Hồ sơ, thủ tục đăng ký Quyền tác giả tại Đồng Nai (Mới 2023)

Quá trình đăng ký Quyền tác giả tại Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và công nhận công lao của tác giả. Đây là một phần quan trọng của hệ thống pháp lý để đảm bảo rằng người sáng tạo được đối xử công bằng và có quyền hợp pháp đối với tác phẩm mà họ tạo ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về hồ sơ và các thủ tục đăng ký Quyền tác giả tại Đồng Nai, cung cấp thông tin chi tiết về quy trình này để giúp tác giả và những người quan tâm hiểu rõ hơn về cách bảo vệ quyền sáng tạo của họ.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký Quyền tác giả tại Đồng Nai
Hồ sơ, thủ tục đăng ký Quyền tác giả tại Đồng Nai

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mới nhất như thế nào?

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mới nhất được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 38 của Nghị định 17/2023/NĐ-CP như sau:

 1. Tổ chức hoặc cá nhân nộp một bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2, 3 và 8 của Điều này, khoản 1 của Điều 39, khoản 2 của Điều 40 và khoản 2 của Điều 41 trong Nghị định trên, kèm theo thanh toán các phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.
 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành rà soát, phân loại và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 3. Trong trường hợp hồ sơ được xem xét và không đáp ứng yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thông báo yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ. Tổ chức hoặc cá nhân có thời hạn tối đa một tháng kể từ ngày nhận thông báo để thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ, trừ khi có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ hoặc đã thực hiện mà hồ sơ vẫn không đủ điều kiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trả lại hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.
 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ lưu giữ một bản sao của tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc một bản sao của bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan. Sau đó, một bản sao của tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan sẽ được đóng dấu và ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, sau đó gửi trả lại cho tổ chức hoặc cá nhân như một tài liệu đính kèm không tách rời với Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Tổng kết, Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mới nhất tuân theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP và được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan: Tổ chức hoặc cá nhân cần nộp một bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, họ cũng phải nộp các khoản phí và lệ phí được quy định bởi luật pháp.
 • Bước 2: Rà soát và xem xét hồ sơ: Trong vòng một tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành rà soát, phân loại, và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 3: Yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ (nếu cần): Nếu hồ sơ không đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thông báo yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ.
 • Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và hợp lệ theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Thời hạn để cấp Giấy chứng nhận này là 15 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP được thực hiện bước một sau bước, đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ và thời gian cụ thể để cấp Giấy chứng nhận cho quyền tác giả.

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Đồng Nai gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm các yếu tố sau đây, theo quy định tại Điều 39 của Nghị định 17/2023/NĐ-CP:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả.
 • Hai bản sao tác phẩm (bao gồm bản điện tử) hoặc hai bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, hoặc chương trình phát sóng.
 • Văn bản ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ là người được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả ủy quyền).
 • Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có nhiều đồng tác giả.
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
 • Văn bản đồng ý cho phép sử dụng hình ảnh (trong trường hợp tác phẩm sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác).

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Đồng Nai gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm:

 • Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc loại hình, đối tượng được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng chưa được công bố hoặc đã được công bố nhưng chưa được đăng ký.
 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của họ có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Ngoài ra, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng không thuộc các trường hợp sau sẽ không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

 • Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm các quy định của Hiến pháp, pháp luật; chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
 • Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài.

Việc nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được thực hiện tại Cục Bản quyền tác giả.

Việc đăng ký Quyền tác giả tại Đồng Nai không chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền của tác giả, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sáng tạo và khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn, nhưng cũng mang lại những lợi ích vượt ra khỏi việc bảo vệ tác phẩm của bạn. Đăng ký Quyền tác giả tại Đồng Nai đánh dấu một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sáng tạo và thúc đẩy quyền của người sáng tạo trong xã hội hiện đại. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790