Dịch vụ làm Giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Giấy phép môi trường là một yếu tố quan trọng trong quản lý và bảo vệ môi trường tại Đồng Nai. Để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, việc làm giấy phép môi trường là bước quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dịch vụ làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai, những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ này và quy trình cụ thể.

Dịch vụ làm Giấy phép môi trường tại Đồng Nai
Dịch vụ làm Giấy phép môi trường tại Đồng Nai

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là một tài liệu do cơ quan quản lý môi trường hoặc chính quyền địa phương cấp cho tổ chức hoặc cá nhân sau khi họ đã đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ môi trường và tài nguyên tự nhiên trong quá trình thực hiện một dự án hoặc hoạt động kinh doanh. Giấy phép môi trường thường chứa các điều kiện và quy định mà người được cấp giấy phép phải tuân thủ để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường.

Giấy phép môi trường có mục tiêu đảm bảo rằng dự án hoặc hoạt động kinh doanh không gây hại nghiêm trọng đến môi trường, giữ vững tài nguyên thiên nhiên, và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và sức kháng của quốc gia. Việc cấp giấy phép môi trường thường đòi hỏi quá trình đánh giá môi trường và thảo luận với các cơ quan quản lý môi trường để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

2. Đối tượng nào cần làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai?

Cụ thể, đối tượng phải làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai bao gồm:

 • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/10/2022 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải.

Đối với các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày 01/01/2023, nếu có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất thì phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường trước ngày 31/12/2025.

Để được cấp giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép môi trường được quy định tại Điều 17 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bản thuyết minh đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Bản đồ hiện trạng khu vực dự án
 • Bản vẽ mặt bằng bố trí các hạng mục công trình, thiết bị xử lý môi trường
 • Bản thuyết minh về công nghệ, thiết bị xử lý môi trường
 • Bản cam kết về việc bảo đảm nguồn lực tài chính để thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường
 • Bản cam kết về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
 • Bản sao hợp lệ các giấy phép, văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường (nếu có)

Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ: Chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường.

Bước 4: Ra quyết định cấp giấy phép môi trường: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường ra quyết định cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 5: Nhận kết quả: Chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp nhận kết quả cấp giấy phép môi trường tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Cụ thể, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường tại Đồng Nai như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công suất, tính chất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công suất, tính chất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I của Nghị định 08/2022/NĐ-CP nhưng có phát sinh các loại chất thải quy định tại Phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công suất, tính chất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

5. Vì sao Doanh nghiệp cần làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai?

Doanh nghiệp cần làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai vì những lý do sau:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải ra môi trường thì phải được cấp giấy phép môi trường. Giấy phép môi trường là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và được phép xả chất thải ra môi trường.
 • Bảo vệ môi trường: Giấy phép môi trường yêu cầu doanh nghiệp phải có các biện pháp bảo vệ môi trường, bao gồm: thu gom, xử lý chất thải, phòng ngừa ô nhiễm,… Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ giúp giảm thiểu tác động xấu của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến môi trường.
 • Tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh: Giấy phép môi trường là một trong những giấy tờ cần thiết để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính khác, chẳng hạn như: xin giấy phép xây dựng, xin giấy phép đầu tư,… Doanh nghiệp có giấy phép môi trường sẽ thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Tạo niềm tin cho khách hàng: Giấy phaép môi trường là một minh chứng cho việc doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Do đó, giấy phép môi trường giúp doanh nghiệp tạo niềm tin cho khách hàng, nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

6. Dịch vụ làm Giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Đồng Nai của ACC giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

ACC là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực môi trường. ACC sở hữu đội ngũ chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật về môi trường, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

Dịch vụ làm Giấy phép môi trường
Dịch vụ làm Giấy phép môi trường

7. Câu hỏi thường gặp

Giấy phép môi trường gồm những giấy phép nào?

 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước;
 • Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
 • Giấy phép xả khí thải công nghiệp…

Thời hạn của giấy phép môi trường là bao lâu?

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

– 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

– 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

– 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

– Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 LBVMT theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

ACC có cung cấp dịch vụ xin giấy phép môi trường?

Công ty Luật ACC chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép môi trường trên cả nước. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất qua Hotline: 1900.3330

Việc làm giấy phép môi trường là bước quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Đồng Nai. Sử dụng dịch vụ làm giấy phép môi trường giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quy trình này. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về việc làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai và những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp. Chúc bạn thành công trong quá trình bảo vệ môi trường và phát triển kinh doanh của mình! ACC Đồng Nai cam kết mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790