Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai

Chào mọi người! Bạn đang kinh doanh tại Đồng Nai và muốn biết về việc tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai? Đừng lo lắng, chúng tôi ở đây để hướng dẫn bạn về mọi điều bạn cần biết về thủ tục này. Tạm ngừng hoạt động công ty có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, nhưng quy trình luôn là một phần quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về bài viết về Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai.

Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai
Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai

1. Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai là gì?

Tạm ngừng hoạt động công ty là quá trình mà một công ty quyết định tạm thời ngừng các hoạt động kinh doanh của mình. Quyết định tạm ngừng hoạt động có thể xuất phát từ nhiều lý do, ví dụ như sự cần thiết để sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro tài chính trong thời gian cụ thể, hoặc do các vấn đề khác nhau.

Trong quá trình này, công ty vẫn tồn tại pháp lý, nhưng các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ của họ tạm thời đình chỉ. Thông thường, quyết định tạm ngừng hoạt động cần được thông báo cho cơ quan thuế và thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan. Các công ty cũng cần theo dõi và tuân thủ các yêu cầu pháp lý trong quá trình tạm ngừng hoạt động. Quá trình tạm ngừng hoạt động có thể kéo dài một thời gian cụ thể và sau đó công ty có thể quyết định tiếp tục hoạt động hoặc giải thể tùy theo tình hình và mục tiêu của họ.

2. Trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai

Trình tự, thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty

Chi tiết các bước thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Công ty cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Hồ sơ cần được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ: Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ yêu cầu công ty bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 4: Xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Bước 5: Nhận kết quả: Công ty nhận Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Hồ sơ thực hiện tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ thực hiện tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai cần những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký tạm ngừng kinh doanh: Giấy đề nghị đăng ký tạm ngừng kinh doanh được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh: Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh là mẫu văn bản do doanh nghiệp ban hành để quyết định việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần được công chứng hoặc chứng thực.
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của công ty: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của công ty cần được công chứng hoặc chứng thực.

4. Công ty được tạm ngừng tối đa bao lâu thời gian?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, thời hạn tạm ngừng kinh doanh của công ty là không quá 01 năm cho mỗi lần tạm ngừng và tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không quá 02 năm. Như vậy, công ty được tạm ngừng kinh doanh tối đa là 02 năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, công ty phải tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện thủ tục giải thể hoặc phá sản.

Để tạm ngừng kinh doanh, công ty cần gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh phải được gửi trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

5. Tại sao khi công ty tại Đồng Nai tiến hành tạm ngừng phải thông báo lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Khi công ty tại Đồng Nai tiến hành tạm ngừng phải thông báo lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì các lý do sau:

 • Đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan: Việc thông báo tạm ngừng hoạt động của công ty sẽ giúp các đối tác, khách hàng, người lao động,… nắm được thông tin và có kế hoạch phù hợp.
 • Tránh các rủi ro pháp lý: Việc tạm ngừng hoạt động của công ty không làm chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty. Do đó, công ty vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình, bao gồm nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội,… Nếu công ty không thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động, công ty có thể bị xử phạt hành chính.

Theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

6. Lưu ý khi tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp tại Đồng Nai

Khi tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, có những điều cần chú ý như sau:

 • Đối với nghĩa vụ thuế năm 2021: Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh suốt cả năm dương lịch 2021 (từ 1/1/2021 đến 31/12/2021), không cần nộp thuế môn bài năm 2021. Trường hợp tạm ngừng không suốt cả năm, cần nộp thuế môn bài cả năm 2021 trước ngày 31/01/2021.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không có nghĩa vụ thuế, không cần nộp hồ sơ khai thuế. Nếu tạm ngừng không suốt cả năm hoặc năm tài chính 2021, vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2021.
 • Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, phải thực hiện kê khai thuế theo quy định.
 • Từ năm 2021, luật doanh nghiệp không hạn chế tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tục, nhưng trước khi hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp cần thông báo tạm ngừng kinh doanh cho năm tiếp theo. Nếu không gia hạn, doanh nghiệp được xem là mặc định hoạt động trở lại. Nếu không thực hiện kê khai thuế và các nghĩa vụ liên quan, doanh nghiệp có thể bị đóng cửa mã số doanh nghiệp.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán nợ, hoàn thành hợp đồng đã ký với khách hàng và nhân viên, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Khi đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và các địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu muốn hoạt động trở lại trước thời hạn tạm ngừng, cần thông báo ít nhất 03 ngày trước khi bắt đầu lại hoạt động cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Việc tạm ngừng hoạt động công ty là một quyết định quan trọng và có thể đưa đến cả khó khăn và cơ hội. Để đối mặt với bất kỳ thách thức nào, bạn cần thực hiện quy trình tạm ngừng một cách cẩn thận và tuân theo quy định pháp lý. Nếu bạn đang xem xét việc tạm ngừng hoạt động công ty tại Đồng Nai, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý hoặc cơ quan thích hợp để đảm bảo rằng bạn tuân theo quy trình một cách thuận lợi và thành công. Việc này sẽ giúp bạn đối mặt với bất kỳ thách thức nào có thể xuất hiện và tận dụng cơ hội cho tương lai. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790