Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ mới nhất

Trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản, việc có được sổ đỏ là một phần quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, không hiếm trường hợp người dân phải đối mặt với tình trạng chậm cấp sổ đỏ từ phía cơ quan chức năng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ mới nhất, mục đích sử dụng và cách thức thực hiện khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình.

khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ
khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ

1. Mẫu đơn khiếu nại việc chậm cấp sổ đỏ được hiểu là gì?

Thực tế đã chứng minh rằng việc trì hoãn cấp sổ đỏ cho người dân không phải là một hiện tượng hiếm gặp, đặc biệt là tại những vùng huyện, tỉnh thuộc khu vực sâu, xa và những nơi đặc biệt khó khăn, nơi mà kiến thức về pháp luật của người dân thường còn hạn chế. Sự chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Trong tình huống này, người dân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết vấn đề này bằng cách viết một đơn khiếu nại về sự chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ.

Theo Điều 1 của Luật Khiếu nại năm 2011, khái niệm khiếu nại được xác định như sau: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo quy định của Luật này, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Do đó, trong trường hợp việc cấp sổ đỏ bị trễ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, họ hoàn toàn có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ về hành vi chậm cấp sổ đỏ của họ và yêu cầu cơ quan đó giải quyết vấn đề.

Mẫu đơn khiếu nại về sự chậm cấp sổ đỏ là một văn bản do công dân lập khi họ phát hiện rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong việc cấp sổ đỏ bị xâm phạm khi cơ quan có thẩm quyền chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ. Mẫu đơn này yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, giải thích và giải quyết vấn đề chậm cấp sổ đỏ cho người dân.

2. Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ mới nhất

Dựa vào quy định của Luật Khiếu nại 2011, khi thủ tục cấp sổ đỏ bị chậm so với quy định, người thực hiện thủ tục có quyền nộp đơn khiếu nại chậm cấp sổ đỏ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong vòng 90 ngày kể từ ngày biết được việc chậm cấp sổ đỏ đã xảy ra.

Trong trường hợp người khiếu nại không thể thực hiện quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày vì lý do ốm đau, thiên tai, địch họa, công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì các trở ngại khác, thì thời gian gặp trở ngại đó sẽ không được tính vào thời hạn khiếu nại.

Mẫu đơn khiếu nại chậm cấp sổ đỏ được lập theo Mẫu số 01, được đi kèm trong Phụ lục của Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ mới nhất
Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ mới nhất

3. Thời hạn đơn khiếu nại chậm cấp sổ đỏ lần đầu được giải quyết là bao nhiêu ngày?

Dựa trên quy định tại Điều 28 của Luật Khiếu nại 2011, các hạn chế về thời gian giải quyết đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ được quy định như sau:

Đối với khiếu nại lần đầu:

 • Trong trường hợp đơn giản: Thời hạn giải quyết không vượt quá 30 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ khiếu nại.
 • Trong trường hợp phức tạp: Thời hạn giải quyết có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ khiếu nại.

Đối với những khu vực có địa hình khó khăn, vùng sâu, vùng xa:

 • Thời hạn giải quyết không vượt quá 45 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ khiếu nại.
 • Trong trường hợp phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ khiếu nại.

4. Người khiếu nại chậm cấp sổ đỏ có những quyền gì?

Người khiếu nại chậm cấp sổ đỏ có những quyền gì?
Người khiếu nại chậm cấp sổ đỏ có những quyền gì?

Theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại được hưởng các quyền sau đây:

 • Có quyền tự mình nộp đơn khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người đại diện theo quy định của pháp luật sẽ thực hiện việc khiếu nại thay mình. Nếu người khiếu nại gặp tình trạng bệnh tật, yếu đuối về thể chất, hoặc vì các lý do khách quan mà không thể tự mình khiếu nại, người đó có quyền ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện việc khiếu nại.
 • Có quyền nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư để khiếu nại và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp người khiếu nại được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, người đó có thể nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho họ để khiếu nại và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Có quyền tham gia cuộc đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để tham gia đối thoại.
 • Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu và chứng cứ mà người giải quyết khiếu nại đã thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin và tài liệu thuộc bí mật nhà nước.
 • Có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đang lưu giữ và quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại cung cấp thông tin và tài liệu đó cho mình trong thời hạn 7 ngày, tính từ ngày yêu cầu, để chuyển giao cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin và tài liệu thuộc bí mật nhà nước.
 • Có quyền yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.
 • Có quyền đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó.
 • Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại và nhận quyết định giải quyết khiếu nại.
 • Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
 • Có quyền rút lại đơn khiếu nại.

5. Mọi người cùng hỏi

Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ là gì?

Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ là một văn bản mà người dân có thể điền thông tin và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để phản ánh vấn đề chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ cho tài sản của mình.

Mục đích của việc sử dụng mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ là gì?

Mục đích của việc sử dụng mẫu đơn khiếu nại là để yêu cầu cơ quan chức năng xem xét và giải quyết vấn đề chậm cấp sổ đỏ một cách nhanh chóng và công bằng.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ?

Mẫu đơn này có thể được sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có quyền lợi liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho tài sản của họ.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ mới nhất. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345