Lấy tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Trong xã hội hiện đại, việc lấy lại tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân đôi khi trở thành một thách thức đối với nhiều người. Việc tìm hiểu về quy trình và địa điểm chính xác để thực hiện thủ tục này là một nhiệm vụ quan trọng, giúp người dân không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo quyền lợi tài chính của họ. Bài viết này sẽ đưa ra những thông tin hữu ích về “Lấy tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân ở đâu?“, giúp độc giả hiểu rõ hơn về quy trình này và cách tối ưu hóa quyền lợi cá nhân.

Lấy tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc người nộp thuế TNCN được hoàn lại một phần tiền từ số thuế đã nộp trong năm quyết toán từ Cơ quan thuế, nếu phù hợp với các điều kiện quy định do Pháp luật ban hành.

2. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gồm:

Số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp.

Đây là trường hợp phổ biến nhất mà người nộp thuế có thể được hoàn thuế TNCN. Khi tổng số thuế TNCN đã nộp trong năm quyết toán lớn hơn tổng số thuế TNCN phải nộp theo quy định của pháp luật, thì phần chênh lệch sẽ được cơ quan thuế hoàn trả cho người nộp thuế.

Các cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật. Nếu thu nhập tính thuế của cá nhân trong năm quyết toán không đủ để phải nộp thuế TNCN thì cá nhân sẽ được hoàn lại toàn bộ số thuế đã nộp.

Các cá nhân được giảm thuế, miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Có một số trường hợp cá nhân được giảm thuế, miễn thuế TNCN theo quy định của pháp luật. Khi đó, số thuế phải nộp của cá nhân sẽ giảm hoặc bằng 0. Trong trường hợp này, cá nhân sẽ được hoàn lại toàn bộ số thuế đã nộp.

Các cá nhân đã nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng sau đó chuyển sang nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Tuy nhiên, nếu trong năm quyết toán, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 01 nơi và không có thu nhập từ các nguồn khác thì cá nhân có thể lựa chọn nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán.

Trong trường hợp này, cá nhân sẽ được hoàn lại số thuế TNCN đã nộp theo phương pháp khấu trừ thuế.

Các cá nhân đã nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng sau đó được xác định là cá nhân kinh doanh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Trong trường hợp này, cá nhân sẽ được hoàn lại số thuế TNCN đã nộp theo phương pháp khấu trừ thuế.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp khác được hoàn thuế TNCN theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về người nộp thuế:

 • Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ các nguồn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Điều kiện về hồ sơ quyết toán thuế:

 • Hồ sơ quyết toán thuế phải đầy đủ, chính xác và hợp lệ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 • Hồ sơ quyết toán thuế phải được nộp đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, đối với các trường hợp được hoàn thuế TNCN theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cần đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quyết định đó.

4. Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

 • Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế.

Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

 • Chậm nhất là 40 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế.

Như vậy, thời gian hoàn thuế TNCN có thể dao động từ 06 ngày đến 40 ngày, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

5. Lấy tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có thể nhận tiền hoàn thuế TNCN tại cơ quan thuế hoặc yêu cầu cơ quan thuế chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Nhận tiền hoàn thuế TNCN tại cơ quan thuế

Để nhận tiền hoàn thuế TNCN tại cơ quan thuế, cá nhân cần mang theo giấy tờ sau:

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 • Quyết định hoàn thuế TNCN của cơ quan thuế.

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ kiểm tra và trả tiền hoàn thuế cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Yêu cầu cơ quan thuế chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Để yêu cầu cơ quan thuế chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, cá nhân cần mang theo giấy tờ sau:

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 • Quyết định hoàn thuế TNCN của cơ quan thuế.
 • Giấy đề nghị chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Trong giấy đề nghị chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, cá nhân cần ghi rõ thông tin về tài khoản ngân hàng bao gồm:

 • Tên ngân hàng.
 • Chi nhánh ngân hàng.
 • Số tài khoản.
 • Tên chủ tài khoản.

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ kiểm tra và chuyển khoản tiền hoàn thuế cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp doanh nghiệp hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền

Doanh nghiệp được phép hoàn thuế TNCN cho các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế với doanh nghiệp.

Để được hoàn thuế TNCN, cá nhân ủy quyền cần nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN cho doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN bao gồm:

 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cá nhân ủy quyền.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và hoàn thuế TNCN cho cá nhân ủy quyền trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cá nhân ủy quyền có thể nhận tiền hoàn thuế TNCN tại doanh nghiệp hoặc yêu cầu doanh nghiệp chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Lấy tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân ở đâu?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790