Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là một chỉ số quan trọng đo lường mức độ ngoại tình của một quốc gia trong việc sở hữu tài sản, doanh nghiệp hoặc các nguồn lực kinh tế khác. Đây là một yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế và chính trị của một quốc gia, cũng như mối quan hệ kinh tế quốc tế. Hãy cùng tìm hiểu Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là gì? thông qua bài viết dưới đây.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là gì?
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

1. Tỷ lệ đầu tư nước ngoài là gì?

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đầu tư và kinh doanh toàn cầu. Đây là tỷ lệ phần trăm của vốn đầu tư hoặc cổ phần mà các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài sở hữu trong một doanh nghiệp hoặc dự án tại một quốc gia khác.

2. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là tỷ lệ phần vốn mà họ góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam thông qua việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, hoặc thực hiện phần vốn góp để triển khai các dự án đầu tư.

3. Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tối đa

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, hay còn được gọi là “giới hạn sở hữu nước ngoài,” là một biện pháp được nhiều quốc gia áp dụng để kiểm soát và hạn chế sự can thiệp của nhà đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng. Mục tiêu chính của việc thiết lập giới hạn này là bảo vệ chủ quyền quốc gia, duy trì sự cân bằng trong phát triển kinh tế, và đảm bảo rằng nguồn lực cũng như cơ hội kinh doanh không bị tập trung quá mức vào tay người nước ngoài.

Thường thì, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được áp dụng trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản, truyền thông, và năng lượng. Việc thi hành giới hạn này có thể giúp quốc gia duy trì sự ổn định tài chính, giảm nguy cơ mất đi nguồn lực quốc gia, và đảm bảo rằng quyền kiểm soát kinh tế không rơi vào tay nước ngoài.

Tuy nhiên, cần phải thực hiện giới hạn sở hữu nước ngoài một cách cẩn thận để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đầu tư cần thiết từ nước ngoài. Quá mức hạn chế có thể gây ra sự bất mãn từ phía các nhà đầu tư nước ngoài và dẫn đến mất cơ hội hợp tác quốc tế.

Tóm lại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là một công cụ quan trọng để quản lý tương quan giữa vốn nước ngoài và lợi ích quốc gia. Việc thiết lập và thực thi tỷ lệ này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng cả sự phát triển kinh tế và quyền kiểm soát quốc gia đều được bảo vệ.

4. Các trường hợp có thể xảy ra liên quan đến Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Dựa trên quy định tại Điều 26, việc đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp có các điều kiện và thủ tục cụ thể như sau:

Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến thay đổi thành viên hoặc cổ đông, phù hợp với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên hoặc cổ đông trong các trường hợp sau:

 • Góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành kinh doanh đặc biệt cần sự tiếp cận thị trường.
 • Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%, hoặc khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế.
 • Góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có quyền sử dụng đất tại các khu vực đặc biệt như đảo, vùng biên giới, hay các khu vực ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Trong trường hợp không thuộc các trường hợp quy định ở khoản 2, nhà đầu tư phải tuân thủ quy định pháp luật về thay đổi cổ đông hoặc thành viên khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Nếu có nhu cầu đăng ký góp vốn hoặc mua cổ phần, nhà đầu tư cần thực hiện theo quy định tại khoản 2.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, và thủ tục liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo quy định của Điều này.

Trường hợp 1:

Khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là dưới 50% phần vốn góp của công ty, nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào một tổ chức kinh tế ở Việt Nam, thay vì phải thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư. Điều này áp dụng vì thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, không áp dụng cho các tổ chức kinh tế Việt Nam. Do đó, mặc dù tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có cao, nhưng không cần phải đăng ký thực hiện dự án đầu tư lần nữa.

Trường hợp 2:

Khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là trên 50%, nhà đầu tư nước ngoài phải nộp hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, và đồng thời cũng phải nộp hồ sơ xin thực hiện dự án đầu tư. Do tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là trên 50%, họ có khả năng điều hành hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy với tỷ lệ sở hữu trên 50%, nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành đăng ký thực hiện dự án đầu tư.

5. Một số quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Một số quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
Một số quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 25 của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế theo các cách sau:

 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế bằng cách:
  • Mua cổ phần trong đợt phát hành ban đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
  • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh;
  • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp đã nêu.
 • Mua cổ phần hoặc phần vốn góp của tổ chức kinh tế thông qua các hình thức sau:
  • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ chính công ty hoặc từ cổ đông;
  • Mua phần vốn góp của một thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành một thành viên mới của công ty đó;
  • Mua phần vốn góp của một thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành một thành viên mới của công ty đó;
  • Mua phần vốn góp của một thành viên trong tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp đã nêu.

6. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thường được quốc gia đích đến thiết lập dựa trên quy định pháp luật và chính sách đầu tư của họ. Tuy nhiên, có một số quy tắc và tiêu chuẩn chung mà nhiều quốc gia thường áp dụng:

 • Ngành công nghiệp và loại hình đầu tư: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể thay đổi theo từng ngành công nghiệp và loại hình đầu tư. Một số ngành có sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn từ phía người nước ngoài để bảo vệ lợi ích quốc gia, trong khi các ngành khác có thể mở cửa rộng rãi hơn đối với sự tham gia của người nước ngoài.
 • Đối tượng đầu tư: Quy định về tỷ lệ sở hữu có thể thay đổi dựa trên loại đối tượng đầu tư. Chẳng hạn, có thể có quy định khác nhau cho doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, hoặc đầu tư vào bất động sản.
 • Quốc gia và khu vực cụ thể: Một quốc gia có thể áp dụng quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài dựa trên chính sách đặc thù của họ và mục tiêu phát triển kinh tế cụ thể. Ngoài ra, một số khu vực kinh tế đặc biệt như khu vực kinh tế đặc biệt (KKTĐB) cũng có quy định riêng.
 • Thay đổi và điều chỉnh: Quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể thay đổi theo thời gian và tình hình kinh tế. Chính phủ có thể điều chỉnh chính sách đầu tư để thích nghi với biến động thị trường và mục tiêu quốc gia.

Tùy thuộc vào quốc gia và ngành công nghiệp cụ thể, quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể bị giới hạn bởi hạn mức tối đa (ví dụ: không thể sở hữu hơn 49% cổ phần), yêu cầu phê duyệt từ cơ quan chức năng, hoặc có thể mở cửa rộng rãi cho đầu tư nước ngoài mà không có hạn chế nào. Điều này thường cần sự hiểu biết và tuân thủ chặt chẽ từ phía nhà đầu tư nước ngoài để tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế.

7. Mọi người cùng hỏi

Tại sao tỷ lệ sở hữu nước ngoài quan trọng?

Tỷ lệ này quan trọng vì nó thể hiện mức độ phụ thuộc của một quốc gia vào vốn đầu tư và sự ảnh hưởng của các quốc gia nước ngoài trong kinh tế nội địa.

Làm thế nào để tính tỷ lệ sở hữu nước ngoài?

Tỷ lệ này thường được tính bằng cách chia giá trị tài sản, doanh nghiệp hoặc vốn đầu tư nước ngoài cho tổng giá trị tài sản, doanh nghiệp hoặc vốn của quốc gia đó, rồi nhân 100 để đưa ra phần trăm.

Ứng dụng của tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong thực tế là gì?

Tỷ lệ này được sử dụng để đánh giá mức độ ngoại tình của một quốc gia trong lĩnh vực kinh tế, cũng như để đánh giá rủi ro và tiềm ẩn trong quan hệ kinh tế quốc tế.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là gì?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345