Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

Bài viết “Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai” sẽ giới thiệu về địa chỉ và chức năng của phòng đăng ký kinh doanh, cũng như vị trí và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. Bài viết này ACC Đồng Nai cũng tập trung vào thủ tục xin giấy phép kinh doanh, dịch vụ đăng ký kinh doanh, và thời gian làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai
Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

1. Địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

Phòng đăng ký kinh doanh là gì?

Phòng đăng ký kinh doanh là một cơ quan quản lý nhà nước có chức năng đăng ký và quản lý thông tin về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại địa phương. Phòng đăng ký kinh doanh đảm bảo việc cấp, thu hồi và đình chỉ hoạt động kinh doanh, quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan. Ngoài ra, phòng đăng ký kinh doanh còn có vai trò kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến đăng ký kinh doanh tại tỉnh. Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai có

 • Địa chỉ tại số 108 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
 • Số điện thoại là (0251) 8850 777.
 • Email là phongdkkddongnai@gmail.com

Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện tại Đồng Nai

Tại Đồng Nai, có các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, được tổ chức ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có nhiệm vụ đăng ký và quản lý thông tin về hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh trên địa bàn. Danh sách các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tại Đồng Nai bao gồm:

 • Phòng đăng ký Kinh doanh Biên Hòa
 • Phòng đăng ký Kinh doanh Long Khánh
 • Phòng đăng ký kinh doanh Cẩm Mỹ
 • Phòng đăng ký kinh doanh Định Quán
 • Phòng đăng ký kinh doanh Long Thành
 • Phòng đăng ký Kinh doanh Nhơn Trạch
 • Phòng đăng ký kinh doanh Tân Phú

2. Vị trí và chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Chức năng: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm các lĩnh vực sau:

 • Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.
 • Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương.
 • Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
 • Đấu thầu.
 • Đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.
 • Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Theo quy định của pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
 • Trình Ủy ban nhân dân tỉnh các dự thảo quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, biện pháp, quyết định, chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, biện pháp, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ,
 • Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp, kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, quản lý nguồn vốn đầu tư công, hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh. Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép, hoặc qua đường bưu điện, hoặc qua mạng Internet. Bạn cần lưu ý thời gian, địa điểm và cách thức nộp hồ sơ để tránh những sai sót và rủi ro.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ. Cơ quan cấp giấy phép sẽ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ và chính xác của hồ sơ của bạn. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép sẽ thông báo cho bạn biết lý do và yêu cầu bạn bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ trong thời hạn quy định. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép sẽ tiến hành xét duyệt và cấp giấy phép kinh doanh cho bạn.

Bước 4: Đóng phí và nhận giấy phép kinh doanh. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, bạn phải đóng phí, lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. Bạn có thể đóng phí trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép, hoặc qua ngân hàng, hoặc qua mạng Internet. Sau khi đóng phí, bạn sẽ nhận được giấy phép kinh doanh và có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình.

5. Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai bao gồm

Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai bao gồm
Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai bao gồm

Tư vấn về các vấn đề pháp lý, quyền hạn, nghĩa vụ, rủi ro, cơ hội, chiến lược liên quan đến việc thành lập và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tư vấn về việc chọn loại hình doanh nghiệp, tên công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nhân sự, địa điểm kinh doanh phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.

Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, bao gồm các giấy tờ cần thiết như điều lệ công ty, chứng nhận góp vốn, hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, quy chế hoạt động, nội quy công ty, ủy quyền, văn bản đề nghị đăng ký kinh doanh, danh sách thành viên, sổ đăng ký cổ đông,…

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền, theo dõi, nhận kết quả và thông báo cho khách hàng. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua mạng Internet.

Đóng phí, lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, con dấu pháp nhân, giấy phép sử dụng con dấu và giao cho khách hàng.

Đăng ký thuế lần đầu, bao gồm đăng ký mã số thuế, thông tin người nộp thuế, các khoản thuế, chế độ kế toán, năm tài chính,…

Đăng công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bắt buộc).
Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản ngân hàng, phát hành hóa đơn, đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh, cung cấp các dịch vụ khác như kế toán, thuế, xuất nhập khẩu, luật kinh tế, tiếp thị, quản lý,…

6. Thời gian làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Theo kết quả tìm kiếm trên Bing, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể như sau:

 • Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
 • Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00

Qua bài viết trên của ACC Đồng Nai mong rằng đã cung cấp cho các bạn các thông tin liên quan, cần thiết về địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ và các thủ tục xin giấy phép kinh doanh tại “Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai” để bạn có thể thực hiện những thủ tục đó một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790