Những điều cần biết về 2 quốc tịch Việt Đức

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, nhiều người Việt Nam đã có cơ hội và quyết định lựa chọn một cuộc sống đa quốc tịch. Trong số đó, quốc tịch Việt Đức trở nên ngày càng phổ biến, mang đến nhiều cơ hội và thách thức đặc biệt. Bài viết này sẽ đưa ra những thông tin quan trọng về “Những điều cần biết về 2 quốc tịch Việt Đức“.

Những điều cần biết về 2 quốc tịch Việt Đức

1.Quốc tịch Việt Đức là gì?

Quốc tịch Việt Đức là một thuật ngữ chỉ người có quốc tịch của cả hai nước Việt Nam và Đức. Người có quốc tịch Việt Đức có quyền và nghĩa vụ như một công dân của cả hai nước, bao gồm quyền được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân Việt Nam và một công dân Đức.

Có nhiều cách để trở thành công dân Việt Đức, bao gồm:

 • Sinh ra trên lãnh thổ của một trong hai nước.
 • Cha hoặc mẹ là công dân của một trong hai nước.
 • Kết hôn với một công dân của một trong hai nước.
 • Nhập tịch một trong hai nước.

2. Những điều cần biết về 2 quốc tịch Việt Đức

Luật quốc tịch Việt Nam

Luật quốc tịch Việt Nam là quy định pháp lý về Quốc tịch Việt Nam do Quốc hội Việt Nam thông qua. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam thể hiện quyền và nghĩa vụ của một người với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngược lại.

Luật quốc tịch Việt Nam hiện hành là Luật số 24/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 79/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật số 56/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Luật quốc tịch Việt Nam quy định các vấn đề sau:

 • Các nguyên tắc xác định quốc tịch Việt Nam.
 • Các trường hợp được xác định là có quốc tịch Việt Nam.
 • Các trường hợp được xác định là không có quốc tịch Việt Nam.
 • Các trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam.
 • Các trường hợp được thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Các trường hợp bị tước quốc tịch Việt Nam.

Các nguyên tắc xác định quốc tịch Việt Nam

Theo Luật quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Việt Nam được xác định dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc huyết thống: Người sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
 • Nguyên tắc lãnh thổ: Người sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không xác định được là người có quốc tịch nào thì có quốc tịch Việt Nam.
 • Nguyên tắc tự nguyện: Người có quốc tịch Việt Nam có quyền tự do lựa chọn quốc tịch của mình.

Các trường hợp được xác định là có quốc tịch Việt Nam

Theo Luật quốc tịch Việt Nam, các trường hợp được xác định là có quốc tịch Việt Nam bao gồm:

 • Người sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.
 • Người sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không xác định được là người có quốc tịch nào.
 • Người được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.
 • Người được công nhận là công dân Việt Nam theo quy định của Luật này.

Các trường hợp được xác định là không có quốc tịch Việt Nam

Theo Luật quốc tịch Việt Nam, các trường hợp được xác định là không có quốc tịch Việt Nam bao gồm:

 • Người đã được nhập quốc tịch của một nước khác.
 • Người bị tước quốc tịch Việt Nam.
 • Người được công nhận là không có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

Các trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam

Theo Luật quốc tịch Việt Nam, các trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm:

 • Người có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.
 • Người được cha đẻ hoặc mẹ đẻ là công dân Việt Nam nhận làm con nuôi.
 • Người kết hôn với công dân Việt Nam.
 • Người có tài sản ở Việt Nam mà không thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở nước ngoài.
 • Người đã cư trú ở Việt Nam theo quy định của Luật này.
 • Người là người Việt Nam gốc.

Các trường hợp được thôi quốc tịch Việt Nam

Theo Luật quốc tịch Việt Nam, các trường hợp được thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm:

 • Người tự nguyện xin thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Người được tuyển dụng, điều động, biệt phái làm việc ở nước ngoài trong thời hạn từ 5 năm trở lên.
 • Người được nhận nuôi bởi cha mẹ là người nước ngoài.
 • Người đã nhập quốc tịch của một nước khác.

Các trường hợp bị tước quốc tịch Việt Nam

Theo Luật quốc tịch Việt Nam, các trường hợp bị tước quốc tịch Việt Nam bao gồm:

 • Người tự ý làm mất quốc tịch Việt Nam.
 • Người có hành vi xâm phạm nghiêm trọng lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
 • Người có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm nghiêm trọng khác và bị Tòa án tuyên bố là bị tước quốc tịch Việt Nam.

Luật quốc tịch Đức

Luật quốc tịch Đức là quy định pháp lý về Quốc tịch Đức do Bundestag (Hạ viện Đức) thông qua. Người có quốc tịch Đức là công dân Đức. Quốc tịch Đức thể hiện quyền và nghĩa vụ của một người với Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và ngược lại.

Luật quốc tịch Đức hiện hành là Luật quốc tịch Đức (Staatsangehörigkeitsgesetz) được Bundestag thông qua ngày 1 tháng 7 năm 1913 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1914. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, trong đó đáng chú ý là sửa đổi năm 2000 và sửa đổi năm 2023.

Luật quốc tịch Đức quy định các vấn đề sau:

 • Các nguyên tắc xác định quốc tịch Đức.
 • Các trường hợp được xác định là có quốc tịch Đức.
 • Các trường hợp được xác định là không có quốc tịch Đức.
 • Các trường hợp được nhập quốc tịch Đức.
 • Các trường hợp được thôi quốc tịch Đức.
 • Các trường hợp bị tước quốc tịch Đức.

Các nguyên tắc xác định quốc tịch Đức

Theo Luật quốc tịch Đức, quốc tịch Đức được xác định dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc huyết thống: Người sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Đức thì có quốc tịch Đức.
 • Nguyên tắc lãnh thổ: Người sinh ra trên lãnh thổ Đức mà cha mẹ không xác định được là người có quốc tịch nào thì có quốc tịch Đức.
 • Nguyên tắc tự nguyện: Người có quốc tịch Đức có quyền tự do lựa chọn quốc tịch của mình.

Các trường hợp được xác định là có quốc tịch Đức

Theo Luật quốc tịch Đức, các trường hợp được xác định là có quốc tịch Đức bao gồm:

 • Người sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Đức.
 • Người sinh ra trên lãnh thổ Đức mà cha mẹ không xác định được là người có quốc tịch nào.
 • Người được nhập quốc tịch Đức theo quy định của Luật này.
 • Người được công nhận là công dân Đức theo quy định của Luật này.

Các trường hợp được xác định là không có quốc tịch Đức

Theo Luật quốc tịch Đức, các trường hợp được xác định là không có quốc tịch Đức bao gồm:

 • Người đã được nhập quốc tịch của một nước khác.
 • Người bị tước quốc tịch Đức.
 • Người được công nhận là không có quốc tịch Đức theo quy định của Luật này.

Các trường hợp được nhập quốc tịch Đức

Theo Luật quốc tịch Đức, các trường hợp được nhập quốc tịch Đức bao gồm:

 • Người có cha hoặc mẹ là công dân Đức.
 • Người được cha đẻ hoặc mẹ đẻ là công dân Đức nhận làm con nuôi.
 • Người kết hôn với công dân Đức.
 • Người có tài sản ở Đức mà không thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở nước ngoài.
 • Người đã cư trú ở Đức theo quy định của Luật này.
 • Người là người Đức gốc.

Các trường hợp được thôi quốc tịch Đức

Theo Luật quốc tịch Đức, các trường hợp được thôi quốc tịch Đức bao gồm:

 • Người tự nguyện xin thôi quốc tịch Đức.
 • Người được tuyển dụng, điều động, biệt phái làm việc ở nước ngoài trong thời hạn từ 5 năm trở lên.
 • Người được nhận nuôi bởi cha mẹ là người nước ngoài.
 • Người đã nhập quốc tịch của một nước khác.

Các trường hợp bị tước quốc tịch Đức

Theo Luật quốc tịch Đức, các trường hợp bị tước quốc tịch Đức bao gồm:

 • Người tự ý làm mất quốc tịch Đức.
 • Người có hành vi xâm phạm nghiêm trọng lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
 • Người có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Đức, bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm nghiêm trọng khác và bị Tòa án tuyên bố là bị tước quốc tịch Đức.

Luật quốc tịch Đức là một văn bản pháp luật quan trọng, quy định các vấn đề cơ bản về quốc tịch Đức. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng hội nhập quốc tế.

Điều kiện để được công nhận hai quốc tịch Việt Đức

Theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam và Luật quốc tịch Đức, hiện nay, cả hai nước đều cho phép công dân của mình có thể giữ hai quốc tịch. Tuy nhiên, pháp luật của hai nước cũng quy định một số điều kiện đối với việc được công nhận hai quốc tịch.

Theo Luật quốc tịch Việt Nam

Theo Điều 39 Luật quốc tịch Việt Nam, công dân Việt Nam có thể được giữ quốc tịch Việt Nam và quốc tịch của một nước khác nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.
 • Có quốc tịch của một nước khác theo quy định của pháp luật nước đó.
 • Không vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước có quốc tịch khác và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo Luật quốc tịch Đức

Theo Điều 12 Luật quốc tịch Đức, công dân Đức có thể được giữ quốc tịch Đức và quốc tịch của một nước khác nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có quốc tịch Đức theo quy định của Luật này.
 • Có quốc tịch của một nước khác theo quy định của pháp luật nước đó.
 • Không vi phạm pháp luật Đức, pháp luật nước có quốc tịch khác và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Liên bang Đức là thành viên.

Như vậy, cả hai nước Việt Nam và Đức đều quy định điều kiện chung để được công nhận hai quốc tịch là:

 • Phải là công dân của cả hai nước.
 • Không vi phạm pháp luật của cả hai nước và điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên.

Tuy nhiên, pháp luật của hai nước cũng có một số điểm khác biệt, cụ thể:

 • Luật quốc tịch Việt Nam không quy định về điều kiện về tuổi tác của người xin công nhận hai quốc tịch, trong khi Luật quốc tịch Đức quy định người xin công nhận hai quốc tịch phải đủ 18 tuổi.
 • Luật quốc tịch Việt Nam không quy định về điều kiện về trình độ học vấn của người xin công nhận hai quốc tịch, trong khi Luật quốc tịch Đức quy định người xin công nhận hai quốc tịch phải có trình độ học vấn tối thiểu là trung học cơ sở.

Ngoài ra, pháp luật của hai nước cũng quy định một số điều kiện cụ thể khác đối với việc được công nhận hai quốc tịch, cụ thể:

Theo Luật quốc tịch Việt Nam

 • Đối với người sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, thì không cần đáp ứng điều kiện về trình độ học vấn.
 • Đối với người kết hôn với công dân Việt Nam, thì phải đáp ứng điều kiện về trình độ học vấn tối thiểu là trung học cơ sở.

Theo Luật quốc tịch Đức

 • Đối với người sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Đức, thì không cần đáp ứng điều kiện về tuổi tác.
 • Đối với người kết hôn với công dân Đức, thì phải đáp ứng điều kiện về tuổi tác tối thiểu là 18 tuổi.

Tóm lại, để được công nhận hai quốc tịch Việt Đức, người xin công nhận phải đáp ứng các điều kiện chung là:

 • Phải là công dân của cả hai nước.
 • Không vi phạm pháp luật của cả hai nước và điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên.

Ngoài ra, người xin công nhận cũng cần đáp ứng các điều kiện cụ thể khác theo quy định của pháp luật của từng nước.

Quyền và nghĩa vụ của người có hai quốc tịch Việt Đức

Quyền của người có hai quốc tịch Việt Đức

Người có hai quốc tịch Việt Đức có quyền hưởng các quyền lợi của một công dân của cả hai nước, bao gồm:

 • Quyền tự do đi lại, cư trú, làm việc, học tập, kinh doanh tại cả hai nước.
 • Quyền được hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội,… của cả hai nước.
 • Quyền tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội của cả hai nước.

Ngoài ra, người có hai quốc tịch Việt Đức còn có một số quyền lợi đặc biệt, cụ thể:

 • Được hưởng quyền kép về quốc tịch, có thể sử dụng cả hai quốc tịch trong các giao dịch, thủ tục hành chính,…
 • Được hưởng ưu đãi về thuế, nhập cảnh,… khi đi lại, cư trú, làm việc, kinh doanh giữa hai nước.

Nghĩa vụ của người có hai quốc tịch Việt Đức

Người có hai quốc tịch Việt Đức có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ của một công dân của cả hai nước, bao gồm:

 • Nghĩa vụ tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của cả hai nước.
 • Nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự của cả hai nước.
 • Nghĩa vụ đóng thuế cho cả hai nước.

Ngoài ra, người có hai quốc tịch Việt Đức còn có một số nghĩa vụ đặc biệt, cụ thể:

 • Phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền của cả hai nước khi xin nhập quốc tịch của một nước khác.
 • Phải tuân thủ các quy định về việc sử dụng quốc tịch của cả hai nước.

Lợi ích và hạn chế của việc sở hữu hai quốc tịch Việt Đức

 

Lợi ích của việc sở hữu hai quốc tịch Việt Đức:

 • Quyền tự do đi lại, cư trú, làm việc, học tập, kinh doanh: Người có hai quốc tịch Việt Đức có thể tự do đi lại, cư trú, làm việc, học tập, kinh doanh tại cả hai nước Việt Nam và Đức. Điều này giúp họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.

 • Quyền được hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội: Người có hai quốc tịch Việt Đức có thể được hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội của cả hai nước. Điều này giúp họ có cuộc sống ổn định và chất lượng.

 • Quyền tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội: Người có hai quốc tịch Việt Đức có thể tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội của cả hai nước. Điều này giúp họ có thể đóng góp cho sự phát triển của cả hai quốc gia.

 • Quyền kép về quốc tịch: Người có hai quốc tịch Việt Đức có thể sử dụng cả hai quốc tịch trong các giao dịch, thủ tục hành chính,… Điều này giúp họ thuận tiện hơn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến pháp luật của cả hai nước.

 • Được hưởng ưu đãi về thuế, nhập cảnh,…: Người có hai quốc tịch Việt Đức có thể được hưởng một số ưu đãi về thuế, nhập cảnh,… khi đi lại, cư trú, làm việc, kinh doanh giữa hai nước. Điều này giúp họ tiết kiệm chi phí và thời gian.

Hạn chế của việc sở hữu hai quốc tịch Việt Đức:

 • Phải tuân thủ pháp luật của cả hai nước: Người có hai quốc tịch Việt Đức phải tuân thủ pháp luật của cả hai nước. Điều này có thể gây khó khăn cho họ trong việc tuân thủ các quy định pháp luật của một trong hai nước.

 • Có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự của cả hai nước: Theo quy định của pháp luật Việt Nam và Đức, người có hai quốc tịch có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự của cả hai nước. Điều này có thể gây khó khăn cho họ trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của một trong hai nước.

 • Có thể phải đóng thuế cho cả hai nước: Theo quy định của pháp luật Việt Nam và Đức, người có hai quốc tịch có thể phải đóng thuế cho cả hai nước. Điều này có thể gây khó khăn cho họ trong việc nộp thuế cho một trong hai nước.

Những lưu ý khi sở hữu 2 quốc tịch Việt Đức

Những lưu ý khi sở hữu 2 quốc tịch Việt Đức

Dưới đây là một số lưu ý khi sở hữu 2 quốc tịch Việt Đức:

 • Tuân thủ pháp luật của cả hai nước: Người có hai quốc tịch Việt Đức phải tuân thủ pháp luật của cả hai nước. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về nhập cảnh, cư trú, làm việc, học tập, kinh doanh,… của cả hai nước. Người có hai quốc tịch Việt Đức cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật của cả hai nước để đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ.
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự của cả hai nước: Theo quy định của pháp luật Việt Nam và Đức, người có hai quốc tịch có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự của cả hai nước. Người có hai quốc tịch Việt Đức cần tìm hiểu kỹ các quy định về nghĩa vụ quân sự của cả hai nước để nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
 • Đóng thuế cho cả hai nước: Theo quy định của pháp luật Việt Nam và Đức, người có hai quốc tịch có thể phải đóng thuế cho cả hai nước. Người có hai quốc tịch Việt Đức cần tìm hiểu kỹ các quy định về thuế của cả hai nước để đảm bảo đóng thuế đúng và đầy đủ.
 • Khai báo với cơ quan có thẩm quyền của cả hai nước: Người có hai quốc tịch Việt Đức cần khai báo với cơ quan có thẩm quyền của cả hai nước khi xin nhập quốc tịch của một nước khác. Việc khai báo này sẽ giúp người có hai quốc tịch Việt Đức được hưởng đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

3. Câu hỏi thường gặp

Điều kiện để được công nhận 2 quốc tịch Việt Đức là gì?

Theo Luật quốc tịch Việt Nam

 • Có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.
 • Có quốc tịch của một nước khác theo quy định của pháp luật nước đó.
 • Không vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước có quốc tịch khác và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo Luật quốc tịch Đức

 • Có quốc tịch Đức theo quy định của Luật này.
 • Có quốc tịch của một nước khác theo quy định của pháp luật nước đó.
 • Không vi phạm pháp luật Đức, pháp luật nước có quốc tịch khác và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Liên bang Đức là thành viên.

Những lưu ý khi sở hữu 2 quốc tịch Việt Đức là gì?

 • Tuân thủ pháp luật của cả hai nước.
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự của cả hai nước.
 • Đóng thuế cho cả hai nước.
 • Khai báo với cơ quan có thẩm quyền của cả hai nước.
 • Tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật của cả hai nước.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với cả hai quốc gia.
 • Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội của cả hai quốc gia.

Cách xin công nhận 2 quốc tịch Việt Đức là gì?

Theo Luật quốc tịch Việt Nam

Người có đủ điều kiện để được công nhận 2 quốc tịch Việt Đức có thể nộp hồ sơ xin công nhận 2 quốc tịch tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú.

Theo Luật quốc tịch Đức

Người có đủ điều kiện để được công nhận 2 quốc tịch Việt Đức có thể nộp hồ sơ xin công nhận 2 quốc tịch tại Bộ Nội vụ hoặc Sở Nội vụ của các bang.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Những điều cần biết về 2 quốc tịch Việt Đức. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790