Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo (2024)

Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo (2024) là một trong những văn bản pháp lý quan trọng giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Hãy cùng đi vào chi tiết về Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo (2024).

Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo (2024)
Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo (2024)

1. Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo là gì?

Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký hộ kinh doanh, họ sẽ ủy quyền cho một thành viên làm đại diện. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện sẽ là chủ hộ kinh doanh.

2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo
 • Phải đảm bảo ngành, nghề mà chủ hộ đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.
 • Tên của hộ kinh doanh phải được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, không được sử dụng các cụm từ “công ty” hay “doanh nghiệp” trong tên hộ kinh doanh.
 • Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ, theo quy định tại Nghị định hướng dẫn.
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

3.  Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo

Bên cạnh những điều kiện luật định để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo, các hộ và cơ sở kinh doanh cần thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Chủ hộ kinh doanh phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính, và các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh trong các việc dân sự, là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
 • Chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

4. Mọi người cũng hỏi

Một hộ kinh doanh Đông trùng hạ thảo có thể kinh doanh ở nhiều địa điểm không?

Hộ kinh doanh có thể hoạt động tại nhiều địa điểm, nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Cơ sở kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo ở đâu?

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp dựa trên thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập tự khai và chịu trách nhiệm. Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

Trường hợp hai hộ kinh doanh Đông trùng hạ thảo liền kề có tranh chấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có thẩm quyền giải quyết không?

Theo Khoản 3 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân trong hộ kinh doanh với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Giấy chứng nhận kinh doanh Đông trùng hạ thảo (2024). Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345