Chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2024

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, việc chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tư trực tiếp. Hãy cùng tìm hiểu Chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2024 thông qua bài viết dưới đây.

Chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2024
Chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2024

1. Chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Trong mô hình PPP và các thỏa thuận đầu tư quốc tế khác, việc chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò then chốt. Quá trình này liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc thu nhập từ dự án giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ hoặc các đối tác địa phương.

Việc thỏa thuận về chia lợi nhuận thường dựa trên các yếu tố như mức độ rủi ro, vốn đầu tư ban đầu, cơ cấu tài chính và hiệu suất dự án. Thông thường, việc phân phối lợi nhuận được đàm phán trước, phản ánh sự đóng góp và cam kết của mỗi bên vào dự án.

Điều quan trọng là việc phân phối lợi nhuận phải tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách của quốc gia, đảm bảo sự minh bạch, công bằng và phát triển bền vững của dự án. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cả nhà đầu tư và chính phủ để hợp tác trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.

2. Chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức nào?

Việc chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện qua nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào các thỏa thuận và điều khoản được ghi trong hợp đồng hoặc thỏa thuận tài chính giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp. Dưới đây là một số hình thức chia lợi nhuận phổ biến:

 • Chia cổ tức: Nhà đầu tư nước ngoài được nhận cổ tức dựa trên số cổ phần mà họ đang nắm giữ trong doanh nghiệp. Hình thức này phổ biến trong trường hợp nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của công ty.
 • Chia tiền mặt: Lợi nhuận được trả bằng tiền mặt dựa trên tỷ lệ hoặc số lượng cổ phần mà nhà đầu tư nắm giữ. Hình thức này thường áp dụng khi doanh nghiệp không muốn tăng thêm số lượng cổ phần lưu hành.
 • Tăng vốn góp: Nhà đầu tư có thể quyết định tái đầu tư lợi nhuận bằng cách tăng vốn góp vào doanh nghiệp, tăng cường vốn và tăng sở hữu.
 • Chia lợi nhuận bằng cổ phiếu mới: Doanh nghiệp có thể chia lợi nhuận bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới cho nhà đầu tư.
 • Chia lợi nhuận qua tài sản khác: Đôi khi, doanh nghiệp có thể chia lợi nhuận bằng cách cung cấp các tài sản khác như sản phẩm, dịch vụ hoặc quyền sử dụng.

Hình thức chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài cụ thể sẽ được quyết định dựa trên các yếu tố như tình hình tài chính của doanh nghiệp, mục tiêu chiến lược và thỏa thuận giữa các bên liên quan.

3. Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Có nhiều cách mà nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn để đầu tư vào Việt Nam, bao gồm:

 • Đầu tư trực tiếp (FDI – Foreign Direct Investment): Thành lập công ty hoặc nhà máy tại Việt Nam để tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Đây thường đòi hỏi đầu tư một số vốn lớn và cam kết dài hạn.
 • Hợp tác liên doanh (Joint Venture): Thành lập một công ty liên doanh với đối tác địa phương để chia sẻ vốn và kiến thức, tận dụng kinh nghiệm và tài sản của cả hai bên.
 • Tham gia thị trường chứng khoán: Mua cổ phiếu hoặc trái phiếu của các công ty niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
 • Đầu tư vào Bất động sản: Mua, xây dựng hoặc phát triển bất động sản tại Việt Nam, bao gồm căn hộ, khu đô thị, khách sạn và trung tâm thương mại.
 • Đầu tư trong ngành dịch vụ: Bao gồm giáo dục, y tế, du lịch và các dịch vụ chuyên nghiệp khác.
 • Đầu tư vào nguồn lực thiên nhiên: Khai thác và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, khoáng sản và năng lượng tái tạo.
 • Đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp (Startups): Đầu tư vào các công ty công nghệ và khởi nghiệp tại Việt Nam để hưởng lợi từ tiềm năng phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin và sáng tạo.

Lựa chọn hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh, lĩnh vực hoạt động và khả năng tài chính của nhà đầu tư.

4. Khi nào nhà đầu tư nước ngoài mới được nhận lợi nhuận hàng năm từ doanh nghiệp Việt Nam?

Việc nhà đầu tư nước ngoài được hưởng lợi nhuận hàng năm từ doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc vào các thỏa thuận và điều khoản được quy định trong hợp đồng hoặc thỏa thuận tài chính giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp. Thời điểm cụ thể nhận lợi nhuận thường được xác định rõ trong các điều khoản hợp đồng và thường phụ thuộc vào tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thường thì việc chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện sau khi đã trừ đi các khoản lỗ, chi phí và thuế. Thời điểm cụ thể và cách thức chia lợi nhuận có thể được thỏa thuận trong hợp đồng, chẳng hạn như hàng năm, hằng quý, hoặc tùy theo doanh thu.

Điều quan trọng nhất là việc chia lợi nhuận phải tuân thủ đúng các quy định và điều khoản của pháp luật và hợp đồng hiện hành. Ngoài ra, quá trình chia lợi nhuận cũng nên phản ánh tinh thần hợp tác lý tưởng giữa các bên để đảm bảo sự bền vững và phát triển của doanh nghiệp.

5. So sánh các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

So sánh các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
So sánh các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Điểm tương đồng giữa hai hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài là:

 • Nguồn gốc và mục đích: Cả FDI (Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) và FPI (Đầu tư cổ phiếu nước ngoài) đều xuất phát từ nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Cả hai hình thức này nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. Lợi nhuận được thu về phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và tỷ lệ thuận với số vốn đầu tư, do đó, tình hình hoạt động của doanh nghiệp là mối quan tâm chung của cả hai hình thức đầu tư này.
 • Sự điều chỉnh bởi luật lệ: Cả FDI và FPI đều chịu sự điều chỉnh của nhiều luật lệ khác nhau. Mặc dù các hoạt động này chịu ảnh hưởng lớn từ luật pháp nước tiếp nhận đầu tư, nhưng trên thực tế vẫn bị điều chỉnh bởi các điều ước, thông lệ quốc tế và luật của bên tham gia đầu tư. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến quy mô, cấu trúc và quyền lợi của nhà đầu tư trong cả hai hình thức đầu tư này.

Điểm khác nhau giữa hai hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

 

FDI FPI
Hình thức Đầu tư trực tiếp nước ngoài Đầu tư gián tiếp nước ngoài
Quyền kiểm soát Nắm quyền quản lý, kiểm soát trực tiếp. Chủ đầu tư tự quyết định đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi. Mua chứng khoán và không nắm quyền kiểm soát trực tiếp.

Bên tiếp nhận đầu tư (vốn) có toàn quyền chủ động trong kinh doanh

Phương tiện đầu tư Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một tỷ lệ vốn tối thiểu trong vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tùy theo quy định của pháp luật từng nước Số lượng chứng khoán mà các công ty nước ngoài được mua có thể bị khống chế ở mức độ nhất định tùy theo từng nước; thường là < 10%
Mức rủi ro Rủi ro theo tỉ lệ vốn đầu tư Rủi ro ít
Lợi nhuận Thu được theo lợi nhuận của công ty và được phân chia theo tỷ lệ góp vốn. Thu được chia theo cổ tức hoặc việc bán Chứng khoán thu chênh lệch.
Mục đích Lợi nhuận và quyền quản lý hoặc kiểm soát Lợi nhuận, chỉ kỳ vọng về một khoảng lợi nhuận tương lai dưới dạng cổ tức, trái tức hoặc phần chênh lệch giá.
Hình thức biều hiện Vốn đi kèm với hoạt động thương mại, chuyển giao công nghệ và di chuyển sức lao động quốc tế. Chỉ đơn thuần là luân chuyển vốn từ trực tiếp sang nước tiếp nhận đầu tư.
Xu hướng luân chuyển Từ nước phát triển sang nước đang phát triển. Từ các nước phát triển với nhau hoặc đang phát triển hơn là luân chuyển các nước kém phát triển.

6. Hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thành lập tổ chức kinh tế

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Là quá trình mà nhà đầu tư đầu tư vốn vào các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác, nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế: Là quá trình mà nhà đầu tư đóng góp tài sản vào một tổ chức kinh tế đã tồn tại trước đó, với mục đích trở thành một thành viên hoặc cổ đông của tổ chức kinh tế đó.

Giống nhau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài đều bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn trong một số tổ chức kinh tế, đối với các phạm vi, điều kiện, và hình thức đầu tư cụ thể.
 • Chủ thể: Mọi nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, cũng như các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài.
 • Pháp luật có các quy định tương tự về thủ tục đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài.
Khác nhau
Tính chất Đầu tư thành lập chức kinh tế Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào chức kinh tế
Bản chất Là việc đầu tư để thành lập 1 chức kinh tế mới Là việc góp tài sản vào 1 chức kinh tế được thành lập từ trước
TT xin cấp GCNĐKĐT NĐT nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Không phải thực hiện thủ tục xin cấp chứng nhận đăng ký đầu tư
Mục đích Trực tiếp thực hiện hợp đồng kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận Hưởng lợi tức sinh ra từ cổ phần, phần vốn góp của mình trong chức kinh tế
Đăng ký góp vốn Không có quy định Nhà đầu tư thuộc Khoản 1-Điều 26-Luật Đầu tư 2014 phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn

7. Mọi người cùng hỏi

Cách thức chia lợi nhuận?

 • Chuyển tiền vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư.
 • Thanh toán bằng các hình thức khác theo thỏa thuận của các nhà đầu tư.

Làm thế nào doanh nghiệp có thể chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài một cách hiệu quả?

Doanh nghiệp cần xác định hình thức trả lợi nhuận phù hợp, như chia cổ tức hoặc trả tiền mặt, dựa trên thỏa thuận và tình hình tài chính. Quá trình này cần tuân thủ các quy định pháp luật và hợp đồng đang hiệu lực.

Lợi nhuận được chia như thế nào?

 • Theo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Theo thỏa thuận giữa các nhà đầu tư trong hợp đồng BCC hoặc dự án PPP.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2024. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345