghề, lĩnh vực đầu tư. Ví dụ, đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ, môi trường, an ninh, quốc phòng,…

Việc “Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai” có thể là một bước đi táo bạo trong thế giới kinh doanh, nhưng nó đem lại lợi ích lớn nếu bạn biết cách tận dụng cơ hội và đối mặt với những thách thức. Đồng Nai, với tiềm năng phát triển và ưu đãi đầu tư, là một địa điểm hấp dẫn cho những ai muốn mở rộng kinh doanh của mình. Hãy chuẩn bị kỹ càng, tham khảo các chuyên gia, và trải nghiệm cuộc hành trình đầy hứa hẹn này. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai có thể không chỉ là một ý tưởng mà còn là hiện thực cho tương lai kinh doanh của bạn! ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790