Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng

Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng là một tài liệu pháp lý quan trọng trong quá trình vay và cho vay tiền. Được công chứng bởi một cơ quan có thẩm quyền, mẫu này chứa đựng các điều khoản và điều kiện mà cả bên cho vay và bên vay phải tuân thủ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự rõ ràng trong giao dịch.

Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng
Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng

1. Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng là gì?

Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng là một loại hợp đồng vay tiền được chứng thực bởi công chứng viên. Hợp đồng này có giá trị pháp lý như bất kỳ hợp đồng vay tiền thông thường nào và có thể được sử dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

2. Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng

Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng
Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng

3. Hướng dẫn thủ tục điền mẫu hợp đồng vay tiền công chứng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để điền vào mẫu hợp đồng vay tiền công chứng, hồ sơ cần bao gồm:

 • Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng.
 • Giấy tờ tùy thân của bên vay và bên cho vay.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tiền của bên cho vay.

Bước 2: Điền thông tin vào mẫu hợp đồng

Trước khi điền thông tin vào mẫu hợp đồng, cần đọc kỹ các nội dung của hợp đồng để hiểu rõ các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên. Sau đó, điền các thông tin sau vào mẫu hợp đồng:

 • Thông tin bên vay: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu.
 • Thông tin bên cho vay: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu.
 • Số tiền vay: Ghi rõ số tiền vay bằng chữ và bằng số.
 • Lãi suất vay: Ghi rõ mức lãi suất vay theo thỏa thuận của hai bên.
 • Thời hạn vay: Ghi rõ thời hạn vay theo thỏa thuận của hai bên.
 • Phương thức trả nợ: Ghi rõ phương thức trả nợ theo thỏa thuận của hai bên.
 • Chế tài vi phạm: Ghi rõ chế tài vi phạm trong trường hợp một bên vi phạm hợp đồng.

Bước 3: Nộp hồ sơ công chứng

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu hợp đồng, mang hồ sơ đến tổ chức hành nghề công chứng để nộp. Tổ chức hành nghề công chứng sẽ kiểm tra hồ sơ và thực hiện công chứng hợp đồng.

Bước 4: Nhận kết quả công chứng

Sau khi công chứng, tổ chức hành nghề công chứng sẽ trả kết quả công chứng cho các bên. Kết quả công chứng là một loại giấy tờ có giá trị pháp lý, được sử dụng để chứng minh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vay tiền.

4. Nội dung mẫu hợp đồng vay tiền công chứng gồm những gì?

 • Thông tin của các bên tham gia hợp đồng Bên cho vay: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, nơi thường trú. Bên vay: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, nơi thường trú.
 • Nội dung của khoản vay Số tiền vay: Số tiền vay bằng chữ và bằng số. Mục đích vay: Mục đích sử dụng khoản vay. Thời hạn vay: Thời gian vay bắt đầu từ ngày nào đến ngày nào. Phương thức vay: Phương thức giao nhận tiền vay (tiền mặt, chuyển khoản,…). Lãi suất vay: Lãi suất vay được thỏa thuận giữa các bên.
 • Phương thức trả nợ: Phương thức trả nợ (trả góp, trả một lần,…).
 • Các điều khoản khác: Các điều khoản khác mà các bên thỏa thuận (nếu có).

Chi tiết nội dung từng điều khoản

Điều 1. Nội dung của khoản vay

Điều khoản này quy định về số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay và phương thức vay.

Số tiền vay: Số tiền vay là số tiền mà bên vay nhận được từ bên cho vay. Số tiền vay phải được quy định rõ ràng, cụ thể bằng cả chữ và số.

Mục đích vay: Mục đích vay là mục đích sử dụng khoản vay của bên vay. Việc xác định mục đích vay có ý nghĩa quan trọng trong trường hợp xảy ra tranh chấp, giúp xác định trách nhiệm của các bên trong việc sử dụng khoản vay.

Thời hạn vay: Thời hạn vay là khoảng thời gian mà bên vay có nghĩa vụ trả nợ cho bên cho vay. Thời hạn vay phải được xác định cụ thể, tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Phương thức vay: Phương thức vay là cách thức bên cho vay giao tiền vay cho bên vay. Phương thức vay có thể là tiền mặt, chuyển khoản,…

Điều 2. Lãi suất vay

Điều khoản này quy định về lãi suất vay. Lãi suất vay là khoản tiền mà bên vay phải trả thêm cho bên cho vay ngoài số tiền vay ban đầu. Lãi suất vay được thỏa thuận giữa các bên, nhưng không được vượt quá mức lãi suất cao nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

Điều 3. Phương thức trả nợ

Điều khoản này quy định về phương thức trả nợ. Phương thức trả nợ là cách thức bên vay trả nợ cho bên cho vay. Phương thức trả nợ có thể là trả góp, trả một lần,…

Điều 4. Các điều khoản khác

Điều khoản này quy định về các điều khoản khác mà các bên thỏa thuận (nếu có). Các điều khoản này có thể bao gồm:

Hình thức trả nợ (tiền mặt, chuyển khoản,…); Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (cầm cố, thế chấp,…); Xử lý vi phạm hợp đồng; Các điều khoản khác (nếu có).

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Điều khoản này quy định về cách thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các bên có thể thỏ

5. Quy trình nộp mẫu hợp đồng vay tiền công chứng

Quy trình nộp mẫu hợp đồng vay tiền công chứng
Quy trình nộp mẫu hợp đồng vay tiền công chứng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị để nộp mẫu hợp đồng vay tiền công chứng bao gồm:

 • Hợp đồng vay tiền được lập thành văn bản có chữ ký của bên cho vay và bên vay.
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của bên cho vay và bên vay.
 • Sổ hộ khẩu/thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân của bên cho vay và bên vay.
 • Giấy tờ chứng minh mục đích vay (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại tổ chức hành nghề công chứng. Người nộp hồ sơ có thể là bên cho vay, bên vay hoặc người đại diện hợp pháp của các bên.

Bước 3: Công chứng viên kiểm tra hồ sơ

Công chứng viên kiểm tra hồ sơ để đảm bảo các giấy tờ trong hồ sơ hợp lệ và đáp ứng các quy định của pháp luật.

Bước 4: Công chứng viên ghi lời chứng

Công chứng viên ghi lời chứng vào hợp đồng vay tiền, xác nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng.

Bước 5: Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu vào hợp đồng

Bên cho vay, bên vay và công chứng viên ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu vào hợp đồng.

Bước 6: Nộp lệ phí công chứng

Lệ phí công chứng hợp đồng vay tiền được tính theo quy định của pháp luật.

Bước 7: Nhận hợp đồng công chứng

Sau khi hoàn thành các thủ tục công chứng, bên cho vay và bên vay sẽ nhận được hợp đồng công chứng.

6. Nơi nộp mẫu hợp đồng vay tiền công chứng ở đâu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng vay tiền công chứng là một loại hợp đồng dân sự, được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng. Do đó, để nộp mẫu hợp đồng vay tiền công chứng, cần mang hồ sơ đến tổ chức hành nghề công chứng để nộp.

Tổ chức hành nghề công chứng là tổ chức do một công chứng viên hoặc một nhóm công chứng viên thành lập để thực hiện các công việc công chứng. Tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại, các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

7. Mọi người cùng hỏi

Mục đích chính của mẫu hợp đồng này là gì? 

Mục đích chính của mẫu hợp đồng vay tiền công chứng là tạo ra một tài liệu pháp lý chính thức, xác định các điều kiện và điều khoản của việc vay tiền, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng cho cả hai bên.

Câu hỏi: Nội dung quan trọng nào thường có trong mẫu hợp đồng vay tiền công chứng? 

Nội dung quan trọng thường bao gồm số tiền vay, lãi suất, thời gian và điều kiện trả nợ, các khoản phí liên quan, và các điều khoản bảo đảm.

Câu hỏi: Sau khi ký kết, các bên cần làm gì tiếp theo? 

Sau khi ký kết, các bên cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng, bao gồm việc trả nợ đúng hạn và thực hiện các điều khoản khác như đã thỏa thuận.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu hợp đồng vay tiền công chứng. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345