Thủ tục đổi, cấp lại CMND/CCCD sang CCCD gắn chíp tại Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những tỉnh thành phát triển của Việt Nam, với nhiều dịch vụ công quốc gia được cung cấp hiệu quả. Trong đó, việc đổi, cấp lại CMND/CCCD sang CCCD gắn chip là một thủ tục quan trọng và được quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu về Thủ tục đổi, cấp lại CMND/CCCD sang CCCD gắn chíp tại Đồng Nai.

Thủ tục đổi, cấp lại CMND/CCCD sang CCCD gắn chíp tại Đồng Nai
Thủ tục đổi, cấp lại CMND/CCCD sang CCCD gắn chíp tại Đồng Nai

1. Căn cước công dân gắn chip là gì?

Thẻ căn cước công dân gắn chip đóng vai trò quan trọng như một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, có nhiệm vụ nhận diện, xác thực danh tính và là chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Được coi là một công cụ chứng minh nhân thân, thẻ này cho phép người sử dụng tiếp cận nhiều dịch vụ đòi hỏi sự xác thực thông tin.

Theo Bộ Công an, thẻ căn cước công dân gắn chip về cơ bản tương tự như thẻ căn cước công dân có mã vạch. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở việc thẻ gắn chip không sử dụng mã vạch mà thay vào đó là chip điện tử có dung lượng lớn. Thẻ này lưu trữ các thông tin nhận dạng bằng hình ảnh, vân tay và dữ liệu sinh trắc học, tăng cường tính bảo mật và chính xác trong việc xác thực danh tính.

2. Thủ tục đổi, cấp lại CMND/CCCD sang CCCD gắn chip tại Đồng Nai

Thành Phần Hồ Sơ

Để thực hiện thủ tục đổi hoặc cấp lại CCCD sang CCCD gắn chip, cần có các thành phần hồ sơ sau:

 • Phiếu Thu Nhận Thông Tin Căn Cước Công Dân (Mẫu CC02): Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.
 • Giấy Xác Nhận Thông Tin Cư Trú: Dùng để xác định địa chỉ thường trú của công dân.
 • CCCD Mã Vạch Đã Được Cấp: Để chứng minh quyền sở hữu CCCD của công dân.
 • Các Giấy Tờ Hợp Pháp Xác Nhận Thay Đổi Thông Tin Công Dân: Sử dụng khi có sự thay đổi thông tin chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • CMND/CCCD Cũ.

Thủ Tục Đổi Thẻ CMND 9 Số, 12 Số qua CCCD Gắn Chip

 • Bước 1: Công dân điền vào Tờ Khai Căn Cước Công Dân tại Đội Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp Nhận và Trả Kết Quả cấp huyện hoặc khai Tờ Khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến (nếu có).
 • Bước 2: Công dân xuất trình CMND, sổ hộ khẩu; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai CCCD (trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu nhận qua thiết bị đọc mã vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào hệ thống) với thông tin trong sổ hộ khẩu để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.

Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, chưa khớp với sổ hộ khẩu và tờ khai thì cần xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin đã thay đổi.

 • Bước 3: Cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD để in trên Phiếu Thu Nhận Thông Tin CCCD và thẻ CCCD theo quy định.

Cán bộ cơ quan quản lý CCCD thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó.

 • Bước 4: Công dân đóng lệ phí cấp CCCD theo quy định.

Trong năm 2023, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC.

Thủ Tục Đổi Thẻ CCCD Mẫu Cũ sang Thẻ CCCD Gắn Chip

Bước 1: Điền vào Tờ Khai Căn Cước Công Dân

Công dân điền vào Tờ Khai Căn Cước Công Dân tại Đội Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp Nhận và Trả Kết Quả cấp huyện hoặc khai Tờ Khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ Khai Căn Cước Công Dân với thông tin trong Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia về Dân Cư để xác định chính xác người cần đổi thẻ. Trong trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, nhưng chưa được cập nhật vào Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia về Dân Cư, yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ Khai Căn Cước Công Dân. Nếu đủ điều kiện, thủ tục sẽ tiến hành thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay. Trong trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay, cán bộ sẽ ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó và chụp ảnh chân dung của công dân. Bước 3: Nộp Lệ Phí Theo Quy Định

Trong năm 2023, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chip được thực hiện theo quy định tại Thông Tư 59/2019/TT-BTC.

Bước 4: Cấp Giấy Hẹn Trả Thẻ CCCD

Cán bộ cơ quan quản lý CCCD sẽ cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cho người đến làm thủ tục.

Bước 5: Nhận Kết Quả

Nếu công dân đăng ký nhận thẻ CCCD qua đường chuyển phát nhanh, họ sẽ tiến hành thu CCCD, cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp CCCD. Nếu công dân đăng ký nhận thẻ CCCD tại đơn vị cấp, họ sẽ tiến hành thu hồi, cắt góc và trả lại CCCD khi trả thẻ CCCD gắn chip điện tử. Đối với trường hợp thẻ CCCD bị hỏng, bong tróc, không rõ nét, cán bộ sẽ thu hồi và hủy CCCD đó.

3. Đối tượng nào phải đổi CMND/CCCD sang CCCD gắn chip?

Đối tượng nào phải đổi CMND/CCCD sang CCCD gắn chip?
Đối tượng nào phải đổi CMND/CCCD sang CCCD gắn chip?

Các cá nhân đang sử dụng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cũ cần chuyển sang thẻ căn cước công dân gắn chip trong các trường hợp sau:

 • Hết thời hạn sử dụng 15 năm đối với chứng minh nhân dân.
 • Công dân đã đủ các độ tuổi sau:
  • 25 tuổi.
  • 40 tuổi.
  • 60 tuổi.

Lưu ý: Trong trường hợp công dân đã thực hiện thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip trong vòng 2 năm trước đó, thẻ mới này sẽ có giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Ngoài ra, theo Điều 23 của Luật Căn Cước Công Dân 2014, các trường hợp đổi căn cước công dân gồm:

 • Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.
 • Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng.
 • Xác định lại giới tính, quê quán.
 • Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân.
 • Khi công dân có yêu cầu.

Do đó, công dân cũng có thể đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip trong các trường hợp sau:

 • Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.
 • Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng.
 • Xác định lại giới tính, quê quán.
 • Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân.
 • Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Đổi CMND/ thẻ CCCD mẫu cũ sang gắn chip ở đâu?

Theo quy định của Điều 26 trong Luật Căn Cước Công Dân năm 2014, công dân được phép lựa chọn một trong các địa điểm sau để thực hiện thủ tục cấp, đổi, hoặc cấp lại thẻ Căn Cước Công Dân:

 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công An.
 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công An tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công An huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị hành chính tương đương.
 • Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa hoạt động hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân, thì thủ tục cấp, đổi, hoặc cấp lại thẻ Căn Cước Công Dân sẽ được phân cấp giải quyết như sau:

 • Cơ quan quản lý căn cước công dân Công An cấp huyện và các đơn vị hành chính tương đương sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các trường hợp cấp, đổi, hoặc cấp lại thẻ Căn Cước Công Dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.
 • Cơ quan quản lý căn cước công dân Công An cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các trường hợp cấp, đổi, hoặc cấp lại thẻ Căn Cước Công Dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; đồng thời, đối với các trường hợp đổi thẻ do hư hỏng, hết hạn, và cấp lại thẻ Căn Cước Công Dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Theo Điều 25 của Luật Căn Cước Công Dân, sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước công dân sẽ tiến hành đổi lại thẻ Căn Cước Công Dân cho công dân trong một thời hạn cụ thể. Thời hạn này sẽ khác nhau tùy theo địa điểm cấp thẻ:

 • Đối với các thành phố, thị xã, thời hạn là không quá 07 ngày làm việc.
 • Đối với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, thời hạn là không quá 20 ngày làm việc.
 • Đối với các khu vực khác, thời hạn là không quá 15 ngày làm việc.

Các thời hạn này được quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân khi sử dụng thẻ Căn Cước Công Dân, và các cơ quan quản lý căn cước công dân cần phải tuân thủ và đảm bảo thời gian cấp thẻ đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi sử dụng thẻ Căn Cước Công Dân trong các hoạt động đăng ký, xác nhận và sử dụng thông tin cá nhân.

5. Mọi người cùng hỏi

Thời gian xử lý thủ tục đổi, cấp lại CCCD tại Đồng Nai là bao lâu?

Thời gian xử lý thủ tục thường phụ thuộc vào số lượng hồ sơ cần xử lý và quy trình công việc của cơ quan quản lý căn cước công dân. Tuy nhiên, thường mất từ vài ngày đến một tuần để hoàn thành.

Người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại CCCD tại Đồng Nai trực tuyến không?

Hiện tại, thủ tục này thường không thể thực hiện trực tuyến và yêu cầu người dân đến cơ quan quản lý căn cước công dân để thực hiện.

Việc cập nhật CCCD gắn chip mang lại những lợi ích gì cho người dân tại Đồng Nai?

CCCD gắn chip mang lại lợi ích về bảo mật thông tin cá nhân, thuận tiện cho việc xác thực danh tính, và hỗ trợ trong các giao dịch trực tuyến và ngoại tuyến.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục đổi, cấp lại CMND/CCCD sang CCCD gắn chíp tại Đồng Nai. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345