Thủ tục thông báo thay đổi nhà đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thường phải thực hiện các thủ tục pháp lý để tuân thủ quy định của pháp luật. Một trong những thủ tục quan trọng đó là thông báo thay đổi về nhà đầu tư nước ngoài. Hãy cùng tìm hiểu Thủ tục thông báo thay đổi nhà đầu tư nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục thông báo thay đổi nhà đầu tư nước ngoài
Thủ tục thông báo thay đổi nhà đầu tư nước ngoài

1. Thay đổi thông tin cổ đông là gì?

Cập nhật thông tin cổ đông là quá trình điều chỉnh hoặc thay đổi thông tin về các cổ đông của một công ty hoặc doanh nghiệp. Thông tin này bao gồm tên của cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu, và các thông tin khác liên quan đến việc cởi hữu cổ phiếu trong công ty đó.

2. Trình tự thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài

Trong trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thực hiện thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 của Luật Doanh nghiệp, công ty phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Nếu hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không đáp ứng yêu cầu hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sau khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, và tiến hành thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Cách thức thực hiện

Quy trình thông báo thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài có thể biến đổi tùy theo quy định và quy trình của từng quốc gia và công ty cụ thể. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về cách thực hiện thủ tục này:

 • Thu thập thông tin cổ đông mới: Bắt đầu bằng việc thu thập thông tin chi tiết về cổ đông nước ngoài mới, bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ, số lượng cổ phiếu sở hữu, và các thông tin khác liên quan.
 • Kiểm tra các quy định và yêu cầu pháp lý: Xác định các quy định và yêu cầu pháp lý về việc thông báo thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài trong quốc gia của bạn.
 • Điền đơn đăng ký hoặc thông báo: Theo yêu cầu pháp lý, điền đơn đăng ký hoặc thông báo thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài. Đơn này thường có sẵn để tải xuống từ trang web của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý tài chính.
 • Gửi thông báo cho cơ quan chính phủ hoặc công ty: Sau khi điền đơn, gửi nó cho cơ quan chính phủ hoặc công ty theo quy định. Điều này có thể đòi hỏi gửi thư, fax hoặc sử dụng các hệ thống trực tuyến của cơ quan tương ứng.
 • Thanh toán các khoản phí: Một số quốc gia hoặc cơ quan có thể yêu cầu thanh toán các khoản phí liên quan đến việc thông báo thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài.
 • Theo dõi quy trình và tiến độ: Sau khi gửi thông báo, theo dõi quy trình và tiến độ để đảm bảo rằng thông tin được cập nhật đúng cách.
 • Lưu trữ hồ sơ: Quan trọng nhất là lưu trữ bản gốc và các hồ sơ liên quan về thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài theo quy định pháp lý, đảm bảo tuân thủ và sẵn sàng cho mục đích tương lai.

4. Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Nếu doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy tờ trên, cần nộp kèm:

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

5. Nộp và giải quyết hồ sơ

Nộp và giải quyết hồ sơ
Nộp và giải quyết hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu sau 30 ngày, tính từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy, thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp sẽ không còn có hiệu lực.

6. Thông báo thay đổi nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Thông báo thay đổi nhà đầu tư nước ngoài là quy trình thông báo về bất kỳ sự thay đổi nào trong việc đầu tư của một công ty hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Quá trình này đòi hỏi việc thông báo khi có các thay đổi quan trọng liên quan đến dự án hoặc doanh nghiệp đã đầu tư. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần bao gồm trong thông báo:

 • Thông tin cơ bản về dự án hoặc công ty: Bao gồm tên dự án hoặc công ty, địa chỉ, mã số thuế, và thông tin liên hệ.
 • Thông tin về nhà đầu tư cũ: Bao gồm thông tin về nhà đầu tư nước ngoài ban đầu, bao gồm tên, quốc gia, và các thông tin liên quan.
 • Thông tin về nhà đầu tư mới: Đây là thông tin về nhà đầu tư nước ngoài mới, nếu có, bao gồm tên, quốc gia, và các thông tin liên quan.
 • Lý do thay đổi: Cung cấp một lý do rõ ràng cho việc thay đổi nhà đầu tư, chẳng hạn như việc chuyển nhượng cổ phần, sáp nhập, phân chia, hoặc bất kỳ thay đổi nào khác liên quan đến cơ cấu sở hữu hoặc quản lý.
 • Hiệu lực thay đổi: Xác định thời điểm thay đổi nhà đầu tư có hiệu lực.
 • Các tài liệu kèm theo: Bất kỳ tài liệu chứng minh hoặc hỗ trợ nào liên quan đến thay đổi cũng cần được đính kèm.

Thông báo thay đổi nhà đầu tư nước ngoài thường phải được nộp cho cơ quan quản lý đầu tư tại Việt Nam, như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với bất kỳ cơ quan chức năng địa phương nào liên quan. Quá trình này có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ luật sư hoặc chuyên gia về quy định đầu tư nước ngoài để đảm bảo tuân thủ đầy đủ luật pháp và quy định.

7. Mức phạt đối với hành vi không thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hành vi không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần chưa niêm yết sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

8. Mọi người cũng hỏi

Tại sao cần phải thông báo thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài?

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông nước ngoài là quá trình quan trọng để cơ quan chính phủ và doanh nghiệp có thông tin chính xác về cổ đông nước ngoài, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý cổ đông.

Các thông tin về nhà đầu tư nước ngoài cần được bao gồm là gì?

Các thông tin về nhà đầu tư nước ngoài cần bao gồm tên, quốc gia, và các thông tin liên quan.

Làm thế nào để xác định lý do thay đổi nhà đầu tư?

Lý do thay đổi nhà đầu tư có thể là việc chuyển nhượng cổ phần, sáp nhập, phân chia, hoặc các thay đổi khác liên quan đến cơ cấu sở hữu hoặc quản lý.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thông báo thay đổi nhà đầu tư nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345