Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty

Thủ tục thành lập một trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc xây dựng một tổ chức giáo dục chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại ngữ và công nghệ, không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu sự hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan. Hãy cùng nhau khám phá những yếu tố cần thiết và quy trình pháp lý để thành lập một trung tâm ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh của một doanh nghiệp công ty.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty

1. Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty là gì?

Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty là một loại trung tâm ngoại ngữ được tổ chức và điều hành bởi một công ty hoặc tổ chức kinh tế. Đối tượng thành lập trung tâm này có thể là tổ chức kinh tế trong nước hoặc tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp vốn một phần để thành lập. Điều quan trọng là trung tâm này phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và quy định của pháp luật, bao gồm cả việc có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, như được quy định trong quy chế và thông tư liên quan.

2. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty

Theo khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, thủ tục này gồm các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần có bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 4. Quyết định thành lập:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ điều kiện. Nếu không quyết định thành lập, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

3. Chi tiết về hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty 

Về hồ sơ mở trung tâm ngoại ngữ

Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa :

 • Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa cần được ký bởi Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp và phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường (xã) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn.
 • Bên cạnh đó, cần có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở Trung tâm. Đối với tổ chức hoặc cá nhân có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, không cần xác nhận của UBND phường (xã).

Đề án tổ chức và hoạt động:

 • Mục đích và phương hướng hoạt động của trung tâm.
 • Kế hoạch chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo và cơ sở vật chất.
 • Tổ chức nhân sự bao gồm Giám đốc, danh sách trích ngang giáo viên, kế toán, thủ quỹ (mẫu), đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.
 • Về tài chính, cần nêu rõ mức thu học phí cụ thể từng đối tượng và cấp độ nếu mức học phí khác nhau.
 • Chi phí sẽ được phân bổ cho lương giáo viên, nhân viên, quảng cáo, văn phòng phẩm, quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm.

Về hồ sơ nhân sự

Hồ sơ của giám đốc:

 • Lý lịch có xác nhận từ Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.
 • Bản sao chứng thực của văn bằng chuyên môn và văn bằng quản lý.
 • Bản sao hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài).

Hồ sơ của giáo viên, nhân viên kế toán:

 • Lý lịch có xác nhận từ Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.
 • Bản sao chứng thực của văn bằng.
 • Phiếu khám sức khỏe từ Phòng khám khu vực hoặc bệnh viện cấp (người đang trực tiếp làm việc trong các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được miễn trừ).
 • Hợp đồng lao động theo mẫu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cung cấp cho người lao động 01 bản).

Về hồ sơ kê khai cơ sở vật chất

 • Trong trường hợp mặt bằng thuộc sở hữu của tổ chức hoặc cá nhân đứng tên mở Trung tâm, cần cung cấp bản sao văn bản chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất hoặc xác nhận từ cơ quan chủ quản.
 • Đối với trường hợp thuê mặt bằng của trường học, hợp đồng cần được ký bởi Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch Công đoàn trường, kèm theo ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) hoặc của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành).
 • Trong trường hợp thuê mướn mặt bằng từ cơ quan, công ty…, hợp đồng cần được ký bởi Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý.
 • Đối với thuê mặt bằng từ tư nhân, hợp đồng cần được công chứng bởi cơ quan công chứng Nhà nước. Nội dung hợp đồng cần rõ ràng về thời gian thuê ít nhất là 01 năm và nghĩa vụ nộp thuế nếu có.

>>>Xem thêm về Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ACC 

4. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty

Căn cứ Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP) để được hoạt động thì trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng 2 điều kiện chính  như sau:

(1) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm;

(2) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

5. Mọi người cùng hỏi

Trung tâm ngoại ngữ phải được đặt tên theo quy cách nào?

Căn cứ Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định tên của trung tâm ngoại ngữ khi thành lập được đặt theo nguyên tắc cụ thể, bao gồm việc thêm cụm từ “Trung tâm ngoại ngữ” cùng với một tên riêng không trùng lặp và không vi phạm văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Đồng thời, tên cần có phiên bản tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ nước ngoài phổ biến khác, phản ánh nội dung tương đương, và sẽ được ghi trên các văn bản chính thức và biển hiệu của trung tâm.

Ai có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty?

Khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP) quy định thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ được giao cho các đối tượng như Giám đốc đại học, hiệu trưởng trường đại học, và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tuỳ theo từng trường hợp cụ thể. Theo đó, người đứng đầu công ty là giám đốc công ty sẽ có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ này.

Trung tâm ngoại ngữ vi phạm quy định của pháp luật thì có bị đình chỉ hay không?

Có. Theo khoản 1 Điều 51 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, trung tâm ngoại ngữ vi phạm quy định của pháp luật có thể bị đình chỉ hoạt động. Việc này được thực hiện khi trung tâm vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ, hoặc vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường, hoặc trong các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345