Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tiếp và trực tuyến

Việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh là một phần quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về hai thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tiếp và trực tuyến, giúp bạn lựa chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp mình.

Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tiếp và trực tuyến
Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tiếp và trực tuyến

1. Thay đổi Giấy phép kinh doanh là gì?

Thay đổi giấy phép kinh doanh/ thay đổi đăng ký kinh doanh hay chính xác hơn là thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, là quá trình doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi về các thông tin đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi này đảm bảo rằng thông tin về doanh nghiệp luôn được cập nhật và chính xác, phù hợp với quy định pháp luật.

2. Các trường hợp phải thay đổi Giấy phép kinh doanh?

Căn cứ quy định tại Điều 28 và Khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau đây:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh 

3.1. Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tiếp

Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp thay đổi thông tin theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người đề nghị gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực pháp luật. Đề nghị phải kèm theo bản sao của bản án, quyết định hoặc phán quyết.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký thay đổi).

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

3.2. Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tuyến

Dưới đây là các bước trong Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tuyến:

Bước 1: Truy cập vào trang dangkykinhdoanh.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản đã được kích hoạt bởi Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Chọn mục “Đăng ký doanh nghiệp”, sau đó nhấp vào “Nộp hồ sơ” và chọn “Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc”. Chọn chức năng phù hợp với yêu cầu của bạn từ danh sách các tùy chọn.

Bước 3: Cung cấp mã số doanh nghiệp và mã số nội bộ vào trường tìm kiếm để xem thông tin chi tiết về doanh nghiệp/đơn vị.

Bước 4: Đối với người nộp hồ sơ:

 • Trường hợp 1: Nếu bạn là người ký Giấy đề nghị, nhập số giấy tờ pháp lý từ Giấy đăng ký kinh doanh để tra cứu thông tin.
 • Trường hợp 2: Nếu bạn là người được uỷ quyền, cung cấp thông tin cá nhân của người đại diện để tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp.

Bước 5: Lựa chọn dạng đăng ký cần chỉnh sửa từ danh sách các tùy chọn. Chọn mục cần chỉnh sửa dựa trên yêu cầu cụ thể của bạn.

Bước 6: Bắt đầu thay đổi thông tin với khối dữ liệu mới:

 • Dựa vào loại hình thay đổi, cung cấp thông tin chi tiết trong các mục tương ứng và soạn thảo hồ sơ liên quan.
 • Đối với mỗi loại hình thay đổi, điền vào các thông tin cần thiết trong khối dữ liệu và đính kèm văn bản liên quan (nếu có).

Bước 7: Truy cập vào khối dữ liệu và điều chỉnh thông tin dựa trên các lỗi được báo cáo. Sau khi hoàn tất, xác nhận tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm bằng cách chọn tùy chọn “Tôi cam đoan…” và nhấn nút xác nhận.

Kết quả và Phản hồi: Sau khi nhận được thông báo về việc đăng ký thành công, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý trong vòng 3 ngày làm việc. Trong trường hợp hợp lệ, nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo về việc đăng ký kinh doanh của họ. Trong trường hợp không hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ thông báo về những lỗi cụ thể cần chỉnh sửa.

4. Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh hết bao nhiêu?

Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh hết bao nhiêu?
Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh hết bao nhiêu?

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức lệ phí yêu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)

Đồng/lần

50.000

2

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

a

Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đồng/bản

20.000

b

Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

Đồng/bản

40.000

c

Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

Đồng/báo cáo

150.000

d

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

100.000

đ

Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

Đồng/tháng

4.500.000

Như vậy, chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh là 50.000 đồng trên mỗi lần yêu cầu.

Tuy nhiên theo khoản 3 Điều 5 Thông tư số 47/2019/TT-BTC, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

5. Câu hỏi thường gặp

Có quy định cụ thể về hồ sơ cần chuẩn bị cho thủ tục thay đổi GPKD không?

Hồ sơ cần chuẩn bị cho thủ tục thay đổi GPKD được quy định cụ thể theo từng trường hợp tại Chương VI Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Nếu không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các biện pháp phạt khác nhau. Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, vi phạm thời hạn thông báo có thể bị cảnh cáo hoặc phải trả mức phạt tiền từ 3.000.000 đến 30.000.000 đồng, tùy thuộc vào thời gian vi phạm. Đồng thời, doanh nghiệp vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để khắc phục hậu quả của vi phạm.

Trường hợp nào thì doanh nghiệp không được thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Theo khoản 1 Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ không được thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: (1) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (2) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; (3) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự; (4) Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tiếp và trực tuyến. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345