Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh chóng với thị trường là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Một trong những biểu hiện của sự linh hoạt này là việc thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh. Hãy cùng tìm hiểu thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh qua bài viết sau đây.

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh
Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh

1. Chi nhánh là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh

Theo Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các bước thực hiện thủ tục này bao gồm:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Nếu thay đổi người đứng đầu chi nhánh, cần kèm theo bản sao giấy tờ pháp lý của người đứng đầu mới.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Bước 3. Kiểm tra hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu bổ sung. Yêu cầu bổ sung chỉ thực hiện một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4. Cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thay đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp chuyển địa chỉ chi nhánh sang tỉnh/thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh chuyển đến. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh chuyển đến tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy trình tương tự.

Bước 5. Hoàn tất thủ tục

Sau khi hoàn tất các bước trên, doanh nghiệp và chi nhánh cập nhật thông tin mới và tiếp tục hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký, bổ sung hoặc thay đổi.

Lưu ý: Trường hợp chi nhánh thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế liên quan trước khi đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Ngành, nghề kinh doanh mới bổ sung thêm của chi nhánh có cần phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp không?

Ngành, nghề kinh doanh mới bổ sung thêm của chi nhánh có cần phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp không?
Ngành, nghề kinh doanh mới bổ sung thêm của chi nhánh có cần phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp không?

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do đó, ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là chi nhánh không được phép hoạt động trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp chủ quản không có đăng ký kinh doanh.

Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới cho chi nhánh cũng phải tuân thủ nguyên tắc này. Nếu doanh nghiệp muốn chi nhánh mở rộng sang ngành, nghề mới, trước tiên doanh nghiệp phải đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh đó vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của mình. Điều này đảm bảo tính thống nhất và hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của cả doanh nghiệp và chi nhánh, đồng thời giúp quản lý nhà nước dễ dàng theo dõi và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

4. Câu hỏi thường gặp

Chi nhánh doanh nghiệp có thể đăng ký ít ngành nghề hơn so với doanh nghiệp không?

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh có thể lựa chọn đăng ký toàn bộ hoặc chỉ một phần ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký. Tuy nhiên, chi nhánh không được phép đăng ký ngành nghề mà doanh nghiệp chưa đăng ký, vì ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý thì doanh nghiệp phải làm gì?

Khoản 1 Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sau bao lâu kể từ khi có thay đổi về tên chi nhánh?

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345