Thủ tục thành lập công ty Cổ phần tại Đồng Nai (Chi tiết 2023)

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần tại Đồng Nai là một quá trình quan trọng trong việc khởi đầu kinh doanh và đầu tư tại tỉnh Đồng Nai, một trong những địa điểm thuộc khu vực Đông Nam Bộ của Việt Nam. Đồng Nai không chỉ nổi tiếng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ mà còn có sự hỗ trợ và thuận lợi từ cơ quan chức năng trong việc thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt các quy trình và thủ tục cần thiết để thành lập công ty Cổ phần tại Đồng Nai, giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình này và nắm bắt cơ hội kinh doanh trong khu vực này.

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần tại Đồng Nai
Thủ tục thành lập công ty Cổ phần tại Đồng Nai

1. Công ty cổ phần có những đặc điểm gì?

Công ty cổ phần có những đặc điểm sau đây, theo quy định tại Điều 111 của Luật Doanh nghiệp 2020:

1. Công ty cổ phần là một loại doanh nghiệp có những đặc điểm sau:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần.

b) Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân, và không giới hạn số lượng cổ đông tối thiểu, nhưng tối thiểu là 03 người.

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 120 khoản 3 và Điều 127 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Ngoài ra, quy định tại Điều 120 khoản 3 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ rằng:

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

Và theo Điều 127 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp 2020:

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại Điều 120 khoản 3 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Dựa vào các quy định trên, công ty cổ phần có những đặc điểm cụ thể như sau:

 • Phải có ít nhất 3 cổ đông.
 • Có khả năng huy động vốn linh hoạt thông qua việc phát hành cổ phần và chứng khoán khác.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của họ, trừ khi Điều lệ công ty có quy định hạn chế hoặc trong trường hợp cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Đồng Nai gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục I-4 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật cần được xác minh.
  • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Ngoài ra, cần kiểm tra giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
  • Cần kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

3. Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Đồng Nai được thực hiện như thế nào?

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sáng lập nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Trả kết quả đăng ký thành lập công ty cổ phần

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần.

Bước 4: Công bố thông tin về doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ công bố thông tin về doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Tiến hành các thủ tục khác

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật, như:

 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Mua sắm trang thiết bị, tài sản
 • Thuê hoặc mua văn phòng
 • Tuyển dụng nhân sự

4. Điều kiện Thiết lập Công ty Cổ phần tại Đồng Nai

Điều kiện về Số lượng Cổ đông Góp vốn trong Công ty Cổ phần:

Để thành lập Công ty Cổ phần, cần tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Công ty Cổ phần luôn phải duy trì ít nhất 03 cổ đông trong quá trình hoạt động.

Điều kiện về Tên Công ty Cổ phần:

Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó tại quốc gia. Ngay cả khi tên có sự khác biệt về loại hình doanh nghiệp, ví dụ: nếu đã có Công ty TNHH Việt An, việc đặt tên Công ty Cổ phần Việt An cũng bị xem là trùng.

Điều kiện về Trụ sở Công ty:

Trong quá trình thành lập Công ty Cổ phần, cần có trụ sở giao dịch. Địa điểm trụ sở không được phép đăng ký tại chung cư hoặc nhà tập thể. Đối với địa chỉ là nhà riêng, không yêu cầu cung cấp bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu đặt trụ sở tại tòa nhà thương mại, cần cung cấp quyết định xây dựng hoặc giấy phép xây dựng.

Điều kiện Liên quan đến Ngành Nghề Kinh Doanh

 • Khi thành lập Công ty Cổ phần, ngành nghề hoạt động sẽ phải tuân thủ mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân.
 • Đối với những lĩnh vực có điều kiện, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu như mức vốn đăng ký, chứng chỉ hành nghề để đủ điều kiện thực hiện hoạt động.
 • Luật sư sẽ tư vấn các yêu cầu cụ thể về từng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, dựa trên yêu cầu của khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luật Việt An, khách hàng chỉ cần cung cấp lĩnh vực hoạt động, chúng tôi sẽ tư vấn và áp dụng mã ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế cụ thể.
 • Hiện nay, khi đăng ký hoạt động, doanh nghiệp chưa cần phải đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hay giấy phép, nhưng khi thực tế hoạt động, các yêu cầu này sẽ được áp dụng. Đối với những lĩnh vực như xuất khẩu lao động, bưu chính, bảo hiểm, chứng khoán… yêu cầu vốn pháp định, doanh nghiệp cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu tương đương với vốn pháp định. Tuy nhiên, doanh nghiệp không cần chứng minh vốn đăng ký khi nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Điều kiện về Vốn Điều Lệ/Vốn Pháp Định

Vốn Điều Lệ:

 • Là thông tin quan trọng khi đăng ký do liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài sản của các cổ đông. Thời hạn để cổ đông góp đủ vốn đăng ký là 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu vượt quá thời hạn này mà cổ đông chưa góp đủ hoặc chỉ góp một phần số cổ phần đã đăng ký, doanh nghiệp phải điều chỉnh thông tin cổ đông sáng lập và giảm vốn điều lệ đã góp được trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn góp đủ.
 • Vốn điều lệ công ty liên quan đến mức thuế môn bài phải nộp. Công ty có thể giảm vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên và bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản sau khi hoàn trả cho cổ đông. Tuy nhiên, công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán vốn đăng ký đúng hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Vốn Pháp Định: Là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp, áp dụng với một số ngành nghề có điều kiện.

Điều Kiện về Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là người đại diện cho nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, có hai trường hợp sau đây người đại diện theo pháp luật sẽ không tiếp tục giữ vai trò người đại diện cho công ty cổ phần:

 • Người đại diện của công ty bị treo mã số thuế: điều này xảy ra khi doanh nghiệp không báo cáo thuế, không hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, không hoạt động nhưng không thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp trôi nổi.
 • Theo quy định về quản trị công ty đại chúng có hạn chế: Chủ tịch hội đồng quản trị không được đảm nhiệm chức vụ Giám đốc (Tổng Giám đốc) cùng lúc tại một công ty cổ phần đại chúng (cũng là công ty cổ phần). Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

Điều Kiện về Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần thường có thể là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều công ty khác. Tuy nhiên, thành viên Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần đại chúng không được tham gia Hội đồng quản trị tại hơn 05 công ty khác. Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2019.

Trên cơ sở những thông tin và quy trình đã được trình bày, việc thành lập công ty Cổ phần tại Đồng Nai có thể trở nên dễ dàng hơn với sự hiểu biết và kế hoạch cụ thể. Tỉnh Đồng Nai không chỉ là một trung tâm kinh tế sôi động mà còn mang trong mình tiềm năng phát triển lớn. Thành công trong việc thành lập công ty Cổ phần tại Đồng Nai có thể đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp trong hành trình kinh doanh của bạn tại khu vực này, cùng với sự hỗ trợ và tiện lợi từ các cơ quan chức năng và hệ thống thủ tục pháp lý của Đồng Nai. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790