Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần là một quá trình quan trọng và phức tạp trong việc tham gia vào thị trường chứng khoán của một quốc gia. Việc mua cổ phần của một công ty trong quốc gia mà nhà đầu tư không phải là công dân hay doanh nghiệp của nó đòi hỏi tuân thủ một loạt các quy định pháp lý và thủ tục nhất định. Hãy cùng tìm hiểu Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần
Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần

1. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần là gì?

Hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm việc mua cổ phần của các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán của một quốc gia khác. Điều này cho phép họ sở hữu một phần của công ty và thường đi kèm với quyền tham gia vào quản lý công ty đó.

2. Hình thức về thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần

Theo Điều 3, Khoản 19 của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật của quốc gia nước ngoài, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Dựa trên quy định đó, hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần có thể bao gồm:

 • Mua cổ phần trong đợt phát hành ban đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.
 • Góp vốn vào các loại hình công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
 • Góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác không nằm trong các trường hợp đã nêu ở trên.

3. Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký

 • Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
 • Hồ sơ đăng ký bao gồm các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư.

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét hồ sơ

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại:
  • Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư.
  • Khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo kết quả cho nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Bước 3: Lấy ý kiến về bảo đảm quốc phòng, an ninh (nếu có)

 • Trường hợp tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện thêm các bước sau:
  • Lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh.
  • Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có 15 ngày làm việc để thông báo ý kiến.
  • Quá thời hạn mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý.

Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (nếu có) để thông báo cho nhà đầu tư.
 • Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn.

Bước 5: Nhà đầu thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông

 • Sau khi nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đăng ký về thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần

Hồ sơ đăng ký về thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần
Hồ sơ đăng ký về thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần

Để thực hiện thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký góp vốn bao gồm các văn bản sau:

Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

 • Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
 • Ngành, nghề kinh doanh.
 • Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
 • Giá trị giao dịch của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
 • Thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có).

Bản sao giấy tờ pháp lý:

 • Của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Văn bản thỏa thuận:

 • Về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Văn bản kê khai:

 • Kèm theo bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2020).

5. Mọi người cũng hỏi

Nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần ở đâu?

Nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét những gì?

Sẽ xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại:

 • Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư.
 • Khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Sau khi nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư cần làm gì?

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông theo quy định của pháp luật.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345