Thủ tục thành lập công ty công nghệ tại Đồng Nai

Thành lập công ty công nghệ là một chủ đề thú vị và phù hợp trong bối cảnh hiện nay, khi ngành công nghệ đang phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Việc thành lập một công ty công nghệ không chỉ đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng về công nghệ và thị trường mà còn yêu cầu những quy trình pháp lý rõ ràng. Trong bài viết này, ACC Đồng Nai sẽ giới thiệu các bước cơ bản để thành lập một công ty công nghệ.

Thủ tục thành lập công ty Công nghệ tại Đồng Nai
Thủ tục thành lập công ty Công nghệ tại Đồng Nai

1. Công ty công nghệ là gì?

Công ty công nghệ là một loại hình doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ điện tử, phần mềm, Internet, và các lĩnh vực công nghệ khác. Các công ty công nghệ thường chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ, nhằm phục vụ các nhu cầu của khách hàng trong xã hội hiện đại.

Công ty công nghệ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật và kinh tế, cũng như cung cấp nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế số và xã hội thông minh trong thế kỷ 21.

2. Điều kiện thành lập công ty công nghệ

Để thành lập công ty trong lĩnh vực công nghệ, các quy định theo Nghị định 113/2019/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Hợp pháp và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp: Công ty phải được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 để đảm bảo tính hợp pháp và chính đáng trong môi trường kinh doanh.

Được công nhận tạo ra hoặc ứng dụng thành công kết quả khoa học công nghệ: Công ty cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đã thành công trong việc áp dụng hoặc phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, từ đó đem lại giá trị thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất kinh doanh.

Đáp ứng điều kiện về doanh thu sau 05 năm hoạt động: Sau 05 năm hoạt động, công ty phải đạt được mức doanh thu từ hoạt động kinh doanh kết quả khoa học và công nghệ không thấp hơn 30% so với tổng doanh thu của doanh nghiệp. Điều này nhằm đánh giá sự hiệu quả và bền vững của công ty trong việc áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Các điều kiện này giúp đảm bảo rằng các công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ không chỉ làm việc hợp pháp mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến và sáng tạo.

3. Hồ sơ thành lập công ty công nghệ

3.1. Để hoàn thành hồ sơ thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cần bao gồm các tài liệu sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Nêu rõ ý định thành lập công ty, gồm thông tin cơ bản về loại hình doanh nghiệp và mục đích kinh doanh.

Điều lệ công ty: Bao gồm các quy định các quyền và nghĩa vụ của các thành viên, tổ chức hoạt động, cấu trúc tổ chức và hoạt động của công ty.

Các thông tin liên quan: Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên). Đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công ty, bao gồm cả thông tin về vốn góp và tỷ lệ sở hữu.

Bản sao giấy tờ pháp lý: Bản sao có chứng thực thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức):

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp: Xác nhận việc công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Giấy ủy quyền cho người được uỷ quyền: Xác nhận ủy quyền cho người được uỷ quyền thực hiện các hoạt động của công ty trong trường hợp người đại diện không thể trực tiếp thực hiện.

3.2. Ngoài ra, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để xin giấy chứng nhận hoạt động trong ngành công nghệ, bao gồm:

Văn bản đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bản sao công chứng hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu tài liệu công nhận kết quả khoa học và công nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng một trong các loại sau đây:

 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 • Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới hoặc tiến bộ kỹ thuật.
 • Giấy chứng nhận giải thưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 • Giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Giấy xác nhận hoặc văn bản thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 • Các văn bản, tài liệu công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương với các văn bản trên.

4. Thủ tục thành lập công ty công nghệ tại Đồng Nai

Các bước thành lập công ty công nghệ tại Đồng Nai
Các bước thành lập công ty công nghệ tại Đồng Nai

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thành lập công ty công nghệ

Trước hết, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ như ACC Đồng Nai đã liệt kê ở Mục 3.1. Sau đó, nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép.

– Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tại địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị – Thanh Bình – Biên Hoà – Đồng Nai.

– Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được thông báo để chỉnh sửa và bổ sung.

Bước 2: Khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình. Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp và thực hiện đăng tải thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty tại Đồng Nai nhanh chóng

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải công khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công khai.

Bước 4: Hoàn tất các thủ tục khác

 • Treo biển tên công ty tại trụ sở.
 • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế.
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo số tài khoản với Cơ quan nhà nước.
 • Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử.
 • Kê khai và nộp thuế môn bài.
 • In và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.

Bước 5: Xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngành công nghệ

Ngành nghề công nghệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, để đi vào hoạt động, công ty công nghệ cần xin thêm chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hồ sơ cần chuẩn bị là những giấy tờ mà ACC Đồng Nai đã liệt kê ở Mục 3.2.

Sau đó, nộp hồ sơ thông qua các hình thức là

 • Nộp trực tiếp.
 • Nộp qua đường bưu điện.
 • Nộp trực tuyến thông qua hệ thống công.

Cơ quan Có thẩm quyền: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đồng Nai, tại địa chỉ: Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đồng Nai sẽ phải có văn bản trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc yêu cầu điều chỉnh bổ sung hồ sơ theo đúng quy định (nếu có thiếu sót). Trong thời gian 10 ngày làm việc tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đồng Nai xem xét nội dung hồ sơ để quyết định có cấp phép chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo yêu cầu của doanh nghiệp hay không. Trường hợp cần ý kiến của các cơ quan ban ngành có liên quan thì thời hạn cấp phép không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Sau khi cấp phép chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ có nghĩa vụ đăng tải thông tin về kết quả khoa học công nghệ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

5. Các câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty công nghệ

Để thành lập công ty công nghệ, cần nộp hồ sơ ở những cơ quan nào?

Sau khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty công nghệ, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai và nộp hồ sơ xin giấy phép chứng nhận kinh doanh lĩnh vực công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Sau đó, sẽ được kiểm duyệt và cấp phép.

Điều kiện thành lập công ty công nghệ là gì?

Để thành lập công ty công nghệ cần đáp ứng các điều kiện về tính hợp pháp và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp, được công nhận tạo ra hoặc ứng dụng thành công kết quả khoa học công nghệ, đáp ứng điều kiện về doanh thu sau 05 năm hoạt động.

Trên đây là những thông tin liên quan đến Thủ tục thành lập công ty công nghệ tại Đồng Nai. Vui lòng liên hệ với ACC Đồng Nai để biết thêm chi tiết.

 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345