Lấy chồng quốc tịch Đức cần thủ tục gì?

Trong thời đại ngày nay, khi mà việc kết hôn với người nước ngoài không còn là điều hiếm hoi, nhiều phụ nữ Việt Nam đang có xu hướng chọn lấy chồng quốc tịch Đức. Tuy nhiên, để bước chân vào cuộc hôn nhân này, họ cần phải đối mặt với một loạt các thủ tục và quy định phức tạp từ phía Đức. Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về những thủ tục cần thiết khi quyết định “Lấy chồng quốc tịch Đức cần thủ tục gì?” để giúp bạn hiểu rõ hơn về hành trình này.

Lấy chồng quốc tịch Đức cần thủ tục gì?

1. Điều kiện kết hôn với người quốc tịch Đức

Theo quy định của pháp luật Việt Nam và Đức, để kết hôn với người quốc tịch Đức, cả hai bên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện về độ tuổi: Người nam phải đủ 20 tuổi trở lên, người nữ phải đủ 18 tuổi trở lên.
 • Điều kiện về năng lực hành vi dân sự: Cả hai bên đều không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Điều kiện về tình trạng hôn nhân: Cả hai bên đều không có vợ/chồng hoặc đã ly hôn và đã được giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện về quốc tịch: Người Việt Nam kết hôn với người Đức có thể thực hiện tại Việt Nam hoặc tại Đức.

Điều kiện kết hôn với người Đức tại Việt Nam

Đối với người Việt Nam:

 • Giấy khai sinh bản sao có chứng thực.
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tờ khai theo mẫu do UBND cấp xã, phường, thị trấn cấp).
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực.
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Đối với người Đức:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Đức cấp.
 • Hộ chiếu bản sao có chứng thực.
 • Giấy xác nhận cư trú tại Đức.

Điều kiện kết hôn với người Đức tại Đức

Đối với người Việt Nam:

 • Giấy khai sinh bản sao có chứng thực.
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực.
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tờ khai theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp).
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Đối với người Đức:

 • Hộ chiếu bản sao có chứng thực.
 • Giấy xác nhận cư trú tại Đức.

2. Hồ sơ đăng ký kết hôn với người quốc tịch Đức

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người quốc tịch Đức tại Việt Nam

Đối với người Việt Nam

 • Giấy khai sinh bản sao có chứng thực
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tờ khai theo mẫu do UBND cấp xã, phường, thị trấn cấp)
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp

Đối với người Đức

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Đức cấp
 • Hộ chiếu bản sao có chứng thực
 • Giấy xác nhận cư trú tại Đức

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người quốc tịch Đức tại Đức

Đối với người Việt Nam

 • Giấy khai sinh bản sao có chứng thực
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tờ khai theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp)
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp

Đối với người Đức

 • Hộ chiếu bản sao có chứng thực
 • Giấy xác nhận cư trú tại Đức

3. Lấy chồng quốc tịch Đức cần thủ tục gì?

Thủ tục xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người Việt Nam

Điều kiện

Người Việt Nam muốn xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.
 • Không có vợ/chồng hoặc đã ly hôn và đã được giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ

 • Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu.
 • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu.
 • Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi người yêu cầu có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn của công dân Đức

Điều kiện

Công dân Đức muốn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn với người Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Không có vợ/chồng hoặc đã ly hôn và đã được giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật Đức.

Hồ sơ

 • Tờ khai xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn theo mẫu.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của công dân Đức.
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cư trú của công dân Đức tại Đức.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức.

Bước 3: Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Thủ tục đăng ký kết hôn tại Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam

Điều kiện

Người Việt Nam

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Không có vợ/chồng hoặc đã ly hôn và đã được giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật.

Người nước ngoài

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo pháp luật của nước mình.
 • Không có vợ/chồng hoặc đã ly hôn và đã được giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật nước mình.
 • Có giấy tờ chứng minh là người nước ngoài, ví dụ: hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

Hồ sơ

 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu.
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với người nước ngoài.
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu đối với người Việt Nam.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu đối với người nước ngoài.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú của một trong hai bên.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức lễ đăng ký kết hôn.

4. Thời gian giải quyết thủ tục lấy chồng quốc tịch Đức

Thời gian giải quyết thủ tục lấy chồng quốc tịch Đức phụ thuộc vào hai yếu tố chính là:

 • Địa điểm đăng ký kết hôn: Nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu đăng ký kết hôn tại Đức thì thời gian giải quyết sẽ do cơ quan có thẩm quyền của Đức quy định.
 • Tình trạng hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thời gian giải quyết sẽ ngắn hơn. Ngược lại, nếu hồ sơ thiếu, sót hoặc không hợp lệ thì thời gian giải quyết sẽ kéo dài hơn.

Thông thường, thời gian giải quyết thủ tục lấy chồng quốc tịch Đức tại Việt Nam sẽ là khoảng 15 ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn.

5. Lệ phí đăng ký thủ tục lấy chồng quốc tịch Đức

Lệ phí đăng ký thủ tục lấy chồng quốc tịch Đức tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là 300.000 đồng/trường hợp.

Lệ phí này được nộp cùng với hồ sơ đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, bạn có thể phải trả thêm các khoản phí khác như:

 • Phí dịch thuật công chứng hồ sơ: Tùy thuộc vào ngôn ngữ và mức độ phức tạp của hồ sơ.
 • Phí khám sức khỏe: Theo quy định của cơ sở y tế.

6. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục lấy chồng quốc tịch Đức

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục lấy chồng quốc tịch Đức

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện thủ tục lấy chồng quốc tịch Đức:

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Đây là bước quan trọng nhất quyết định đến việc hồ sơ của bạn có được chấp thuận hay không. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ trước khi nộp để tránh trường hợp thiếu, sót hoặc không hợp lệ.
 • Nộp hồ sơ đúng cơ quan có thẩm quyền: Mỗi địa phương sẽ có cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn khác nhau. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin này trước khi nộp hồ sơ.
 • Theo dõi tình trạng hồ sơ: Sau khi nộp hồ sơ, bạn có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hỏi về tình trạng hồ sơ.
 • Tìm hiểu về pháp luật của Đức: Sau khi kết hôn, bạn sẽ trở thành vợ/chồng của một người Đức và sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Đức. Hãy tìm hiểu về pháp luật của Đức để có thể sinh sống và làm việc tại Đức một cách thuận lợi.

7. Câu hỏi thường gặp

Người Việt Nam có thể lấy chồng là người Đức tại Việt Nam được không?

Có, bạn có thể lấy chồng là người Đức tại Việt Nam. Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam là bao lâu?

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Lấy chồng quốc tịch Đức cần thủ tục gì?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790