Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em

Trong bối cảnh ngày càng hội nhập quốc tế, thủ tục nhập quốc tịch cho trẻ em tại Việt Nam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quá trình này không chỉ mang lại những quyền lợi và an ninh cho các em nhỏ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển đất nước. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về “Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em“.

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em

1. Tầm quan trọng của việc nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em

Quốc tịch là một trong những quyền cơ bản của con người, được công nhận và bảo vệ bởi luật pháp quốc tế. Trẻ em có quyền có quốc tịch, quyền được hưởng các quyền và lợi ích của công dân của quốc gia đó.

Việc nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em có tầm quan trọng như sau:

Đảm bảo quyền và lợi ích cho trẻ em: Khi có quốc tịch Việt Nam, trẻ em sẽ được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích của công dân Việt Nam, bao gồm:

 • Quyền được sống, được chăm sóc, giáo dục, bảo vệ sức khỏe;
 • Quyền được học tập, tiếp cận với các dịch vụ y tế, văn hóa, thể thao;
 • Quyền được tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí;
 • Quyền được bảo vệ pháp luật;
 • Quyền được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện: Có quốc tịch Việt Nam, trẻ em sẽ có cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao,… của Việt Nam, từ đó có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động xã hội: Có quốc tịch Việt Nam, trẻ em sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, như:

 • Tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học;
 • Tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao;
 • Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn giao thông,…

Tạo điều kiện cho trẻ em phát triển sự nghiệp: Có quốc tịch Việt Nam, trẻ em sẽ có cơ hội được làm việc, học tập, sinh sống, phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.

Đối với trẻ em có mẹ là người Việt Nam, việc nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đơn giản hơn, không cần đáp ứng các điều kiện về biết tiếng Việt, thường trú ở Việt Nam và khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Như vậy, việc nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em là một việc làm cần thiết, mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em.

2. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em

Điều kiện cụ thể đối với trẻ em nhập quốc tịch Việt Nam theo huyết thống

Trẻ em sinh ra trong lãnh thổ Việt Nam

Trẻ em sinh ra trong lãnh thổ Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

Trẻ em sinh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam

Trẻ em sinh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam nếu được cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ đăng ký khai sinh cho con tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều kiện cụ thể đối với trẻ em nhập quốc tịch Việt Nam theo kết quả của việc nhận cha, mẹ, con

Trẻ em được nhận là con nuôi của công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam kể từ ngày Tòa án nhân dân có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị để nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em gồm có:

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch hiện tại của người xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người nhận nuôi người xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Nơi cư trú của người xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Lý do xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Cam kết chấp hành Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giấy khai sinh của trẻ em

Giấy khai sinh của trẻ em phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của trẻ em;
 • Quốc tịch của trẻ em;
 • Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người nhận nuôi trẻ em.

Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ hoặc người nhận nuôi trẻ em

Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ hoặc người nhận nuôi trẻ em có thể là một trong các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu Việt Nam;
 • Chứng minh nhân dân Việt Nam;
 • Giấy khai sinh có ghi quốc tịch Việt Nam;
 • Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Bản án hoặc quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân tuyên bố người đó là người có quốc tịch Việt Nam.

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú, thời gian cư trú của trẻ em tại Việt Nam

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú, thời gian cư trú của trẻ em tại Việt Nam có thể là một trong các giấy tờ sau:

 • Sổ hộ khẩu;
 • Sổ tạm trú;
 • Thẻ căn cước công dân;
 • Hộ chiếu;
 • Giấy tờ khác chứng minh nơi cư trú, thời gian cư trú của trẻ em tại Việt Nam.

Các giấy tờ khác chứng minh việc trẻ em có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật

Các giấy tờ khác chứng minh việc trẻ em có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam có thể là một trong các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ chứng minh trẻ em là con nuôi của công dân Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh trẻ em sinh ra trong lãnh thổ Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh trẻ em có nguyện vọng được nhập quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em được nộp tại Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp nơi trẻ em thường trú.

4. Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Trình tự thực hiện thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp nơi trẻ em thường trú.

Bước 2: Xác minh hồ sơ

Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp có thẩm quyền kiểm tra, xác minh hồ sơ của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Bước 3: Trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định

Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp có thẩm quyền trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

5. Thời hạn giải quyết thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em

Thời hạn giải quyết thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, thời hạn giải quyết thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em là 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

6. Câu hỏi thường gặp

Trẻ em có thể nhập quốc tịch Việt Nam theo cách nào?

Trẻ em có thể nhập quốc tịch Việt Nam theo hai cách:

 • Theo huyết thống: Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
 • Theo kết quả của việc nhận cha, mẹ, con: Trẻ em được nhận là con nuôi của công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam kể từ ngày Tòa án nhân dân có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

Điều kiện để trẻ em được nhập quốc tịch Việt Nam theo huyết thống là gì?

Điều kiện để trẻ em được nhập quốc tịch Việt Nam theo huyết thống là:

Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

Trẻ em chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Không có quốc tịch hoặc có quốc tịch nhưng quốc tịch đó không còn được công nhận hoặc bị tước bỏ;
 • Bị bỏ rơi, không rõ cha, mẹ;
 • Cha, mẹ mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích, đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết.

Điều kiện để trẻ em được nhập quốc tịch Việt Nam theo kết quả của việc nhận cha, mẹ, con là gì?

Điều kiện để trẻ em được nhập quốc tịch Việt Nam theo kết quả của việc nhận cha, mẹ, con là:

Trẻ em được nhận là con nuôi của công dân Việt Nam.

Trẻ em chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Không có quốc tịch hoặc có quốc tịch nhưng quốc tịch đó không còn được công nhận hoặc bị tước bỏ;
 • Bị bỏ rơi, không rõ cha, mẹ;
 • Cha, mẹ mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích, đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết.

Nếu trẻ em nhập quốc tịch Việt Nam thì có được hưởng những quyền lợi gì?

Nếu trẻ em nhập quốc tịch Việt Nam thì có được hưởng các quyền lợi sau:

 • Được hưởng các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng các chế độ ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790