Biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài là một công cụ quan trọng để phản ánh sự chuyển động và phân bổ vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào một quốc gia cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Đây không chỉ là một cách để đánh giá sự hấp dẫn của một quốc gia đối với các nhà đầu tư nước ngoài mà còn là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá tình hình kinh tế và đầu tư của quốc gia đó. Hãy cùng tìm hiểu Biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài
Biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài

1. Biểu đồ đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Biểu đồ đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Biểu đồ đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

2. Các yếu tố tác động đến vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam

Đến ngày 20/01 trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đã đạt 102,46 tỷ USD. Trong đó, số vốn đăng ký để thành lập mới đạt 64,77 tỷ USD, số vốn đăng ký tăng thêm đạt 36,09 tỷ USD, và số vốn góp mua cổ phần đạt 1,6 tỷ USD.

Trên tổng thể, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam từ năm 2018 đến 2022 đã duy trì xu hướng tăng ổn định. Cụ thể, vào năm 2018, số vốn FDI đăng ký đạt 28,52 tỷ USD, tăng 12,3% so với năm 2017. Năm 2019, số vốn FDI đăng ký đạt 28,13 tỷ USD, tăng 1,3% so với năm 2018. Năm 2020, số vốn FDI đăng ký đạt 28,86 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm 2019. Năm 2021, số vốn FDI đăng ký đạt 31,15 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2020. Cuối cùng, vào năm 2022, số vốn FDI đăng ký đạt 27,31 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm 2021.

Về phân bổ cơ cấu, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, vốn FDI chủ yếu được đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản; và dịch vụ. Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 54,3% tổng số vốn FDI đăng ký; kinh doanh bất động sản chiếm 23,1% tổng số vốn FDI đăng ký; và dịch vụ chiếm 21,7% tổng số vốn FDI đăng ký.

Về quốc gia/vùng lãnh thổ, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản là ba quốc gia/vùng lãnh thổ dẫn đầu về vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022. Cụ thể, Hàn Quốc chiếm 32,9% tổng số vốn FDI đăng ký; Singapore chiếm 22,2% tổng số vốn FDI đăng ký; và Nhật Bản chiếm 12,5% tổng số vốn FDI đăng ký.

Nhìn chung, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022 đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Cụ thể, vốn FDI đã góp phần tăng cường vốn đầu tư, tạo ra việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Dưới đây là một số nhận xét cụ thể về vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022:

 • Vốn FDI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Cơ cấu vốn FDI tiếp tục chuyển dịch tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ, những ngành này có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và việc làm.
 • Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu về vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, cho thấy sự hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư từ các nước phát triển.
 • Trong tương lai, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các chính sách thu hút FDI hiệu quả để thu hút thêm vốn FDI chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

3. Mọi người cùng hỏi

Biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài có thể cung cấp thông tin gì về ngành nghề được đầu tư nhiều nhất?

Biểu đồ này có thể chỉ ra các ngành nghề hoặc lĩnh vực mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đang đầu tư nhiều vào.

Xu hướng nào có thể được nhận biết thông qua việc phân tích biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài?

Có thể nhận biết xu hướng tăng trưởng hoặc giảm sút của vốn đầu tư nước ngoài vào một quốc gia trong thời gian cụ thể.

Tại sao việc theo dõi biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài là quan trọng đối với các chính sách kinh tế của một quốc gia?

Việc theo dõi biểu đồ này giúp quản lý chính sách kinh tế đánh giá hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ đầu tư nước ngoài và định hình các chiến lược phát triển kinh tế trong tương lai.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Biểu đồ đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345