Đất thuê có được cấp sổ đỏ khi trả tiền một lần, hàng năm không?

Khi nói đến việc cấp sổ đỏ cho đất thuê, có thể phải xem xét nhiều yếu tố phức tạp. Một trong những câu hỏi phổ biến là liệu Đất thuê có thể được cấp sổ đỏ khi trả tiền một lần, hàng năm không? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cần phải tìm hiểu về quy định pháp lý và điều kiện cụ thể mà các cơ quan nhà nước đặt ra.

Đất thuê có được cấp sổ đỏ khi trả tiền một lần, hàng năm không?
Đất thuê có được cấp sổ đỏ khi trả tiền một lần, hàng năm không?

1. Thế nào là thuê đất trả tiền một lần, trả tiền hàng năm?

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013, việc Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (gọi tắt là Nhà nước cho thuê đất) được định nghĩa là sự Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho người dân có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013, hiện nay việc Nhà nước cho thuê đất được thực hiện theo hai hình thức:

  • Cho thuê đất với việc thu tiền thuê đất hàng năm. Đây là cách Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người dân thông qua Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, trong đó người thuê đất phải đóng tiền thuê đất cho Nhà nước theo định kỳ hàng năm.
  • Cho thuê đất với việc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Đây là cách Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người dân thông qua Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, trong đó người thuê đất phải đóng tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

2. Đất thuê có thể được cấp sổ đỏ khi trả tiền một lần, hàng năm không?

Thuê đất của Nhà nước

Dựa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 99 của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất (bao gồm cả trả tiền thuê đất hàng năm và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) từ sau ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (bắt đầu từ ngày 01/7/2014) sẽ được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Theo quy định tại Điều 174 và Điều 175 Luật Đất đai năm 2013 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, sẽ áp dụng quyền và nghĩa vụ chung được quy định tại Điều 166 và Điều 170 Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, một trong những quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 166 của Luật Đất đai năm 2013 là được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Do đó, dựa vào các quy định pháp luật về đất đai nói trên, cá nhân hoặc tổ chức sử dụng đất dưới hình thức thuê đất từ Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm hoặc một lần cho cả thời gian thuê vẫn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thuê lại đất của người sử dụng đất bao gồm cả cá nhân, tổ chức và hộ gia đình

Ngoài việc thuê đất từ Nhà nước, người sử dụng đất có thể thuê lại đất từ cá nhân, tổ chức hoặc hộ gia đình khác. Trong trường hợp này, việc thuê đất được coi là một hợp đồng dân sự cụ thể, trong đó các bên liên quan có quyền thỏa thuận về nội dung của hợp đồng, tuy nhiên không được phép vi phạm đạo đức xã hội và pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, khi thuê lại đất từ người sử dụng đất khác, người thuê sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp được quy định tại Điều 19 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể, khi thuê đất từ nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, người thuê đất mới có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, khi có nhu cầu thuê đất, dù là trả tiền hàng năm hay trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, người dân sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thuê đất từ Nhà nước, hoặc từ nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Trong các trường hợp thuê đất khác, sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

3. Mọi người cùng hỏi

Cơ sở pháp lý nào quy định về việc cấp sổ đỏ cho đất thuê?

Luật Nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho đất thuê.

Điều kiện nào cần phải đáp ứng để đất thuê được cấp sổ đỏ?

Điều kiện cụ thể có thể bao gồm hình thức thuê đất, thời hạn thuê, mục đích sử dụng đất, và các yếu tố khác.

Có cần trả tiền một lần hay hàng năm để được cấp sổ đỏ cho đất thuê không?

Việc trả tiền một lần hay hàng năm có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc cấp sổ đỏ, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Đất thuê có được cấp sổ đỏ khi trả tiền một lần, hàng năm không?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345