Thủ tục giảm vốn đầu tư của công ty nước ngoài

Để giảm vốn đầu tư của một công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, cần tuân theo một loạt các thủ tục pháp lý và quy định của pháp luật. Dưới đây là một số bước cơ bản và quy trình thực hiện Thủ tục giảm vốn đầu tư của công ty nước ngoài.

Thủ tục giảm vốn đầu tư của công ty nước ngoài
Thủ tục giảm vốn đầu tư của công ty nước ngoài

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Giảm vốn đầu tư là gì?

Việc giảm vốn đầu tư đề cập đến việc cắt giảm số tiền hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật dân sự và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam, một thành viên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh.

3. Trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn

Thủ tục giảm vốn đầu tư của công ty nước ngoài

Đối với các công ty nước ngoài đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quy trình giảm vốn được thực hiện như sau:

Bước 1: Kê khai thông tin dự án đầu tư trực tuyến:

 • Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trước khi tiến hành giảm vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần kê khai thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh vốn cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Nếu sau 15 ngày mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ, thì hồ sơ kê khai trực tuyến sẽ không còn hiệu lực.

Bước 2: Nộp hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi thực hiện dự án.
 • Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền là 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh.
 • Bản giải trình về việc giảm vốn đầu tư, nêu rõ nguồn vốn giảm.
 • Biên bản họp của nhà đầu tư về việc giảm vốn đầu tư.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc giảm vốn đầu tư.
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất trước khi điều chỉnh vốn (bản sao có xác nhận của công ty).
 • Văn bản ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của người đại diện làm thủ tục.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

 • Sau khi hoàn thành thủ tục giảm vốn đầu tư, công ty thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.  Hồ sơ giảm vốn đầu tư

Hồ sơ giảm vốn đầu tư
Hồ sơ giảm vốn đầu tư
 • Thông báo về việc giảm vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/cổ đông trong công ty về việc giảm vốn đầu tư đã được lập.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty/thành viên/cổ đông trong công ty về việc giảm vốn đầu tư nước ngoài đã được ban hành.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực) được đính kèm để xác nhận việc giảm vốn đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực) cũng được gửi kèm.
 • Văn bản ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của người đại diện làm thủ tục được đính kèm để chứng minh sự đại diện hợp pháp.

5. Mọi người cùng hỏi

Các bước cụ thể nào cần thực hiện khi giảm vốn đầu tư của công ty nước ngoài?

Các bước bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ liên quan, thông báo về việc giảm vốn, hoàn trả vốn cho cổ đông, và cập nhật các văn bản pháp lý liên quan.

Tại sao một công ty nước ngoài muốn giảm vốn đầu tư tại Việt Nam?

Có thể có nhiều lý do, bao gồm thích ứng với thị trường, thay đổi chiến lược kinh doanh, hoặc giảm rủi ro tài chính.

Thủ tục giảm vốn đầu tư của công ty nước ngoài có yêu cầu nào đặc biệt không?

Có, điều này có thể bao gồm việc tuân thủ các quy định về sở hữu cổ phần nước ngoài, thông báo công khai về quá trình giảm vốn, và thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục giảm vốn đầu tư của công ty nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345