Thủ tục xin giấy phép đầu tư tại Đồng Nai 2023

Bạn muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh tại Đồng Nai? Chắc chắn rằng bạn cần phải đi qua một quy trình quan trọng – xin Giấy Phép Đầu Tư. Điều này là bước đầu tiên để đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn hợp pháp và phát triển ổn định. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quy trình xin giấy phép đầu tư tại Đồng Nai và giải quyết một số câu hỏi phổ biến về chủ đề này.

Quy trình xin giấy phép đầu tư tại Đồng Nai
Quy trình xin giấy phép đầu tư tại Đồng Nai

1. Giấy phép đầu tư là gì?

Giấy phép đầu tư là một tài liệu pháp lý do các cơ quan chức năng của chính phủ cấp cho cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp để cho phép họ thực hiện dự án đầu tư trong một lĩnh vực hoặc ngành kinh tế cụ thể. Giấy phép này định rõ các quyền, trách nhiệm và các điều kiện cần phải tuân theo khi thực hiện dự án đầu tư. Nó cũng có thể bao gồm các quy định về quản lý môi trường, an toàn lao động và các quy định về thuế và tài chính liên quan đến dự án.

Mục đích của giấy phép đầu tư là kiểm soát và quản lý các hoạt động đầu tư, đảm bảo rằng chúng phù hợp với quy định pháp luật, an toàn môi trường, và các quy định khác. Nó cũng cung cấp bảo vệ pháp lý cho các đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong một quốc gia bằng cách thu hút đầu tư trong các lĩnh vực quan trọng.

2. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đồng Nai

Tại Điều 37 của Luật Đầu tư 2020, đã quy định rõ về các trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Những trường hợp cần phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 1 của Điều 23 trong Luật Đầu tư năm 2020.

Những trường hợp không cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm có:

 • Dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong nước.
 • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 2 của Điều 23 trong Luật Đầu tư năm 2020.
 • Các hoạt động đầu tư như góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của các tổ chức kinh tế.

Đối với các dự án đầu tư được chỉ định tại Điều 30, 31 và 32 trong Luật Đầu tư năm 2020, những nhà đầu tư trong nước và các tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 2 của Điều 23 trong Luật Đầu tư năm 2020 sẽ tiến hành triển khai thực hiện dự án sau khi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp các nhà đầu tư mong muốn có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư được quy định tại điểm a và điểm b trong khoản 2 của Điều 37 trong Luật Đầu tư năm 2020, họ cần thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư năm 2020.

3. Điều kiện cấp Giấy phép đầu tư tại Đồng Nai

Đối với dự án đầu tư không nằm trong phạm vi được chấp thuận chủ trương đầu tư theo các quy định tại Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Dự án đầu tư không thuộc lĩnh vực hoặc ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh.
 • Có địa điểm thích hợp để triển khai dự án đầu tư.
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch được quy định tại điểm a, khoản 3 của Điều 33 Luật Đầu tư 2020.
 • Đáp ứng các yêu cầu về mức đầu tư trên một diện tích đất cụ thể, hoặc số lượng lao động sử dụng (nếu có).
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đồng Nai

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án thuộc diện được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư 2020 trong các thời hạn sau đây:

Trường hợp 1: 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với việc chấp thuận nhà đầu tư cho dự án cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp 2: 15 ngày tính từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư cho dự án không thuộc trường hợp 1.

5. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư tại Đồng Nai

Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư tại Đồng Nai được quy định tại Điều 33 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Đơn đăng ký đầu tư
 • Thỏa thuận đầu tư (nếu có)
 • Điều lệ của tổ chức kinh tế (nếu là nhà đầu tư là tổ chức)
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hợp dự án thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư)
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy phép thành lập của tổ chức kinh tế (nếu là nhà đầu tư là tổ chức)
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án thuộc diện phải chứng minh năng lực tài chính)
 • Bản thuyết minh về dự án đầu tư
 • Danh mục tài sản, máy móc, thiết bị (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền về địa điểm thực hiện dự án (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, tài nguyên hoặc tài sản khác có liên quan đến dự án (nếu có)
 • Bản cam kết của nhà đầu tư về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật

6. Thủ tục xin Giấy phép đầu tư tại Đồng Nai

Thủ tục xin Giấy phép đầu tư tại Đồng Nai được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư nghiên cứu các quy định của pháp luật về đầu tư, lựa chọn địa điểm đầu tư và lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầu tư theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầu tư trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầu tư

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ và thực hiện các công việc sau:

 • Thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầu tư.
 • Thẩm định điều kiện đầu tư đối với dự án đầu tư.
 • Thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Bước 4: Ra quyết định cấp Giấy phép đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thẩm định hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư sẽ ra quyết định cấp Giấy phép đầu tư hoặc quyết định không cấp Giấy phép đầu tư.

Bước 5: Nhận Giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư nhận Giấy phép đầu tư tại Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư.

7. Dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư tại Đồng Nai của ACC

ACC là đơn vị cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư uy tín tại Đồng Nai. ACC có đội ngũ chuyên gia tư vấn và luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật đầu tư. ACC cam kết hỗ trợ nhà đầu tư xin cấp Giấy phép đầu tư nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư tại Đồng Nai của ACC bao gồm các ưu điểm sau:

 • Tư vấn pháp lý chuyên nghiệp: ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về đầu tư đầy đủ và chi tiết, giúp nhà đầu tư hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư.
 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư chuyên nghiệp: ACC có đội ngũ chuyên gia tư vấn và luật sư giàu kinh nghiệm, giúp nhà đầu tư lập hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư đầy đủ, hợp lệ và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư nhanh chóng: ACC có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Giá cả cạnh tranh: ACC cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư với giá cả cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư.

ACC Đồng Nai cam kết hỗ trợ nhà đầu tư xin cấp Giấy phép đầu tư nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định pháp luật.

Quy trình xin Giấy Phép Đầu Tư tại Đồng Nai có thể là một thách thức, nhưng nó là bước quan trọng để bắt đầu kinh doanh một cách hợp pháp và thành công. Để đảm bảo quá trình này diễn ra một cách suôn sẻ, bạn nên tìm hiểu kỹ về quy định, chuẩn bị hồ sơ cẩn thận, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Việc này sẽ giúp bạn tiến đến sự thành công trong thế giới kinh doanh tại Đồng Nai một cách tự tin và hiệu quả. Chúc bạn may mắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790