Văn phòng giao dịch khác văn phòng đại diện như thế nào?

Văn phòng giao dịch khác với văn phòng đại diện ở điểm nào? Có thể bắt đầu bằng cách đề cập đến một số điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại văn phòng này. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu về Văn phòng giao dịch khác văn phòng đại diện như thế nào? thông qua bài viết dưới đây.

Văn phòng giao dịch khác văn phòng đại diện như thế nào?
Văn phòng giao dịch khác văn phòng đại diện như thế nào?

1. Văn phòng đại diện là gì?

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về văn phòng đại diện như sau:

“Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.”

2. Văn phòng giao dịch là gì?

Văn phòng giao dịch là gì?
Văn phòng giao dịch là gì?

Hiện tại, pháp luật không cung cấp định nghĩa chính thức cho khái niệm văn phòng giao dịch. Tuy nhiên, trong thực tế, văn phòng giao dịch thường được hiểu là một địa điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

“Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Do đó, văn phòng giao dịch có thể được hiểu là nơi mà doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của mình.

3. Văn phòng giao dịch khác văn phòng đại diện như thế nào?

Dựa trên hoạt động của hai loại văn phòng, có thể phân biệt giữa văn phòng giao dịch và văn phòng đại diện thông qua các tiêu chí sau đây:

Trụ sở

 • Văn phòng đại diện có thể được đặt tại một hoặc nhiều địa điểm trong một khu vực địa giới hành chính, cả trong và ngoài nước. Luật doanh nghiệp 2020 không hạn chế việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Trái lại, văn phòng giao dịch có thể được thiết lập ở các địa điểm khác nằm ngoài phạm vi trụ sở chính hoặc chi nhánh của doanh nghiệp, như quy định trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Phạm vi hoạt động

 • Văn phòng đại diện không được phép tham gia vào hợp đồng mua bán hàng hóa với bên thứ ba với mục đích thương mại hoặc trực tiếp thực hiện kinh doanh hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng thường thực hiện các nhiệm vụ hành chính được ủy quyền, giới thiệu sản phẩm và đại diện cho công ty trong giao dịch với khách hàng.
 • Ngược lại, văn phòng giao dịch được coi là địa điểm kinh doanh và do đó có thể bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thực hiện các hoạt động được ủy quyền bởi doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

 • Văn phòng đại diện thường có cấu trúc tổ chức đơn giản, với một trưởng văn phòng đại diện.
 • Trong khi đó, văn phòng giao dịch (hay còn gọi là địa điểm kinh doanh) yêu cầu người đứng đầu phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể, bao gồm đủ năng lực hành vi dân sự, tuổi trên 18, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không thuộc các danh sách cấm theo luật.

Con dấu và giấy phép

 • Văn phòng đại diện thường có con dấu riêng và giấy chứng nhận hoạt động đặc biệt cho văn phòng đại diện.
 • Đối với văn phòng giao dịch (hoặc địa điểm kinh doanh), không có sử dụng con dấu riêng và không được công nhận là tư cách pháp nhân độc lập của công ty, tuy nhiên vẫn được cấp giấy chứng nhận hoạt động riêng.

Mã số thuế và các loại thuế phải nộp

 • Với văn phòng giao dịch, được gán một mã số thuế riêng gồm 13 số và thực hiện việc khai thuế dựa trên mã số văn phòng ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.
 • Trong khi đó, với văn phòng đại diện, không có mã số thuế riêng.

Quy trình thành lập và thay đổi

 • Quy trình thành lập văn phòng đại diện thường phức tạp hơn, và khi thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, cần thực hiện thủ tục xác nhận thuế trước khi cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận.
 • Đối với văn phòng giao dịch, quy trình thành lập thường đơn giản hơn và không yêu cầu thủ tục xác nhận thuế khi thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch với cơ quan thuế.

4. Mọi người cũng hỏi

Văn phòng giao dịch và văn phòng đại diện khác nhau như thế nào về tính chất pháp lý?

Văn phòng giao dịch thường không được công nhận là một tư cách pháp nhân độc lập của công ty, trong khi văn phòng đại diện có thể có tư cách pháp nhân.

Phạm vi hoạt động của văn phòng giao dịch và văn phòng đại diện khác nhau như thế nào?

Văn phòng giao dịch thường được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh trực tiếp như bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong khi văn phòng đại diện thường chủ yếu tham gia vào các hoạt động hành chính và đại diện cho công ty.

Mã số thuế và thủ tục thuế của văn phòng giao dịch và văn phòng đại diện có gì khác biệt?

Văn phòng giao dịch thường có mã số thuế riêng và phải tuân thủ các quy định thuế địa phương, trong khi văn phòng đại diện thường không có mã số thuế riêng và không tham gia vào các nghĩa vụ thuế.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Văn phòng giao dịch khác văn phòng đại diện như thế nào?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345